UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 7 (84)

Allikas: Maaeluvõrgustik
22. veebruar 2011. a

  VÕRGUKIRJAD www.maainfo.ee veebil  
  TÄNA VÕRGUKIRJAS


 
 • Euroopa maaeluvõrgustiku info
 • EUROOPA INFO
  TEADAANNE: Järgmine Võrgukiri ilmub 1. märtsil 2011
   
 

Leader avardab kohaliku omavalitsuse koostööd ja võimalusi

  Leader tegevusgruppi üks aluselementidest on partnerlus - koostöö avaliku ja erasektori vahel. Kui enamjaolt kuuleb ajakirjanduses, konverentsidel ja seminaridel rohkelt sõnavõtte Leaderi ja ettevõtluse või Leaderi ja mittetulundusühingute teemadel, siis tundub, et oleme liiga vähe rääkinud tegevusgruppide ja omavalitsuste partnerlusest, ühistegevustest ja tulemustest.

16. – 17. veebruaril 2011 toimusid Tallinnas VII Linnade ja Valdade päevad, kus sai erinevatel teemadel kaasa rääkida ja ettekandeid kuulata 6 paralleelselt toimuvas töötoas: Keskkonnakliinik "Parema keskkonna suunas"; E-riik ja E-teenused; Tasemel planeering on edu võti; Energiasääst ja innovaatilisus avalikus sektoris; Välissuhted; Maaelu - kas igav või haldusvõimetu?

Keskendume viimasele töötoale nimega “Maaelu - kas igav või haldusvõimetu?”, kus räägiti Leaderi ja omavalitsuse ainetel. Töötoas tegi ettekande ka Reve Lambur, Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroost, teemal "Kohalikud omavalitsused
kui Leader tegevuse üks kolmest partnerist". Püüame lühidalt artiklis sama ettekannet kokku võtta.

Loe artikli täisversiooni SIIT

   
  INFOKS:
 
 • 22. veebruaril toimub Pedasel Leader tegevusgruppidele suunatud projektitaotluste menetlemise koolituse II moodul. Rohkem infot www.maainfo.ee...
   
  EELINFO:
 
 • 9. märtsil toimub Põllumajandusministeeriumis EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemaline seminar, kus keskendutakse Leader teemadele. Info ja registreerimine www.maainfo.ee...
   
  EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO
 

INFOKS:

 • Euroopa maaelu arengu võrgustiku veebilehel on üleval 10. veebruaril 2011 toimunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase seminari esitlused. E-valitsemise ja maapiirkondade arengu töörühmas tegid ettekande ka Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esimees Kerli Kõiv ja Martin Mark, kes on Rõuge Noorteklubi juhatuse liige ja Noorte Tööbörs projekti eestvedaja.

ÜRITUSED:

 • Kuni 28. veebruarini on registreerimine avatud rahvusvahelisele Euroopa Leader alade võrgustumise konverentsile LINC2011, mis sel aastal toimub Saksamaal 27.-29.aprillil. Rohkem infot www.maainfo.ee...
 • 17. - 18. mai 2011 korraldab Tšehhi Leader tegevusgruppide võrgustik rahvusvahelise konverentsi LeaderFEST2011 - EL Liidrite kohtumine. Rohkem infot www.maainfo.ee...

   
  INFO EUROOPAST
  Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/
   Üritused:
 
 • 21. - 22. veebruar 2011 - Põllumajanduse ja kalandusnõukogu istung, Brüssel Belgia
  Peamise teemana arutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikku, sealhulgas maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalse arenguga seotud küsimusi.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
   
   Põllumajandus ja maaelu areng:
 
 • EL eesistujamaa (21.02.2011): Põllumajandusministrid arutlesid ÜPP tuleviku üle
  21. veebruaril toimus põllumajandusministrite vahel kolmas arutelu EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku alase teatise üle, fookuses oli maaelu arengu teema. ÜPP peaks soodustama intelligentset ja jätkusuutlikku majanduslikku arengut maapiirkonnas. Samaaegselt on oluline uute põllumajandustootjate generatsiooni välja õpetamine, kes võtaksid üle kinnisvara ja alustaksid põllumajandustootmisega. Samuti on oluline säilitada talude mitmekesisus. Ungari eesistujamaana loodab, et ministrid võtavad lõplikud järeldused vastu märtsikuisel ministrite nõukogu istungil.
  www.eu2011.hu/news/agricultural-ministers-debate-rural-development
 • Euroopa Komisjon (15.02.2011): Euroopa maitse
  ELi kvaliteedimärgistuse süsteem kaitseb 1000 nimetust, mida kasutatakse traditsiooniliste põllumajandussaaduste ja toiduainete nimetamisel. 15. veebruaril 2011 sai Itaaliast pärinevast safranimaitselisest lambajuustust Piacentinu Ennese 1000. nimetus, mis on registreeritud ELi kvaliteedimärgistuse süsteemis.
  ec.europa.eu/news/agriculture/110215_et.htm
 • Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, veebruar 2011 - Turupoliitika analüüsid: põllumajanduskaupade hinnad maailmas
  Euroopa Komisjoni DG Agri annab välja iga kuist ülevaadet põllumajandussaaduste hindade kohta. Praeguseks on ilmunud kaks väljaannet - nr 1 jaanuaris ja nr 2 veebruaris.
  ec.europa.eu/agriculture/analysis/tradepol/commodityprices/index_en.htm
 • Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, veebruar 2011 - Uuringu "Puidu ja muude metsasaadustega varustamise väljavaated killustatud metsaomandiga aladel" lõpparuanne
  Seda uuringut rahastas Euroopa Komisjon ning viis läbi BOKU Ülikool (Austria). Uuringus välja toodud järeldused ja arvamused ei peegelda alati Euroopa Komisjoni arvamust. Uuring hõlmab ka kaheksat juhtumuuringut, millest üks on ka Eesti kohta.
  ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/supply-wood/index_en.htm
   
  Keskkond:
 
   
  Majandus:
 
 • EL pressiteade (15.02.2011): Esialgne hinnang 2010.a 4. kvartalile: Euro-ala SKP tõusis 0,3% ning EL keskmine 0,2%
  Eurostati esialgsel hinnangul kasvas 2010.a neljandas kvartalis euro-ala SKP 0,3% ning EL27-s 0,2% võrreldes eelmise kvartaliga. 2010.a kolmandas kvartalis kasvas SKP eelmise kvartaliga võrreldes 0,3% euro-alal ja 0,5% EL27-s. Võrrelduna eelmise aasta sama kvartaliga (2009.a IV kv) kasvas SKP euro-alal 2,0% ja EL27-s 2,1%.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
   
  Muu info:
 
 • EL eesistujamaa (21.02.2011): Ühtekuuluvuspoliitika jääb prioriteediks
  Euroopa Liidu Üldasjade Nõukogu, kes on vastutav horisontaalsete asjade eest EL-is, arutasid liikmesriikide visioone ühtekuuluvuspoliitika osas uuel mitme-aastasel eelarve perioodil, mis algab 2014.a. See oli esimene kord, kui välisministrid sel teemal ametlikult arutelu pidasid.
  www.eu2011.hu/news/cohesion-policy-remains-priority
 

 

« Tagasi