UUDISED

PRIA: e-PRIAs avanesid uued e-teenused

Allikas: PRIA
3. veebruar 2012. a

PRIA arendab jätkuvalt elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenuseid eesmärgiga pakkuda klientidele võimalust suhelda PRIAga paberivabalt ja teenindusbüroosse tulemata. Taas on avanenud kaks uut teenust investeeringutoetuste valdkonnast - LEADER projektitoetuse ja nõuandetoetuse taotlejatele.

LEADER-projektitoetused e-PRIAsse!

Möödunud aasta lõpu avanes e-PRIA uus teenus, mis võimaldab LEADER projektitoetuste taotlejail PRIAga seotud asjad korda ajada e-PRIA kaudu. Pärast kohaliku tegevusgrupi käest enda taotlusele heakskiidu saamist võib projektitoetuse taotleja nüüd esitada enda taotlused PRIAle elektrooniliselt.

e-PRIA LEADER-projektitoetuse teenus on üles ehitatud selliselt, et projektitoetuse taotleja täidab e-PRIAs avalduse, vähese tähtsusega abi teatise ja piiratud summas riigiabi teatise ning lisab juurde kõik nõutavad dokumendid. Kui ta on taotluse digitaalselt allkirjastanud, jõuab see e-PRIA kaudu automaatselt LEADERi kohalikule tegevusgrupile kinnitamiseks. Kohalik tegevusgrupp kontrollib, kas taotlus on nende poolt heaks kiidetud ja annab selle kohta kinnituse. Kui kohalik tegevusgrupp on taotluse e-PRIAs kinnitanud, jõuab see automaatselt PRIAsse.

e-PRIA kaudu teenuse kasutamine ei ole keeruline, kuid enne e-PRIA kasutamist tuleks läbi mõelda, kas teil on kõik vajalikud dokumendid olemas elektroonsel kujul, et saaksite need e-PRIAsse üles laadida. Tähelepanuks: e-PRIAsse lisatavate failide nimedes ei ole soovitatav kasutada täpitähti või muid erisümboleid.

Kuna dokumendid jõuavad otse läbi e-PRIA tegevusgruppidele kinnitamiseks, siis peab ka vastav kohalik tegevusgrupp ise olema e-PRIA klient, muidu ei ole projektitoetuse taotlejal võimalik teenust kasutada. Seetõttu on kasulik enne e-PRIA kaudu dokumentide esitamist tegevusgrupilt uurida, kas see on juba e-PRIAs kasutajaks registreerinud.

Valmisid esimesed videojuhend

Klientidele e-PRIA teenuse tutvustamiseks ja kasutamise lihtsustamiseks on PRIA alustanud videojuhendite valmistamist. Esimesena on valminud juhend just LEADERi e-teenuse kohta.

Videojuhend näitab lihtsalt ja selgelt ette, kuidas e-PRIA teenus üles leida ja kuidas seda kasutada. Nii kirjalikul kujul juhendi kui ka „häälega“ videojuhendid e-PRIA LEADER toetuse teenuse kasutamiseks leiate PRIA kodulehelt aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid. Soovitame kindlasti enne esmakordset teenuse kasutamist vaadata ka juhendeid – nii olete e-PRIAsse sisenedes juba teadlik, mida sealt oodata, ning väldite asjatut ajakulu.

1. veebruaril avaneb nõuandetoetuse teenus

Alates 1. veebruarist on e-PRIAs kasutatav ka nõuandetoetuse teenus. See on mõeldud kõigile PRIA kaudu nõuandetoetust taotletavatele klientidele.

Kuna nõuandetoetuse taotlusi esitavad klientide eest tihti konsulendid, siis juhime tähelepanu, et e-PRIA kaudu teenuse kasutamiseks peavad nii klient ise ka kui konsulent olema e-PRIA kasutajad. Selleks, et konsulent saaks kliendi eest taotluse esitada, on taotlejal vaja selleks konsulendile volitused anda. Ka seda saab teha e-PRIA vahendusel.
Kui klient on juba varem volitanud kellegi e-PRIAs enda eest tegevusi tegema, siis uuele e-teenusele varasemad volitused automaatselt ei laiene. See tähendab, et kui varem saadud volitustega tegutsejal e-PRIAs nõuandetoetuse teenus nähtavale ei ilmu, peab klient vaatama üle volitatavale antud õigused ja lisama õiguse täita enda eest e-PRIAs nõuandetoetuse taotlust. Ka volitustega tegelemine on kõige lihtsam e-PRIA portaalis alajaotuses Volitused.

Kuidas tulla?

e-PRIAsse sisenege PRIA kodulehelt www.pria.ee. Klõpsake esilehe paremal ülaservas e-PRIA logole. e-PRIA kasutamiseks peab klient esmalt sõlmima e-PRIA kasutamise lepingu, mida saab teha esmakordsel e-PRIAsse sisselogimisel.
Kui klient on e-PRIAsse sisenenud ja valinud esindatava, kelle nimel soovib tegevusi teha, tuleb valida peamenüüst alajaotus Teenused.

Nii LEADER i kui nõuandetoetuse e-teenused asuvad avanevas nimekirjas alalõigus MAK ja EKF investeeringutoetused. Teenuse valimiseks tuleb klõpsata meetme nimele ja teid suunatakse taotluse täitmise vormile. Täitke kindlasti kõik vajalikud ja nõutud andmed. Kohustuslikud väljad on kõikjal tähistatud punase tärnikesega.

Täpsemat infot e-PRIA teenuste kasutamiseks lepingu sõlmimise ning üldiste teenuste kohta saab dokumendist „e-PRIA kasutusjuhend“, mille leiate portaali esilehel vasakul paiknevast kollaselt abiinfo paneelilt.

Kui teil tekib e-PRIA kasutamisel probleeme, võib olla abi e-PRIA korduma kippuvatest küsimustest PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma. e-PRIA üldine kasutusjuhend on samuti leitav kodulehelt: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

e-PRIA – PRIAS käidud!

ENE TULP, teabeosakonna peaspetsialist
« Tagasi