UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Põhja- ja Baltimaade maaelu võrgustikud - Võtame käsile ühise maaelu arengu eesmärgid!

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku uudised, tõlge Helene Kõiv, Eesti maaeluvõrgustik
13. oktoober 2011. a

 

 

Seminar "Ühised maaelu arengu meetmed Läänemere piirkonnas" toimus Helsingis,     28. - 29. septembril, 2011. Ürituse korraldas Soome põllumajandusministeerium koostöös Soome maaelu võrgustikuga.
Seminari eesmärk oli leida sünergiaid ja lisandväärtusi EL Läänemere piirkonna strateegia (EUSBSR) ja EL liikmesriikide Maaelu arengu kavade (MAK) koostööst.

EL Läänemere piirkonna strateegia võeti vastu Euroopa Komisjoni poolt, 2009.a. juunis (rohkem informatsiooni leiab siit) ning see mõjutab Põhja-Balti võrgustiku strateegilist tegevust üha enam.

EL Läänemere piirkonna strateegia eesmärgiks on tegeleda Läänemere piirkonna kiireloomuliste keskkondlike probleemidega, kasutades selleks terviklikku strateegiat. Helsingis toimunud seminar keskendus piirkondlike algatuste laiendamisele, et aidata erinevates Läänemere piirkonna riikides strateegia eesmärke täide viia. Seminaril tutvustati EL Läänemere piirkonna strateegia tegevuskava kolme lipulaeva algatust:

1. "Balti Kompass" ("Baltic Compass") on algatus, mis edendab jätkusuutlikke põllumajanduspraktikaid, viisil mis aitab tagada kõrgekvaliteedilise toidu tootmise piirkonna 90 miljonile elanikule. Samal ajal  kaitseb algatus ka Läänemere tundlikku ökosüsteemi (rohkem informatsiooni leiab siit).

2. "Balti Sõnnikumajandus" ("Baltic Manure") on algatus, mis tõhustab sõnniku kui energiaallika ja väetise kasutamist ning üritab muuta arvamust, et tegemist on lihtsalt jäätmetega. Algatus tuvastab piirkonna ärilised võimalused, edendab taastuvate energiaallikate kasutamist ning vähendab põllumajanduse tekitatud negatiivset keskkondlikku mõju Läänemerele (rohkem informatsiooni leiab siit).

3. "Balti Diil" ("Baltic Deal") viib talunikud kokku põllumajandusnõustamise teenustega, et parendada põllumajandus-keskkondlikke praktikaid ja meetmeid. Algatuse eesmärgiks on vähendada toitainete kadu põllumajanduslikelt maadelt, edendada jätkusuutlikku põllumajandust ning säilitada tootlikkus ja konkurentsivõime piirkonnas (rohkem informatsiooni leiad siit).

Kuna seminar aitas välja selgitada võimalikke Läänemere riikide sidususe ja koostöö alaseid võimalusi, siis peeti ka potentsiaalsete koostööprojektide teemalisi arutelusid. Liikmesriikide võrgustike ühtsus ning piirkondlike strateegiate ja koostöö edendamine on oluline ka riiklikele maaeluvõrgustikele üle Euroopa. Võimalust luua uusi piirkondlikke võrgustikke arutatakse järgmisel riiklike maaeluvõrgustike kohtumisel Hollandis Haagis, 10. - 11. novembril.

« Tagasi