EST Maainfo Avaleht Maainfo LEADER Maainfo Konkurss "Märka Leaderit"
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
Kalender
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Kutse andmine
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
Konkurss "Märka Leaderit"
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER rahvusvahelised koostööprojektid
Maainfo
LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID
Maainfo
ARHIIV
  Kalandusvõrgustik 2008-2015
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Avalik teave
Maainfo
  Lingid
Maainfo
  Otsing
Maainfo

Konkurss "Märka Leaderit"

   

   

21. juulil 2011 Tartumaal tunnustusüritusel "Märka Leaderit" kuulutati välja Maaelu arengukava 2007-2013 Leader projektide parimad - auhinna saajad viies kategoorias:

 • Parima põllumajandusprojekti tiitli võitis OÜ Taali Mesila, Lääne-Virumaalt, Leader tegevusgrupi Partnerid piirkonnast
 • Parima maaettevõtlusprojekti auhind läks OÜ-le Matogard, Pärnumaalt, Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnast
 • Parimaks keskkonnaprojektiks peeti MTÜ Kalaküla Rohelised loodud Kiideva looduskeskuse linnutorni Läänemaal, Kodukant Läänemaa piirkonnast
 • Noorteprojektidest valiti parimaks MTÜ Unistuste Vabrik loovlaager "Bändkamp" Läänemaalt, samuti Kodukant Läänemaa piirkonnast
 • Parimaks koostööprojektiks sai MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal ühisturunduse ja koostöövõrgustiku arendus Lahemaal, Lääne-Virumaal, Leader tegevusgrupi Arenduskoda piirkonnast

Trükist "Märka Lederit. Maaelu arengukava 2007-2013 parim Leader projekt 2011" kahekümne Leader projekti edulooga saad lugeda SIIT

 

Maamajanduse Infokeskus tänab ning soovib jõudu ja edu kõigile konkursil osalenud Leader projektide tegijatele ja nende konkursile esitajatele!

Õnne ja jõudu parimatele olemaks eeskujuks teistele ja innustajaks maapiirkonna arendajatele!
 

Maamajanduse Infokeskus tänab kõiki konkursi "Märka Leaderit" abilisi ja koostööpartnereid!

 

 

Konkursi läbiviimise kohta täpsem info:

Tänaseks on Maaelu arengukava 2007–2013 Leader meetme abil tehtud palju häid projekte. Projektide tutvustamiseks ja tegijate tunnustamiseks korradati konkurss. Eestis tegutseb 26 Leader tegevusgruppi, mis hõlmavad 99% Eesti maapiirkonnast. Konkursi väljakuulutamise info

Projektide esitamine konkursile on lõppenud! Parimad selguvad 21. juulil 2011 tunnustusüritusel, Tartumaal!

 

Konkursile "Märka Leaderit" esitati kokku 64 Leader meetme projekti 21 tegevusgrupi piirkonnast:

 • Parima põllumajandusprojekti auhinnale kandideeris 7 projekti
 • Parima ettevõtlusprojekti auhinnale kandideeris 16 projekti
 • Parima keskkonnaprojekti auhinnale kandideeris 4 projekti
 • Parima noorteprojekti auhinnale kandideeris 20 projekti
 • Parima koostööprojekti auhinnale kandideeris 17 projekti

Igast kategooriast valiti välja neli nominenti. Loe nominentide kohta www.maainfo.ee/...

Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader meetme toetust saanud parimaid projekte ja nende teostamise taga olevaid tublisid maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi. Tunnustuse saajate tegevuses näeme inspireerivaid näited loovusest ja ettevõtlikkusest Eesti maapiirkonnas. Need on näited, mis kirjeldavad, kuidas Leader meede soodustab kohalikku arengut ja koostööd erinevate sektorite vahel.

Keda tunnustatakse?

