LEADER UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Euroopa LEADER ja teised fondid - Eesti alustab, mõned loobuvad

Allikas: Vivia Aunapuu-Lents, Sotsiaalministeerium; Ave Bremse, METK Maaeluvõrgustik
15. november 2023. a

LEADER tegevusrühmade strateegiaid on võimalik rahastada laiemalt kui ainult Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu. Lisaks Eestile, tehakse nii kokku kümnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Kes alustavad, kes loobuvad ja kuidas võiks edasi - kõike seda arutati Sloveenias toimunud kohtumisel.

18.-19. oktoobril 2023 toimus Sloveenias esimene Euroopa Liidu eelarveperioodi 2021-2027 CLLD/LEADER multifondi rahvusvaheline seminar, mille korraldas Euroopa Ühise Põllumajanduspoliitika Võrgustik (EL CAP Network).

Seal võeti kokku nii lõppevat perioodi, kui anti ülevaade algaval Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 perioodil erinevates liikmesriikides tehtud valikutest.

   

Kogukonna juhitud kohalik areng, mis on hästi tuntud ka inglise keelse lühendina CLLD Community Led Local Development või ka multifond, tähendab seda, et LEADER tegevusrühm kasutab oma strateegia rakendamiseks rohkem kui ühe fondi rahastust.

Laiemalt avanes see võimalus perioodil 2014-2020, kui Euroopa Liidus võeti võimalus kasutusele 15 liikmesriigis, neist 9 üleriigiliselt ja 6 regiooniti. Kokku otsustas CLLD-d proovida 22% kõigist tegevusrühmadest.

Kõige rohkem kasutati kombinatsiooni Regionaalfondiga (ERDF – 86%), seejärel Sotsiaalfondi (ESF – 55%) ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga (EMFF – 14%). Viimast kombinatsiooni kasutasid ka meie lõunanaabrid Läti (6) ja Leedu (3). Kõige rohkem erinevaid kombinatsioone kasutas Rootsi. Nii mõnigi riik kasutas lisaks mõnda siseriiklikku fondi või mitme fondi keerulisemaid kombinatsioone. Lähemalt saab lugeda Stefan Kah ülevaatlikust ettekandest.