TEEMALEHT: Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia

 

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegiast DG REGO veebil ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia TEGEVUSKAVA (2010-05-31) maainfo.ee/public/files/2010-05-31-Laanemere-TEGEVUSKAVA-EK-toodokument_et.pdf

PRIORITEET 9. Tagada säästliku põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse areng: Maaelu arengut koordineerivad Soome ja Leedu ning kalandust koordineerib Rootsi

Koostöömeetmed: Tugevdada maaelu arengu programmide ühismõju koostöö parandamise kaudu, mille tulemuseks on sihipärasemad meetmed. Sarnaseid probleeme käsitlevaid programme võiks omavahel siduda. Riiklikke maaelu arengu programme, sealhulgas ühisuuringuid ja järelevalvet tuleks lihtsustada ja seostada. Välja tuleks töötada ühiskoolituse ja nõustamisega seotud meetmeid ning pöörata seejuures rohkem tähelepanu ühisele piiriülesele innovatsioonile. Süvendada tuleks LEADERi programmi kohalike tegevusrühmade ja maapiirkondade muude sidusrühmade koostööd, mille tulemusena töötataks välja ühisprojekte.

Juhtprojektide näiteid (väljavõte tegevuskavast):

9.3. Maaelu säästev areng. Välja tuleb töötada projekte, mille raames koondatakse piirkonna inimesed kokku maaelu säästva arengu ja toimetuleku soodustamiseks, näiteks innovatsiooni, noorsootöö, maaturismi, põllumajanduse ja metsanduse toetamiseks. Välja tuleks töötada uued integreeritud lähenemisviisi rakendamise tavad. (Juhtivad partnerid: Poola ja Rootsi; eduaruande tähtaeg: kinnitatakse hiljem)

9.9. Luua leidliku ja säästva sõnnikutöötlemise foorum (BAltic forum for inventive Techniques for MANure processing, BATMAN), vahetades teavet sõnniku säästva töötlemise kohta Läänemere piirkonnas, et vähendada keskkonnamõju ning saavutada kasu, näiteks taastuvenergia kasutamine. (Juhtiv partner: Taani bioenergeetika ja keskkonnatehnoloogia innovatsioonikeskus (CBMI) ning Soome põllumajandus- ja toiduaineuuringute, tehnoloogiauuringute ja keskkonnauuringute Keskus (MTT); lõpptähtaeg: kinnitatakse hiljem) KIIRPROJEKT


Üritustel esitletud EESTI projektinäited, ettekanded:

 

Hiidlaste Koostöökogu rahvusvaheline koostööprojekt traditsioonilise purjetamise ja merepärandi edendamisel "Sailing training and maritime heritage". Koostööpartnerid: LAG Karhuseutu Soomest (juhtpartner); Hiidlaste Koostöökogu Eestist ning kaks Leader tegevusgruppi Taanist (LAG Development North West Zealand ja LAG Bornholm). Reet Kokovkini ettekanne Helsingis 28.09.2011

Info projekti kohta MAK projektinäidete andmebaasis www.maainfo.ee/index.php

     
   

Arenduskoja piirkonna projekt - säästva turismi koostöövõrgustiku "Ehedad Elamused Lahemaal" arendamine ning koostöö käivitamine Soome Kymenlaakso piirkonnaga. Sirje Kuusiku esitlus Helsingis 28.09.2011 turismi töögrupis

Info projekti kohta MAK projektinäidete andmebaasis www.maainfo.ee/index.php

     
 

Jõgevamaa Koostöökogu noorteteemaline rahvusvaheline koostööprojekt FENIX. Info veebilehel www.fenixyouth.com. Koostööpartnerid: Soome (LAG South West Finland Riverside Partners, LAG Peräpohjolan Kehitys ry ja Kemin Seudun 4H), Eesti (Jõgevamaa Koostöökogu) ning Rootsi (LAG Leader Sjuhärad). Eesti, Soome ja Rootsi ühisettekanne Taina Simola, Kaire Sardis, Marcus Mellqvist ja Juho Tuovila esituses (26.01.2011 Poolas, Varssavis)

Info projekti kohta MAK projektinäidete andmebaasis www.maainfo.ee/index.php

     
  Tartumaa Arendusseltsi rahvusvaheline noorte LEADER seminar – tulevikuküla ehitamine. Kadri Püü, Tartumaa Arendusseltsi nõustaja ettekanne (26.01.2011 Poolas, Varssavis)
     
 

Arenduskoja piirkonna projekt "Internetiturunduse koolitused". Heiki Vuntuse, Arenduskoja tegevjuht ettekanne (26.01.2011 Poolas, Varssavis)

Info projekti kohta MAK projektinäidete andmebaasis www.maainfo.ee/index.php

     
  Mulgimaa Arenduskoja rahvusvaheline koostöötööprojekt "Clover Power! 4H twinning people". Koostööpartnerid Soome ja Eesti. Ettekanne Piret Leskovalt, Mulgimaa Arenduskoja tegevjuhtilt  (26.10.2010 Poolas, Varssavis)
     
 

Järva Arengu Partnerite rahvusvaheline koostööprojekt "Ecoland Leader" - ökoloogiliste materjalide ja meetodite kasutamine. Koostööpartnerid Soome (LAG Aktiivinen, Pohjois-Satakunta ry), Prantsusmaa (LAG Pays Bessin Virois), Taani (LAG Udvikling Nordsjaelland), Ungari (LAG Gerje Sztök) ja Eesti (Järva Arengu Partnerid).

Ettekanne Malle Roobalt, Järva Arengu Partnerite juhatuse esimehelt (26.10.2010 Poolas, Varssavis)

     
  Tartumaa Arendusseltsi noorte ja innovaatilised projektid: “Rahvusvaheline noorte LEADER seminar – tulevikuküla ehitamine”, "Sibulatee", "Mehed liikuma", Lõuna-Eesti Leader tegevusgruppide ja kohaliku toidu tootjate võrgustik "Maitsev Lõuna-Eesti", . Tartumaa Arendusseltsi nõustaja Kadri Püü ettekanne (26.10.2010 Poolas, Varssavis)

Üritused:

Artiklid ja uudiskirjad:

Veel infot:

 

Läänemere piirkonna programmist (Baltic Sea Region Programme) 2007 - 2013 saab taotleda rahalist toetust jätkusuutlike, konkurentsivõimeliste ja territoriaalselt Läänemere piirkonnaga seotud riikidevahelistele projektide elluviimiseks.

Programmi veebileht eu.baltic.net/The_Baltic_Sea_Region_Programme_2007_2013.2.html

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF). Läänemere piirkonna programmil 2007-2013 on oluline osa EL Läänemere piirkonna strateegia ja selle tegevuskava elluviimisel.

Läänemere piirkonna programmi peetakse vahendina, et tegeleda ühiste väljakutsetega Läänemere ümbruse riikidega. Programmil on 4 prioriteeti, mille alusel projektideks toetust saab taotleda.

Programmi 4 prioriteeti ja eelarve (eelarve kokku 33,4 miljonit eurot):

  1. Uuenduste soodustamine (9,2 miljonit eurot)
  2. Piirkonnasiseste ja –välisühenduse soodustamine (8,1 miljonit eurot)
  3. Läänemeri kui ühine ressurss (9,9 miljonit eurot)
  4. Konkurentsivõimelised linnad ja regioonid (6,2 miljonit eurot)
   

 

Balti Kompass www.balticcompass.org/index.html

   
  EL Läänemere piirkonna strateegia, prioriteet "Turism" www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/BSST_prod/BSST/en/start/index.jsp
   

 

 

 

Viimati muudetud: 12.12.2011