Konkursil saavad osaleda MAK Leader meetme raames toetust saanud projektid viies kategoorias:

 • Parim põllumajandusprojekt
 • Parim maaettevõtlusprojekt
 • Parim keskkonnaprojekt
 • Parim noorteprojekt
 • Parim koostööprojekt

Konkursil osalemise eeltingimuseks on MAK Leader meetmest toetuse saamine ning toetusega kaasnevate kohustuste nõuetekohane täitmine. Konkursile oodatakse MAK Leader meetme toetuse abil elluviidud projekte, mis paistavad silma loova lahenduse ja edumeelsusega, sobivad hästi piirkonna omapäraga, elavdavad piirkonna ettevõtlust või koostööd, on head keskkonnale ning annavad häid ideid ja eeskuju teistelegi tegijatele.

Parim noorte projekt peab lisaks olema tehtud noorte poolt või pakkuma oma tulemusega tegevust või kasu lastele ja noortele. Üks projekt võib kandideerida ka mitmes kategoorias. Igas kategoorias nelja parimaks tulnud projekti kohta tehakse enne lõpliku otsuse langetamist päring PRIAst ning hindamiskomisjon külastab ettevõtet või projekti tegevuskohta.

Kuidas konkursile projektide esitatakse?

 Konkursil osalevaid projekte võivad välja pakkuda kõik soovijad: kohalikud omavalitsused, piirkondlikud arenduskeskused, erialaliidud, nõustajad, kohalikud tegevusgrupid, piirkonna ettevõtjad ja elanikud.

Projekte saab esitada kuni 30. aprillini 2011

Projektid esitatakse konkursile vastaval vormil ja saada täidetult e-posti aadressile konkurss@maainfo.ee

 • Parima põllumajandusprojekti esitamise VORM
 • Parima maaettevõtlusprojekti esitamise VORM
 • Parima keskkonnaprojekti esitamise VORM
 • Parima noorteprojekti esitamise VORM
 • Parima koostööprojekti esitamise VORM

Projektide esitamise vormile tuleb märkide esitaja nimi ja kontaktandmed. See on vajalik, et loosida auhinnad projektide esitajatele.

Kuidas parimad MAK Leader projektid valitakse?

Kõiki konkursile laekuvaid projekte hindab esmalt maaeluvõrgustiku töögrupp. Seejärel valib Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest moodustatud hindamiskomisjon iga kategooria pingerea esimese nelja hulgast välja parima. Parimate valimise käigus küsitakse projekti kohta informatsiooni ka PRIAst ning iga kategooria parimaid käiakse kohapeal vaatamas.

Projekte hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumidele järgnevalt:

 • Parim põllumajandusprojekt
  • Edumeelsus kuni 30 punkti;
  • Koostöö ja partnerlus kuni 25 punkti;
  • Keskkonnaga kooskõlas tootmine, lisaväärtus kuni 25 punkti;
  • Mõju ettevõtja äritegevusele kuni 15 punkti;
  • Ettevõtja tuntus kuni 5 punkti.
 • Parim maaettevõtlusprojekt
  • Piirkonna elavdamine kuni 30 punkti;
  • Edumeelsus kuni 25 punkti;
  • Koostöö ja partnerlus kuni 25 punkti;
  • Mõju ettevõtja äritegevusele kuni 15 punkti;
  • Vajadus ja sobivus territooriumile kuni 5 punkti.
 • Parim keskkonnaprojekt
  • Keskkonnaga kooskõlas tootmine, lisaväärtus kuni 30 punkti;
  • Vajadus ja sobivus territooriumile kuni 25 punkti.
  • Keskkonnateadlikkuse suurendamine kuni 25 punkti;
  • Edumeelsus kuni 15 punkti;
  • Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine kuni 5 punkti.
 • Parim noorteprojekt
  • Laste ja/või noorte aktiviseerimine kuni 30 punkti;
  • Koostöö ja partnerlus kuni 25 punkti;
  • Edumeelsus kuni 15 punkti;
  • Piirkonna elavdamine kuni 15 punkti;
  • Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine kuni 15 punkti.
 • Parim koostööprojekt
  • Koostöö ja partnerlus kuni 30 punkti;
  • Piirkonna elavdamine kuni 25 punkti;
  • Vajadus ja sobivus territooriumile kuni 25 punkti.
  • Projekti tuntus kuni 15 punkti;
  • Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine kuni 5 punkti.

