06.08.2009 - PRIA pressiteade

PRIA määras 214 mln krooni toetusi külaelu arenguks

Allikas: PRIA pressiteade
Link originaalloole: http://www.pria.ee...
06. august 2009

Juulikuu lõpuks määras Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 357 maapiirkondade elukeskkonda parandavate ja külaelu edendava projekti elluviimiseks ligi 214 miljonit krooni toetusi.

Maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 3.2 „Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus" said toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja maaettevõtjad ning aastane toetussumma võis ulatuda 938 796 kroonini. Kokku võib üks taotleja programmperioodil selle meetme toetust saada kuni 4 693 980 krooni.

Külade arendamise toetusmeetme eelarve oli koostatud korraga kahe taotlusvooru jaoks. Pool summast jagunes maakondade vahel võrdselt, teine pool vastavalt elanike arvule. Praegu lõppes teise taotlusvooru toetuste määramine ning igal maakonnal oli kasutada see summa, mis tal mulluses taotlusvoorus kasutamata jäi.

Külade arendamise toetuse taotluste laekumisel hindab PRIA esialgu vaid seda, kas taotlus on nõuetekohaselt vormistatud ja soovitud kulutused abikõlbulikud. Seejärel vaagivad projektide sisu - vajalikkust, sobivust ja mõju piirkonnale jne - maakondlikud hindamiskomisjonid, kes hindepunktide põhjal moodustavad ka pingerea. Kui maakondlik komisjon ei anna projektile hindepunkte vähemalt 30% maksimaalselt võimalikust määrast, siis projekt rahastamisele ei kuulu. See oli ka peapõhjus, miks taotlusvooru 237 miljoni kroonisest eelarvest sai PRIA toetusi määrata vaid 214 mln krooni, kuigi nõuetekohaselt vormistatuna laekus esialgu 564 taotlust 353 mln krooni ulatuses.

Kõige rohkem kasutatakse toetusraha külakeskuste, seltsimajade, spordirajatiste, samuti vaba aja veetmise kohtade, küla- ja mänguplatside, laululavade jmt rajamiseks või korrastamiseks. Palju vanu hooneid saavad toetuse abil ümberehitatuna täiesti uue otstarbe. Toetusraha aitab korda teha ka randu, sadamaid, ujumiskohti, parke, isegi kirikuid ja kohalikke muuseume. Ent toetust kasutatakse ka ühiskasutuses olevate hoonete sisustamiseks, pillide, helitehnika, rahvariiete soetamiseks. Esmakordselt anti toetust ümbrusse sobimatute kasutusest väljas lagunenud hoonete lammutamiseks.

Toetusesaajate nimekiri koos rahakasutuse lühikirjeldusega on PRIA kodulehel www.pria.ee/support/view/232/.

Projekti elluviimisel on vajalik taotleja omaosalus. MTÜ-dele ja sihtasutustele hüvitatakse toetusega kuni 90%, ettevõtjatele 60-70% (Harjumaal on toetusmäär veidi väiksem) projekti maksumusest. Toetusraha kättesaamiseks peab taotleja kahe aasta jooksul investeeringu ellu viima ja esitama PRIAle kuludokumendid.

Külade arendamise toetust rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), 25% Eesti riik. PRIA on üheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalanduse toetamiseks 15 miljardit krooni toetusi. Toetuste tänavune eelarve on 4,65 miljardit krooni.

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
Maris-sarv-kaasik@pria.ee