22.06.2006

Hiidlaste Koostöökogu asutatakse 30. juunil


Allikas: Hiiu Leht, Harda Roosna
Link originaalloole http://www.hiiumaa.ee/....
22. juuni 2006

Esmaspäeval peeti Hiiumaa omavalitsuste liidu algatusel Kärdla kultuurikeskuse sammassaalis MTÜ Hiidlaste Koostöökogu asutamiskoosolek. Kuna kõigil polnud veel volitust asutamislepingut allkirjastada, toimub uus koosolek 30. juunil.

Loomisel olev partnerlusgrupp Hiidlaste Koostöökogu ühendab kõiki Hiiumaa omavalitsusi, mitut mittetulundusühendust ja ettevõtet. Hiiumaal saab moodustada vaid ühe partnerlusgrupi, kuna selle tegevuspiirkonnas peab elama minimaalselt 10 000 elanikku.

Partnerlusgrupi loomine ja selle koostatav kohaliku elu arengukava on eelduseks sellele, et Hiiumaa saaks kasutada Euroopa Liidu LEADER-tüüpi meetme toetusi kohaliku elu edendamiseks.

Partnerlusgrupi moodustamise algatanud Hiiumaa omavalitsused tegid ettepaneku keskenduda arengukavas Hiiumaa elukeskkonna parandamisele, looduse ja omakultuuri väärtustamisele.

Kolme tunni jooksul tutvustas Aivi Telvik riikliku arengukava meetme 3.6 võimalusi, koos arutati läbi loodava MTÜ põhikiri, samuti sisseastumismaks ja liikmemaksu suurus.

MTÜ asutamisnimekiri, millesse peab kuuluma vähemalt 15 liiget, jäi esialgu avatuks, kuna osa MTÜsid peab asutamislepingu allkirjastamiseks saama volituse üldkoosolekult.