Hindamiskriteeriumide kirjeldus:

 • Edumeelsus: projekti unikaalsus, lahenduse loovus ja sobivus antud piirkonda, innovaatilisus, originaalsus, uudsus. Tavapärasest erinev lahendus, tegevus, tulemus või mõju;
 • Koostöö ja partnerlus: kaasamine. Ühistegevuse aktiviseerimine projekti käigus ja/või pärast projekti lõppemist;
 • Tuntus: kogemuse/lahenduse aktiivne propageerimine, tutvustamine, levitamine;
 • Piirkonna elavdamine: projekti positiivne mõju piirkonna arengule laiemalt, sidusettevõtluse/teenuste teke ja koondumine, uute teenuste pakkumine, kohaliku ressursi kasutamine, sh tööhõive kasv, kohaliku tooraine kasutamine;
 • Keskkonnaga kooskõlas tootmine, pakutav lisandväärtus: positiivne mõju loodus- ja/või elukeskkonnale, nt looduslike või kultuuriliste väärtuste säilimine, miljööväärtuse suurendamine, reostuse vähendamine, energiakulu vähendamine, taastuvenergia kasutamine jne;
 • Vajadus ja sobivus territooriumile: projekti tegevuste sobivus piirkonna kultuuriliste, elukeskkonna, looduslike jm eripäradega. Piirkonna unikaalse identiteedi loomine/toetamine;
 • Keskkonnateadlikkuse suurendamine: laste, noorte ja/või täiskasvanute seas keskkonnasäästliku mõtteviisi ja/või tegevuste aktiivne propageerimine;
 • Laste ja/või noorte aktiviseerimine: lastele/noortele tegutsemisvõimaluste loomine projekti käigus ja/või pärast selle lõppemist;
 • Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine: piirkonna ligitõmbavamaks muutmine elu-, puhke-, ettevõtlus- ja/või töökohana;
 • Mõju ettevõtja äritegevusele: positiivne mõju ettevõtja enda äritegevusele (tootlikkuse tõus, kulude vähendamine, riskide maandamine, ekspordi suurenemine jms).

 Kuidas saab avalikkus parimatest MAK Leader projektidest teada ja kuidas võitjaid tunnustatakse?

Konkursi tulemustest annab teada Maaeluvõrgustiku veebileht www.maainfo.ee/leader/konkurss ja Põllumajandusministeeriumi ning PRIA veebilehed. 

Trükimeedias ilmuvad parimaid projekte tutvustavad artiklid, telemeedias videolood. Konkurssi ja MAK-i teemalisi voldikuid jagatakse üritusel MAAMESS 2011. Spetsiaalsetes trükistes tutvustatakse 20 parimat MAK Leader projekti teemade kaupa.

Parimad MAK Leader projektid igas kategoorias kuulutatakse välja ja võitjaid autasustatakse 21. juulil 2011.a üle-Eestilisel Leader SUVESEMINARIL, mis toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses (www.tervisesport.ee/). Parim projekt saab vastava tunnistuse, mälestuseseme ja tutvustuse trükises. Sellel tunnustusüritusel loositakse välja auhinnad ka projektide konkursile esitajatele.

Leaderist

Leader toetusprogramm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse juba 1991. aastal ning on läbinud kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+. Praegu rakendatakse Leader meedet Maaelu arengukava 2007 – 2013 raames. Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013 Leader meede eesmärkideks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine ja otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile Leader kohalike tegevusgruppide kaudu. Just tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu strateegia elluviimiseks.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 kohta saab rohkem lugeda Põllumajandusministeeriumi veebilehelt http://www.agri.ee/makja Leader meetme kohta veebilehelt http://www.agri.ee/leader ning PRIA veebil www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED:

1. Kas parim põllumajandusprojekt saab olla ka põllumajandustootjaid koondav MTÜ projekt, näiteks ühine interneti turustus, ühine messil osalemine?

