Koostööpakkumised pealeht, seisuga veebruar 2010

TEISTE LIIKMERIIKIDE PARTNERLUSOTSINGUD

uuendatud 22. veebruar 2010


Perioodil 2007 - 2013 toetab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) Leader kohalike tegevusgruppide riikide- ja territooriumidevahelisi projekte kõikides liikmesriikides.

Liikmesriikide maaeluvõrgustike kaudu vahendame teiste liikmeriikide Leader tegevusgruppide koostööprojektidele partnerite otsinguid. Koondame maaeluvõrgustikule saabunud partnerlusotsingud.

2010. a saabunud KOOSTÖÖPAKKUMISED, vaata SIIT

2009. a saabunud KOOSTÖÖPAKKUMISED, vaata SIIT

VIIMATI LISATUD KOOSTÖÖPAKKUMISED:

  • 12. veebruar 2010 - Ida-Soomes kohaliku tegevusgrupi LAG Kalakukko ry ja LAG Mansikka ry piirkonnas otsib noorteühing koostööpartnerit projektile "Aktiivsed ja loovad maanoored".
  • 1. veebruar 2010 - Põhja-Iirimaa kohalik tegevusgrupp North East Region LAG otsib koostööpartnerit, et teha koostööd järgmistes valdkondades: toidu- ja kultuuriturism; keskkonna suutlikkuse parandamine; talupidamine ja maadele juurdepääs.
  • 25. jaanuar 2010 - Ida-Soomes kohaliku tegevusgrupi LAG Kalakukko ry ja LAG Mansikka ry piirkonnas otsib koostööpartnerit Sisä-Savo Täiskasvanute Haridusteenistus (Sisä-Savo Adult Education Services) projektile "Black Light Theatre", et teha koostööd ja korraldada seminare erinevate kultuuriorganisatsioonide vahel, arendamaks töömeetodeid Black Light teatri jaoks.
  • 25. jaanuar 2010 - Inglismaa kohalik tegevusgrupp LAG South Devon Coastal otsib koostööpartnerit projektile, mis on suunatud turismi arendamisse läbi geopärandi (geoheritage) edendamise ja georadade (geotrail) arendamise. 
  • 8. jaanuar 2010 - Soome kohalik tegevusgrupp Päijänne-Leader otsib koostööpartnereid rahvusvahelistele projektidele: 1) Rahvuspargid Euroopas; 2) Käsitöö: maaturismi kultuuriatraktsioon

.

.

.

..

         

Maaelu arengukava 2007 - 2013 Leader meetme raames toetatakse kohalike tegevusgruppide vahelisi koostööprojekte, nii Eesti tegevusgruppide, kui ka teiste liikmeriikide kohalike tegevusgruppidega või koguni kolmandas riigi samalaadsetel alustel moodustatud organisatsiooniga.

Koostööprojektide kaudu viib Leader kohalik tegevusgrupp ellu oma piirkonna strateegiat.

  • 3. detsembril 2009 toimus Eivere mõisas Järvamaal Leader tegevusgruppidele rahvusvahelise koostöö alane seminar (vt SIIT )
  • Juhend koostöömeetme rakendamiseks perioodil 2007 - 2013 maaelu arengukavade Leader telje raames (eesti keeles, RD 12/10/2006 rev3)
  • GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURE COOPERATION UNDER THE LEADER AXIS OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES 2007-2013 (RD 12/10/2006 rev3)
       
__________________________________________________
    _________________________________________________  

Maaelu arengukava 2007 - 2013 Leader meetme raames toetatakse kohalike tegevusgruppide vahelisi koostööprojekte, nii Eesti tegevusgruppide, kui ka teiste liikmeriikide kohalike tegevusgruppidega või koguni kolmandas riigi samalaadsetel alustel moodustatud organisatsiooniga.

Viimati muudetud: 19.03.2010