15.12.2006

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda


Allikas: Paistu vallaleht
Link originaalloole http://paistu.ee/...
15. detsember 2006

MTÜ-sse kuuluvad Halliste, Abja, Paistu, Karksi valdade ja Mõisaküla linna ettevõtjad, mittetulundusühingud ja omavalitsused võrdse partnerluse printsiibil.

MTÜ on loodud LEADER - tüüpi tegevuste elluviimiseks.

MTÜ 7-liikmelisse juhatus: Paistu vallavanem Ene Saar, Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg ja Abja Vallavalitsuse arendusnõunik Eve Lepmets. Mittetulundussektorit esindavad juhatuses MTÜ Rimmu Külaseltsi Rimmo juhatuse esimees Kalle Räästas Halliste vallast, MTÜ Karksi Turism ja Keskkond juhatuse esimees Kairi Ong ja MTÜ Tuhalaane juhatuse esimees Urmas Suurpuu Karksi vallast ning ettevõtjaid Kaupo Välba Abja vallast.

MTÜ MAK iga-aastaseks liikmemaksuks kinnitas asutamiskoosolek kohalikele omavalitsustele 1000 krooni, ettevõtetele 500 krooni ja mittetulundussektori esindajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele 100 krooni.

Euroopa Liidu LEADER-tüüpi toetuste saamiseks peavad tegevusgrupi liikmete hulgas olema esindatud avalik, ettevõtlus- ja mittetulundussektor (üksikisikud, väljaarvatud füüsilisest isikust ettevõtjad, arenduskotta kuuluda ei saa). Piirkond peab neid ühendama lisaks ühisele piirile ka majanduslikult ja sotsiaalselt.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja I etapi tegevuskava ja eelarve Leader programmist rahade taotlemiseks 2007 I kvartalis.

Eelarve kirjeldus

Mulgimaa Arenduskoja tegevuskava elluviimiseks võetakse 2007.a. alguses poole kohaga tööle tegevjuht kuupalgaga 5 000 krooni kuus. Tegevjuht hakkab tegema tihedat koostööd Mulgi Kultuuri Instituudiga. Lähetuskulusid ei ole võimalik täpselt määratleda, seega neid eelarvesse ei arvestatud.

Infopäevade korraldamise kulud hõlmavad LEADER-päevade korraldamist igas omavalitsuses koos osalejatele transpordi tagamisega, uuringutulemuste tutvustuspäevi külades ja keskustes ja valmimisjärgus arengukava tutvustamist erinevates piirkondades.

Infomaterjalide eelarverida hõlmab 2 korda tasuta LEADER-ajalehe trükkimist ja kojukannet, esimene 2007.a. alguses ja teine 2007.a. lõpus-2008.a. alguses arengukava eelnõu tutvustamiseks ja tagasiside saamiseks, LEADER infostendide valmistamist ja ülespanekut 20 erinevasse külasse ja ristteele piirkonnas ja piirkonna turunduskavast lähtuvate infomaterjalide koostamist.

Veebileht luuakse Karksi-Nuia Gümnaasiumi IT-eriala õpilastega koostöös, kulu 20 000 krooni, hõlmab tegemiseks ja haldamiseks vajaminevaid programme ja lisatarvikuid.

Koolituste ja seminaride korraldamise kulu sisaldab kokku 5 LEADER-tegevuste alast koolitust tegevjuhile, juhatusele ja liikmetele; ligikaudu 15 koolitust piirkonna elanikele koostööst, elukeskkonna arendamisest, kohaliku loodus- ja kultuuriressursside kasutamisest jt uuringu käigus selgunud teemadel. Kõik koolitused tellitakse professionaalsetelt koolitajatelt.

Piirkonna erinevate elanike- ja sihtgruppide uuring teostatakse selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt, kes koostab küsimustiku, teostab küsitlemise ja lõpuks ka sihtgruppide vajaduste, huvide ja võimaluste analüüsi vastavalt küsitluste tulemusele.

Raamatupidamisteenus ostetakse sisse vastavalt ettevõttelt/ettevõtjalt, kes on kursis nii kohaliku, EL kui ka LEADER-temaatikat puudutava seadusandlusega.