Koostööpakkumised 2010, seisuga veebruar 2010

uuendatud 22. veebruar 2010

Info saabumise aeg Riigi ja Leader tegevusgrupi nimi, projekti teema  INFO
     
12.02.2010
 

Ida-Soomes kohaliku tegevusgrupi LAG Kalakukko ry ja LAG Mansikka ry piirkonnas otsib noorteühing koostööpartnerit:

 • projektile "Aktiivsed ja loovad maanoored"
 

http://www.kalakukkory.fi/ (Google tõlke versioon )
www.mansikkary.fi (Google tõlke versioon )

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projekti kirjeldus
 
     
01.02.2010  Põhja-Iirimaa kohalik tegevusgrupp North East Region LAG otsib koostööpartnerit, et teha koostööd järgmistes valdkondades:
 • Toidu- ja kultuuriturism;
 • Keskkonna suutlikkuse parandamine;
 • Talupidamine ja maadele juurdepääs
 

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Piirkonna ja koostöövaldkondade lühikirjeldus
     
25.01.2010
 

Inglismaa kohalik tegevusgrupp LAG South Devon Coastal otsib koostööpartnerit

 • projektile, mis on suunatud turismi arendamisse läbi geopärandi (geoheritage) edendamise ja georadade (geotrail) arendamise.

Projekti kontakt: Devon Regionally Important Geological Sites Group http://www.devonrigs.org.uk/

 
 

http://www.fundingsouthwest.co.uk/sdc/index.html 

(Google tõlke versioon)

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projekti tutvustus  
 
     
25.01.2010 

Ida-Soomes kohaliku tegevusgrupi LAG Kalakukko ry ja LAG Mansikka ry piirkonnas otsib koostööpartnerit Sisä-Savo Täiskasvanute Haridusteenistus (Sisä-Savo Adult Education Services)

 • projektile "Black Light Theatre", et teha koostööd ja korraldada seminare erinevate kultuuriorganisatsioonide vahel, arendamaks töömeetodeid Black Light teatri jaoks.
 

http://www.kalakukkory.fi/ (Google tõlke versioon )
www.mansikkary.fi (Google tõlke versioon )

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projekti tutvustus  
 • Kaaskiri
     
08.01.2010
 

Soome kohalik tegevusgrupp Päijänne-Leader otsib koostööpartnereid rahvusvahelistele projektidele:

 • Rahvuspargid Euroopas
 • Käsitöö: maaturismi kultuuriatraktsioon
 

http://www.paijanne-leader.net/ 

(Google tõlke versioon )

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • LAG Päijänne-Leader tutvustus  
     
jaanuar 2010
 

Soome kohalik tegevusgrupp Karhuseutu otsib koostööpartnereid projektidele:

 • Pop-muusika noortele akordionistidele;
 • Harjavalta suusa- ja matkaselts otsib koostööpartnerit suuatamise, matkamise, kanuutamise ja ökoturismi alal
 • Rauatööd
 • Merega seotud kultuuripärand
 • Koguduste töö
 • Filmi või filmiprogrmmide tegemine
 

http://www.karhuseutu.fi/fi/etusivu.html

(Google tõlke versioon )

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projektide tutvustus  
 • Tegevusgrupi tutvustus

 

     
jaanuar 2010
 

Soome kohalik tegevusgrupp Aktiivinen Pohjois-Satakunta otsib koostööpartnereid projektidele:

 • Leader ECOLAND - kaasaegsete energiasäästlike ökomajade ehitamine
 • ENO - Euroopa noorte orkestrite ja ansamblite võrgustik
 • Pan-Euroopa võrgustik - laste ettevõtlusharidus külakoolis
 • LEADER LABS LINUX - uute tehnoloogiate projekt
 • Lõimumise VÕRK - rahvusvahelised koostööprojektid, mis on suunatud tööjõu sisserände ja sisserändajate (sh põgenike) teise põlvkonna integreerumisele maapiikonna kogukonda
 

http://www.aktiivinen.fi/

(Google tõlke versioon)

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Tegevusgrupi tutvustus
     
jaanuar 2010
 

Soome kohalik tegevusgrupp Pohjois-Kymen Kasvu otsib koostööpartnereid projektidele järgmistes valdkondades:

 • maaturismi arendamine
 • taastuv energia
 • külade areng
 

http://www.pohjois-kymenkasvu.fi/

(Google tõlke versioon)

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Tegevusgrupi tutvustus

 

     
jaanuar 2010 
 

Soome kohaliku tegevusgrupi Pyhajärviseutu piirkonnas otsib koostööpartnerit

 • Edela-Soomes asuv uus ratsutamisklubi Jazz T.
 

http://www.pyhajarviseutu.net/ 

(Google tõlke versioon)

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Tegevusgrupi tutvustus

 

     
jaanuar 2010
 

Soome koahlik tegevusgrupp North Savo otsib koostööpartnetrit järgmistes valdkondades:

 • kohalike teenuste ja tööhõive arendamine
 • maapiirkonna elukeskkonna parandamine
 • kohaliku kogukonna arendamine
 

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Tegevusgrupi tutvustus
 • Projektide tutvustus
 
     
jaanuar 2010
 

Soomes asuv Pyhajärvi Instituutti otsib koostööpartnerit:

 • projektile, mis tegeleb veeressursi taastamise ja pinnavee kontrolliga.
 

http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/

(Google tõlke versioon )

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Instituudi tutvustus
 • Projektide tutvustus
 
     
jaanuar 2010  

Prantsusmaa kohalik tegevusgrupp Beaujolais Vert otsib koostööpartnerit projektidele:

 • Tee säästvate piirkondade arendamisel 
 • Vesi energiaressursina
  
   _______________________________________________ _________________
jaanuar 2010  

Itaalia kohalik tegevusgrupp Meridaunia otsib koostööpartnereid projektidele:

 • projektile, mis eesmäriks on maapiirkonna propageerimine tervikuna, sisaldades nii tooteid, pakkumisi, rahvastikku ja füüsilist territooriumi 
 • LOCANDE - kohalike toodete ja kultuuripärandi promotsiooon
 

http://www.meridaunia.it/ 

(Google tõlke versioon)

     
jaanuar 2010
 

Portugali kohali tegevusgrupp Adrimag otsib koostööpartnerit:

 • projektile, mis tegeleb väikeste marjade tootmisega, eriti mustikate ja vaarikatega
 

http://www.adrimag.com.pt/

(Google tõlke versioon)

SAADETUD INFOMATERJAL:
 • Projekti lühitutvustus
     
jaanuar 2010  

Rootsi kohalikud tegevusgrupid Leader Halland Kustbygd ja Leader Halland Landsbygd otsivad koostööpartnereid projektile

 • Metsamajandamise ja põllumajandussaaduste esmaste toodete arendamine ja turustamine/turismi valdkonna väikeettevõtete arendamine
 

http://www.leaderhalland.se/

(Google tõlke versioon)

SAADETUD INFOMATERJAL:
 • Projekti lühitutvustus
     
jaanuar 2010  

Rootsi kohalik tegevusgrupp Mare Boreale otsib koostööpartnerit 

 • projektile, mis tegeleb kohaliku majanduse arengu edendamisega, eelkõige turismi valdkonnas
 

http://www.mareboreale.se/

(Google tõlke versioon )

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projekti lühitutvustus
     
jaanuar 2010 

Inglismaa kohalik tegevusgrupp Coast, Wolds, Wetlands & Waterways otsib koostööpartnerit projektile

 • Kohalik areng - turism
 

http://www.rdpenetwork.org.uk/your-network/local-action-groups/coast-wolds-wetlands-and-waterways

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projekti lühitutvustus

 

     
jaanuar 2010  

Inglismaa kohalik tegevusgrupp Cumbria Fells and Dales otsib koostööpartnerit projektile:

 • Heade praktikate ja kogemuste vahetamine piirkondade vahel, kus on kasutusel ühiskasutuses karjatatav maa
 

http://www.rdpenetwork.org.uk/your-network/local-action-groups/cumbria-fells-and-dales 

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projekti lühitutvustus
     
jaanuar 2010
 

Inglismaa kohalik tegevusgrupp Coastal Action Zone otsib koostööpartnerit projektile:

 • Noorte kaasamine kohaliku tegevusgrupi tegevustesse
 

http://www.rdpenetwork.org.uk/your-network/local-action-groups/coastal-action-zone-partnership 

SAADETUD INFOMATERJAL:

 • Projekti lühitutvustus