UUDISED

PÄRNU POSTIMEES: Osa Lavassaare muuseumist kolib Türile (MAK meede 3.2)

Allikas: Pärnu Postimees, autor Anu Jürisson
1. veebruar 2011. a

Pärnu tõrksus tegi Türile rõõmu. Raudteemuuseum soovis tulla veeremitega Pärnusse, kuid Pärnus ei leitud selleks kohta.

Läinud nädalal Türi vallavolikogus kehtestatud muuseumraudtee detailplaneering on osa ettevalmistustest, mille tulemusel peaks oluline osa Lavassaare raudteemuuseumi veeremist kolima Türile.

Türi abivallavanema Üllar Vahtramäe kinnitust mööda on Türi vallal raudteemuuseumiga kokkulepe, et Lavassaarde jääb edaspidi vaid turbatootmisega seonduv, kõik muu tuleb Türile. Kokku üle 100 eksponaadi, mis tutvustavad kitsarööpmelise raudtee ajalugu.

Muuseumi haldava MTÜ Eesti Muuseumraudtee eestvedaja Mehis Helme täiendas, et seda pole siiski täpselt otsustatud, kui palju kogust Türile üle viiakse, kuna sinna ei mahuks kõik veeremid ära. Ta tõdes, et kuna Lavassaares veeretatakse turba- ja vallamuuseumi loomise mõtet, on loogiline jätta turbaga seotu Lavassaarde.

“Seda ohtu, et raudteemuuseum Lavassaarest päris ära kaoks, ei ole,” kinnitas Lavassaare vallavanem Ene Täht.

Täht märkis, et Lavassaare vald on toetanud ja toetab muuseumi arendamist kohapeal edasi oma võimaluste piires. Samuti aitab vald juba mitmendat aastat korrastada raudteemuuseumi territooriumil kolmekorruselist maja, mille esimesel korrusel asub siseekspositsioon.

Praegu ootabki vald PRIA-lt (põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet) rahastust, et laiendada sellesuviseks hooajaks tunduvalt siseekspositsiooni pinda ja parandada külastustingimusi.

Järgmiste taotluste toel loodab vald maja teisel ja kolmandal korrusel välja ehitada muuseumi restauraatorite ja bürooruumid.

Loe edasi ajalehe Pärnu Postimees paberväljaandest või tasuliselt veebilehelt pluss.parnupostimees.ee/


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.2. Külade uuendamine ja arendamine toetusprojekt Järvamaal. Toetuse saaja: MITTETULUNDUSÜHING EESTI MUUSEUMRAUDTEE. Toetatav tegevus:

  • (2007.a) Lavassaare raudteemuuseum-külastuskeskuse renoveerimine. Toetuse suurus 898 168 krooni (57 403 eurot)

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2_2007/

  • (2009. a) Lavassaare Raudteemuuseum-külatuskeskuse renoveerimine. Omanikujärelvalve teostamine Lavassaare Raudteemuuseum-külastuskeskusele. Toetuse suurus: 595 549 krooni (38 063 eurot).

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009/

  • (2010.a) Investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde maksumus. Omanikujärelvalve tegemine. Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele avatud olemas oleva hoone või hoone osa ehitamine. Toetuse suurus: 887 214 krooni (56 703 eurot).

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009_2010/

« Tagasi