24.09.2008 - Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike seminar (LISATUD KALENDRISSE, ANDMEBAASI ja ENG osasse)

24. september 2008 – Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Eesti maaeluvõrgustike seminar

seisuga 17. september 2008


Seminari toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskus, Jänedal, Tapa vald, Lääne-Virumaa

24. septembril algab 3-päevane Põhjamaade ja Balti riikide maaeluvõrgustike üksuste seminar.

Kolmapäeval, 24. septembril toimuvale võrgustike tegevusi tutvustavale seminarile ootame osalema ka Leader kohalike tegevusgruppide ja teiste maaelu arengust huvitatud asutuste/ organisatsioonide esindajad, et ühiselt saada juurde teadmisi ja kogemusi maaeluvõrgustike tööst. Seminarile on planeeritud ˜60 osalejat.

Seminaril on korraldatud sünkroontõlge: inglise – eesti ja eesti – inglise.

Registreeritud osalejad – vaata siit

Seminari KAVA, PDF

13:00 – 14:00   Tervituskohv
14:00 – 14:20   Konverentsi avamine – Toomas Kevvai – Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
14:20 – 14:40  

Läti maaeluvõrgustik ja Leader programm - Liene Feldmane (Läti maaeluvõrgustiku juhataja) ja Andra Karlsone (Läti Põllumajandusministeeriumi Leader spetsialist)

14:40 – 15:00  

Leedu maaeluvõrgustik ja Leader programm - Kristina Butvilavi?ien? (Leedu Põllumajandusministeeriumi peaspetsialist)

15:00 – 15:20   Kohvipaus
15:20 – 15:40  

Soome maaeluvõrgustik ja Leader programm – Päivi Kujala (Soome maaeluvõrgustiku juhatja) ja Juha-Matti Markkola (võrgustiku koordinaator)

15:40 – 16:00  

Taani maaeluvõrgustik ja Leader programm - Rita Munk (Taani maaeluvõrgustiku juhataja)

16:00 – 16:20  

Rootsi maaeluvõrgustik ja Leader programm - Nils Lagerroth (Leader ekspert) ja Jennie Malm (rahvusvahelise koostöö koordinaator)

16:20 – 16:40  

Eesti maaeluvõrgustik ja Leader programm - Krista Kõiv (maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja), Ave Bremse (MMIK, maaeluvõrgustiku büroo juhataja)

16:40 – 16:55  

Kalanduse tegevusgrupid Eestis - Jaak-Velori Sadul (MMIK kalandusvõrgustiku büroo juhataja)

16:55 – 17:00   Seminari lõpetamine - Krista Kõiv (Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja)
____________   __________________________________________________________________

Maaeluvõrgustiku üksused (National rural network units) on loodud (loomisel) kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides vastavalt Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1698/2005, 20.september 2005, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate toetuste kohta, artikkel 68 alusel. Iga liikmesriik peab riikliku maaeluvõrgustiku looma hiljemalt 31.detsembriks 2008.a

Maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgiks on anda lisandväärtust Maaelu arengukava 2007 - 2013 rakendamiseks ja meetmetest kasusaajate ning teiste maaelu arengust huvitatud osapoolte kaasamiseks programmi elluviimisel.

Maaeluvõrgustiku peamiseks ülesandeks on soodustada koostööd erinevate maaelu arengust huvitatud osapoolte vahel, teadmiste ja kogemuste vahetust nii liikmesriigi, kui ka teiste liikmeriikide tasandil, samuti anda tuge uutele koostööalgatustele ja Leader kohalike tegevusgruppide tegevusele.

INFO Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike kohta:

Leedu
   
   
   
Läti
   
   
   
Rootsi
   
   
Soome
   
   
Taani
   
   
Eesti
   
   
     

Seminari läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava 2007 – 2013 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.

Seminar on registreeritud osalejatele tasuta.

Viimati muudetud: 23.10.2011