12.07.2007 - Lepinguõiguse infoseminar tegevusgruppidele

12. juuli 2007 - infoseminar kohalikele tegevusgruppidele lepinguõiguse teemadel, RAK meetme 3.6. rakendamise tagasiside ja strateegia seminaride raames


Nelja Kuninga hotellis, Paides, Järvamaal

VAATA! 12. juuli 2007 infopäevale registreeritute nimekirja

VAATA! Infoseminari kava, Word dokument

Infoseminari teema: Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004 – 2006 meetme 3.6 "Kohaliku initsiatiivi arendamine - LEADER-tüüpi meede" tingimused, § 11 abikõlblikud kulud, lõigete 5, 6 ja 7 täitmiseks vajalike lepingute (s.h isikliku kasutusõiguse leping, eratee avaliku kasutamise leping, võlaõiguslikud kasutuslepingud)sõlmimise praktilisi küsimusi.

Seminar on suunatud peamiselt tegevusvaldkonna 2 kohalikele tegevusgruppidele, kuid oodatud on ka tegevusvaldkonna 1 huvitatud esindajad.

Lektor: hr Maido Pajo, õigusbüroost „Maa- ja eraõiguse büroo AS Pajo Benkelberg von Stein-Lausnitz”


09. juuli 2007 - TEADE – 12. juuli infoseminarile registreerimine on lõppenud

04. juuli 2007 - MEELDETULETUS - 12. juulil toimub infoseminar lepinguõiguse teemadel, RAK meetme 3.6. rakendamise tagasiside ja strateegia seminaride raames

25. juuni 2007 - TEADE tegevusgruppidele 12. juulil toimub infoseminar lepinguõiguse teemadel, RAK meetme 3.6. rakendamise tagasiside ja strateegia seminaride raames