UUDISED

EL ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku uudiskiri - veebruar 2024

Allikas: EL ÜPP võrgustik
28. veebruar 2024. a

EL ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku uudiskiri

Veebruar 2024

Loe uudiskirja ingliskeelset versiooni>>

     
Sündmused ja temaatilised töögrupid    
     

Põlvkondade uuenemise hindamine ÜPP raames

ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustik korraldab 14.–15. märtsil 2024 Zagrebis uue heade praktikate töötoa teemal "Põlvkondade uuenemise hindamine ÜPP strateegiakavades". Põlvkondade uuenemine on üks peamisi hindamiselemente, mida strateegiakavade kontekstis ÜPP 2023–2027 raames hinnatakse.


Loe edasi>>

   
     

Keskkonna teemaline töögrupp

ÜPP strateegiakava sekkumised panustavad suuresti keskkonna teemadesse. EL ÜPP võrgustik käivitab uut temaatilist töörühma "Roheline arhitektuur: Roheliste strateegiate kavandamine".

Loe edasi>>

   
     

Tolmeldajate sõbralik põllumajandus

Tolmeldajad on elutähtsad looduslikele ökosüsteemidele kui ka põllumajandusele. Tolmeldajad aga vähenevad, seda peamiselt elupaikade kadumise, toidupuuduse ning muude intensiivsest põllumajandusest, aga ka kliimamuutustest tulenevate põhjuste tõttu. Sellel seminaril uuritakse uuenduslikke tolmeldajasõbralikke põllumajandustavasid ja -süsteeme. EL ÜPP võrgustik korraldab 18.-19. juuni 2024 Sloveenias töötoa teemal "Tolmeldajate sõbraliku põllumajanduse edendamine".

Loe edasi>>

   
 
EL ÜPP võrgustiku uudised
 

EL ÜPP võrgustiku konverents "EIP-AGRI töörühmad: Innovatsioon praktikas" ja EIP-AGRI innovatsiooniauhinnad

EL ÜPP võrgustik tänab kõiki, kes konverentsile ja konkursile kandideerisid. Jälgi EL ÜPP võrgustiku veebilehte, et olla kursis uudistega, sealhulgas publiku lemmiku valimisega,  konverentsi põneva programmi ja auhinnatseremoonia üksikasjadega!

   
     
Riiklikud ÜPP võrgustikud prioritiseerivad toidutootjaid

AKIS, valdkondlikud sekkumised, ökokavad ja LEADER on põhilisemad teemad, mida riiklikud ÜPP võrgustikud oma 2024. aasta tegevustega toetavad. ÜPP võrgustikud jagavad edusamme, häid praktikaid ja koostöö võimalusi märtsikuus Taanis 2024. aasta esimesel riiklike võrgustike kohtumisel. Lisaks toimuvad pidevalt piirkonna- ja valdkonnapõhised koosolekud ja seminarid.

Loe edasi>>

     

LEADER tegevusrühmade võimekuse arendamine multifondide ja lihtsustamise suunal

EL ÜPP võrgustiku on pakkunud tuge, et suurendada LEADER tegevusrühmade suutlikkust kasutamaks erinevaid rahastusvahendeid maapiirkondade arenguks. Koostatud on trükist, mis on kokkuvõte 2023. aasta detsembris LEADER kongressil toimunud multifondide töögrupist.

Loe edasi>>

     

ÜPP strateegiakavade seirekomisjoni töögrupp

ÜPP strateegiakavadega seotud korraldusasutused, makseasutused ja riiklikud võrgustikud saavad seirekomisjonide kaudu tihedamalt koostööd teha. Aasta alguses toimus ÜPP strateegiakavade seirekomisjonide temaatilise töörühma eesmärk on tugevdada ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade rakendamist, toetades seirekomisjonide tõhusat toimimist.

Loe edasi>>

   
     
ELi põllumajanduspiirkondade sotsiaal-majandusliku struktuuri toetamine

Maapiirkondade sotsiaal-majandusliku struktuuri tugevdamine on EL ÜPP võrgustiku temaatilise töörühma põhieesmärk, eelkõige on fookuses oskuste ja vaimset tervise edendamine ELi põllumajandussektoris. Maapiirkondade oskuste temaatilise töögrupi liikmed said kokku jaanuaris ja vaimse tervise töögrupp just alustas. Mõlemad töörühmad keskenduvad ÜPP strateegiakavade sekkumiste potentsiaali tõstmisele.

Loe edasi>>

   
     

Rural Toolkit koondab ühele platvormile maapiirkondade toetusvõimalused, ressursid ja parimad praktikad

6. veebruaril avalikustatud Rural Toolkit on laiahaardeline Euroopa Liidu maapiirkondade rahastamise ja toetamise võimalusi koondav veebiplatvorm. Selle eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel, institutsioonidel ja sidusrühmadel, ettevõtjatel ja üksikisikutel tuvastada ja kasutada olemasolevaid ELi fonde, programme ja muid rahastamis- ja toetusalgatusi, et edendada maapiirkondade arengut.

Loe edasi>>

   
     
Väljaanded    
     

Valdkondlikud sekkumised ja ÜPP strateegiakavad

Uues väljaandes "Policy Insights" tuuakse esile, kuidas ELi puu- ja köögiviljasektoris omandatud oskusteavet saab nüüd ÜPP strateegiakavade kaudu edasi kanda, et toetada teisi põllumajandus- ja toiduainete sektoreid.

Loe edasi>>

   
     

Heade praktikate töögrupp "Kuidas hinnata LEADERi lisandväärtust"

Aruandes võetakse kokku heade praktikate töögrupi "Kuidas hinnata LEADERi lisandväärtust" tulemused. EU ÜPP hindamisvõrgustiku korraldatud töögrupp toimus 23. - 24. novembril 2023 Luxembourgis.

Loe edasi>>

   
     
2014–2022 maaelu arengukavade hindamiskavade rakendamise edusammud
 
Ligikaudu kolmandik 2022. aastal lõpetatud hindamistest on dokumenteeritud dokumendis „Maaelu arengukavade 2014–2022 hindamiskavade rakendamise edusammude hindamine. 2023. aastal esitatud tegevusaruannete 2.". Antud peatükk keskendus loodusvarade säästvale majandamisele ja kliimameetmete algatustele. Töö viis läbi ELi ÜPP võrgustiku 25 geograafilisest eksperdist koosnev meeskond, keda toetas ÜPP Euroopa hindamisvõrgustik. 

   
     

ELi põllumajandustootjate sissetulekutoetuse rahastamine

Uues "Policy Insights" väljaandes on fookuses ÜPP strateegiakavade sissetulekutoetuste pakett, mis hõlmab otsetoetusi ja vahendeid taludele, mis asuvad looduslike või muude spetsiifiliste piirangutega piirkondades.

Loe edasi>>

   

 

« Tagasi