Eesti I Leader konverents (arhiiv)

Esimene rahvusvaheline LEADER konverents Eestis

„LEADER – KAS ORGANISATSIOON VÕI PROJEKT?

15. - 16. november 2007.a. Pärnus

Peakorraldaja: Rohelise Jõemaa Koostöökogu (Merle Adams, Tõnu Kiviloo, meeskond).

Korraldajad: Maamajanduse Infokeskus (Krista Kõiv, Ave Bremse, Ester Valdvee) ja Pärnu Lahe Partnerluskogu (Mercedes Merimaa, Rein Talisoo, meeskond)


LEADER tegevusgrupp on kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute ja ettevõtjate organisatsioon kohaliku initsiatiivi arendamiseks.

Eestis on LEADER tegevusgruppidega kaetud 93 % maapiirkonnast, tegutseb 24 tegevusgruppi.

VAATA! kohalike tegevusgruppide kohta Maamajanduse Infokeskuse veebilt LEADER, alajaotus KOHALIKUD TEGEVUSGRUPID

Konverentsi eesmärk: ülevaade Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide koostööpartnerite kogemustest, diskussiooni käivitamine erinevate ministeeriumide ja katusorganisatsioonide vahel regionaalpoliitika teostamiseks.


Konverentsi teemad:

VAATA! konverentsi plenaaristungi programmi koos teeside ja ettekannetega

Õppereis kahel marsruudil, korraldaja Pärnu Lahe Partnerluskogu:

VAATA! Õppereis Tahkuranna ja Häädemeeste suunal

VAATA! Õppereis Koonga, Tõstamaa ja Audru suunal

Registreeritud osalejaid 160 (plenaaristungil) ja 70 osalejat õppereisil

Töökeeled: eesti ja inglise keel

Plenaaristungi ajal sünkroontõlge


Konverentsi korraldamist toetas Euroopa Liit

Viimati muudetud: 08.03.2010