UUDISED

Kokkuvõte LINC konverentsi maaturismi töögrupist - 13. juuni 2012, Tartu

Allikas: Maaeluvõrgustik, kokkuvõte Ivika Nõgel (tõlge inglise keelest eesti keelde Helene Kõiv)
11. september 2011. a

  Maaturismi töögrupp keskendus kolmele peamisele küsimusele.

 

1. Kuidas meelitada rohkem turiste maapiirkondadesse?

 • Pakkuda neile seda, mida nad vajavad (nt noored soovivad kogeda adrenaliini).
 • Pakkuda neile seda, mis on nende vaatepunktist unikaalne (nt austrialased müüvad end Araabia turistidele läbi nende rohelisuse ja vihmase ilma).
 • Turustamine on edukam, kui kasutada: emotsioone (nt Alutaguse seikluspargi video);  lugusid ja legende, mis päästavad valla külastajate kujutlusvõime; vaimseid pildikesi, mis on just antud paigaga seotud (Holland - tuuleveskid & tulbid, Austria - mäestikud ja alpi kellad; Baltimaad - võib-olla loodus ja laulupeod). Festivalide korraldamine ja turismipaketid on ka head võimalused arendada piirkondlikku turismi või võrgustikku.

2. Kuidas toetada ja tugevdada võrgustumist ja koostööd maaturismi valdkonna ettevõtjate vahel?

 • Turismi arendamise valdkonnas peaks mõtlema laiemalt (välismaine turg) ja edendama koos suuremaid alasid (regiooni-, provintsi- ja riigitasand).
 • Edukas kohapõhine turismitoode peaks sisaldama erinevaid aspekte - toit, kultuur, kindla loo olemasolu, külalislahkus ja kvaliteet.
 • On kasulik omada turismialaseid koostöösuhteid ja võrgustuda seoses kõrgetasemelise ürituse või toote arendamisega. Näiteks Soome naistekandmise festival paelub suurt hulka turiste, kuid selle taga on hulk erinevaid teenuseid - majutus, toit, kultuur, piirkonna vaatamisväärsused jne.
 • Turustamine võib olla vabalt edukas ka ilma Leader toetuseta, kui sellesse panustab ka avalik-era sektor. Nt Soomes on piirkonna-põhised turustamis-kulud jaotatud omavalitsuste ja turismisektori ettevõtjate vahel.
 • Kõrgekvaliteedilise turismitoote väljaarendamine ja jätkusuutlikkus on väga oluline ning see põhineb koostööpartnerite vahelisel usaldusel. Kui võrgustiku ühel liikmel jääb kvaliteedist puudu, mõjutab see kogu võrgustikku.
 • Turismivõrgustikuga peaksid liituma need, kes on hetkel on valmis - teised saavad õppida headest praktikatest.
 • Võrgustiku esimeseks ülesandeks on kaardistada kõik piirkonna turismiettevõtted ja -tooted.
 • Korraldades turismialal tegutsejatele kohtumisi, ühisprojekte, õppereise ja koolitusi, õpivad nad koostööd tegema ja vähendama konkureerimisvajadust.
 • Koostööd peaks „tunnustama“ atraktiivsemate toetusprogrammidega.
   

3. Kuidas kaasata partnereid ja vabatahtlikke maaturismi arendamisse?

 • Selleks, et tegutseda tugeva piirkonnana, peab olema tugev partnerlus ja võrgustik.
 • Et meelitada ligi koostööpartnereid ja vabatahtlikke, näita neile, et nende panus tegevusse on oluline, et tegutsemisel on ühine eesmärk ja tee selleni on lõbus.
 • Vabatahtlikud peavad väga oluliseks tagasisidet, et mõista nende tegevuse olulisust.
 • Vabatahtlikke jõudusid saab väga hästi ära kasutada ürituste korraldamisel. Professionaalne juhendamine omakorda muudab projektid jätkusuutlikuks.

 

 

« Tagasi