04.,05.,09.,10.09.2008 - strateegia meetmete seminarid (LISATUD KALENDRISSE JA ANDMEBAASI)

Strateegia meetmete seminarid kohalike tegevusgruppide esindajatele


04., 05., 09. ja 10. septembril 2008 korraldab Maamajanduse Infokeskus koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIA`ga neli ühepäevast seminari Leader-tüüpi meetmest toetust saanud kohalike tegevusgruppide esindajatele.

Seminarid toimuvad:

VAATA! pilte seminarilt

Registreeritud osalejad

Seminaril on kavas käsitleda nõudeid strateegia meetmetele, vastavalt Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrusele nr 59 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”.

Kõikidel infopäevadel on sama AJAKAVA ja metoodilised juhendid.

Seminari päevade teises osas ühine praktiline töö - strateegia meetmete koostamine.

Seminarid algavad 10.30, alates 10.00 kogunemine ja tervituskohv

04. septembri seminari kava PDF

05. septembri seminari kava PDF

09. septembri seminari kava PDF

10. septembri seminari kava PDF

Seminari viivad läbi Põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Maamajanduse Infokeskuse töötajad.

04. ja 09. septembril - seminari juhendajate nõupidamine, päeva kokkuvõtted


SEMINARI JAOTUSMARJAL (uuendused võrreldes aprill 2008.a seminaridega märgitud loetelus):

UUENDATUD! METOODIKA strateegia meetmete vastavuse hindamiseks WORD PDF

LISA 1 - EL strateegia suunistes ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 nimetatud telgede eesmärgid WORD PDF

LISA 2 - MAKi meetmed (seisuga märts, 2008) WORD PDF

LISA 3 - telgede meetmete vastavus nõukogu määrusele (EÜ) nr 1698/2005 WORD PDF

LISA 4 - Meetmete koodid vastavalt KM (EÜ) nr 1974/2006 II Lisa 7.osa WORD PDF

LISA 5 - Horisontaalsed tingimused (Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 ja Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006) WORD PDF

Lisa 6 – Riigiabi WORD PDF

JÕUSTUNUD MÄÄRUS! LISA 7 - Leader meetme määruse eelnõust tulenevad nõuded:

 

VAATA! aprillis 2008 strateegia meetmete 2-päevaste seminaride materjalid

 

Infopäev on registreeritud osalejatele tasuta.

Viimati muudetud: 23.10.2011