VASTUS: Jah.

2. Kas taotlusi saab esitada MTÜ projektide kohta, sest teil on küsimus "Mõju ettevõtja äritegevusele" kuni 15 punkti?

VASTUS: Kahes kategoorias „Parim põllumajandusprojekt” ja „Parim maaettevõtlusprojekt” vormidel osas „Mõju ettevõtja äritegevusele” juhul kui tegemist on MTÜ projektidega – siis saab siia kirjeldada positiivset mõju projektis osalenud / osalevatele ettevõtjatele.

3. Kas saab esitada taotluse ühe tegija mitme projekti peale korraga, kui sisuliselt toetavad projektid ühte tegevussuunda?

VASTUS: Jah, saab esitada. Need on jätkuvad tegevused või sama projekti erined osad mis toetavad sisuliselt projekti tegevussuunda.

 


Info konkurssi kohta:

www.maainfo.ee/leader/konkurss või e-posti aadressil konkurss@maainfo.ee või telefonil 515... (Ave Bremse), 511... (Krista Kõiv) ja 384... (Reve Lambur)

KAJASTUS:

20. aprill   KÜLAUUDISED: Paku konkursile häid Leader projekte
15. aprill   VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: LEADER konkurss
15. aprill   TAHEVA VALLA LEHT: Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit“
15. aprill   JUURU VALLA LEHT: Konkurss „Märka Leaderit“
15. aprill   MEIE MAA: Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit“
13, aprill   MAHEKLUBI.EE: Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit".
7. aprill   KULLAMAA VALLA KODULEHT: Konkurss "Märka Leaderit"
7. aprill   JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA: Märka Leaderit- konkurs parimate LEADER projektide leidmiseks
6. aprill   VALI UUDISED: Käib teostatud Leaderi projektide konkurss
6. aprill   PRIA Infokiri - aprill 2011 www.pria.ee/uudiskiri/vaade/aprill_2011#lead
5. aprill   IDA-HARJU KOOSTÖÖKOGU: Maamajanduse Infokeskus kuulutas välja konkursi „Märka Leaderit“
5. aprill   PAIK: Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit“.
5. aprill   JÄRVA TEATAJA: Maamajanduse infokeskus tunnustab Leader-projekte
5. aprill   MAAELUVÕRGUSTIK: Maamajanduse Infokeskus kuulutas välja konkursi „Märka Leaderit“
4. aprill   PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU: Valitakse parimad Leader meetme projektid
4. aprill   IDA-HARJU VALLALEHT: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
2. aprill   KÜLAUUDISED: Maamajanduse Infokeskus korraldab konkursi
2. aprill   SAKALA: Algab võistlus "Märka Leaderit!"
1. aprill   VALGAMAA.EE: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
1. aprill   POSTIMEES: Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit“.
1. aprill   STIIMUL.EE: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
1. aprill   JÄRVAMAA ARENDUSKESKUS: Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit“
1. aprill   VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU: Konkursi teade
1. aprill   PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKODA: Konkurss "Märka Leaderit"
31. märts   VILJANDI METSASELTS: MAAMAJANDUSE INFOKESKUS: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
31. märts   HEA KODANIK.EE: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
31. märts   MAALEHT.ee: Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja Leader-projektide konkursi
31. märts   AGROTURG.EE: MAAMAJANDUSE INFOKESKUS: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
31. märts   VALITSUS.EE: MAAMAJANDUSE INFOKESKUS: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
31. märts   PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
31. märts   MAAELUVÕRGUSTIK: Valitakse parimad Eesti maaelu arengukava Leader meetme projektid
31. märts   EESTI PÄEVALEHT (Elu Maal): Tublid tegijad väärivad tunnustamist

 Leader konkursi materjalid

Konkurssi hindamiskomisjoni materjalid


Konkursi läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava 2007 – 2013 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.

 

 

Viimati muudetud: 02.08.2011


4 logo Leaderi jaoks

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo