Austria maaeluvõrgustik (Netzwerk Land)

Austria lühikirjeldus

Austria maaeluvõrgustik

Austria maaeluvõrgustiku veebilehekülg (saksa keeles): http://www.netzwerk-land.at/

Austria maaeluvõrgustiku veebilehekülg läbi google tõlke: http://translate.google.ee...

Austria maaeluvõrgustik alustas oma tegevustega 2009. aasta alguses. Võrgustik hõlmab kõiki organisatsioone ja ühendusi, kes on aktiivsed osalised maaelu arengus Austrias. Austria maaeluvõrgustikku on koondatud võimalikult palju liikmeid ning see on jätkuvalt soovijatele avatud.

Maaeluvõrgustiku struktuur koosneb:

  1. Koordineeriv komitee - esindab maaeluvõrgustiku üksust seirekomisjonis
  2. Temaatilised töögrupid -  põllumajandus, metsandus, keskkond, maaelu areng ja Leader
  3. Sekretariaat - vastutab võrgustiku administreeriva poole ja tegevuste organiseerimise eest
  4. Rakendav üksus - hõlmab peamiselt partnerite ühendusi

Maaeluvõrgustik on moodustatud omavahel ühenduses olevast kolmest partnerorganisatsioonist:

Võrgustiku üksus korraldab igal aastal temaatilisi konverentse, kus fookuses on spetsiaalne teema, mis on vastavuses erinevate telgedega. 2009. aastal oli fookuses ulatuslik maaelu areng, 2010. aastal on selleks - bioloogiline mitmekesisus, 2011. aastal toidu kvaliteet ja 2012. aastal keskendutakse kliimat puudutavatele teemadele.

Leader Austrias

Austrias on kokku 86 Leader tegevusgruppi. Üldpind Austria Leader piirkondades ulatub umbes 72 000 ruutkilomeetrini. Leader piirkonnas elab kokku umbes 4,3 miljonit inimest.

Käesoleval programmeermisperioodil (2007 - 2013) jaotatakse umbes 423 miljonit eurot Leader  projektide elluviimiseks. Sellest 213 miljonit eurot on pärit Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest.

Loe artiklit "Austria ja Eesti Leader"  SIIT

Austria Leader tegevusgruppide kontaktid: http://www.netzwerk-land.at...

Austria maaeluvõrgustiku eelarve, 2007-2013 (eurodes)

KOKKU, sh   ------ 3 500 000
Riiklik Kaasfinatseerimine----- --------------1 734 000

 EAFRD

--------------1 766 000