LEADER UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Millega üllatada oma koostööpartnereid (lisatud videod)

Allikas: Maaeluvõrgustik, Ave Bremse
19. märts 2013. a

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda otsustas oma väliskoostööpartnerid kutsuda külla talvel 25. veebruarist kuni 1. märtsini 2013. Kuigi suvi on meil kaunis, siis Eestimaa talv võib võõrastele palju rohkem üllatusi pakkuda.

Talverõõmud lumel ja jääl nagu mootorsõidukitega sõit läbi metsa, kelgutamine Alutaguse seikluspargis ja jääalune kalapüük Peipsil on midagi sellist, millega saab üllatada lõunapoolsetest maadest külalisi.

Kui siia lisada veel teised piirkonna põnevad vaatamisväärsused nagu kaevandusmuuseum ja maaliline õigeusu klooster, siis on külaskäik Eestisse kindlalt meeldejääv elamus.

 

  ©Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

Ürituse rahvusvaheliste külaliste seas olid partnerid Rootsi kohalikust tegevusgrupist Leader Härheten, Hispaaniast Kataloonia piirkonna tegevusgruppide piirkondlikust võrgustikust ja tegevusgrupist ning Ungarist tegevusgrupi Cserhatalja LEADER esindaja.

Üheks oluliseks ürituseks oli 27. veebruaril Kauksi puhkemajas toimunud rahvusvahelisele koostööle keskendunud seminar. Lisaks välismaistele külalistele oli üritusele kutsutud ka kohalikud arendajad, kokku üle 50 inimese.

Ettekannetes tutvustati osalevate tegevusgruppide piirkondi, strateegia eesmärke ja ootusi uuele programmperioodile. Toimus arutelu võimalikest tulevatest rahvusvahelistest koostööprojektidest. Ungaris ja Kataloonias avatakse rahvusvaheliste projektide taotlusvoorud just nüüd, samal ajal hakkavad Eestis enamikel tegevusgruppidel eelarvelised vahendid otsa lõppema.

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ise on juhtpartner rahvusvahelises Leader koostööprojektis „Rahvusvaheline jahindus 2012-2013“, milles teised osapooled on Jõgevamaa Koostöökogu ja Leader Härheten Rootsist. Projektis osalesid mõlema maa jahimehed. Tegevusteks olid nii ühised koolitused kui ka praktilised kogemused üksteise juures jahil käies. Saadi võimalus jagada omavahel kogemusi, tutvuti nii erinevuste kui sarnasustega. Kuna jahindusprojekti juures oli tegemist ka relvade ühelt maalt teisele viimisega, siis oli projekti ettevalmistav periood üsna pikk. Projekt lõppeb käesoleval aastal, kuid juba on huvi jätkata koostööd.

VAATA videot Peipsi-Alutaguse Koostöökoja juhatuse liikme Andrus Tossiga:

Rootsi poolse ettekandega esines Leader Härheten tegevjuht Håkan Svenneling. Kesk-Rootsis paiknev Leader Härheten hõlmab endas Forshaga, Grums, Hammarö, Kil ja Karlstad omavalitsusi. Piirkonnas elab 70 tuhat elanikku, kellest pooled elavad maapiirkonnas. Tegevusgrupi käesoleva perioodi eelarve on 29,3 miljonit Rootsi krooni (3,5 miljonit eurot). Strateegia eesmärkideks on piirkonna parem elukvaliteet, kuid ka piirkonda uute elanike ja ettevõtete arvu suurendamine. Kaks peamist strateegia rakendamise suunda on ettevõtluse ja kaubanduse arendamine ning looduskeskkonna kasutamine. Ettevõtluse arendamise suunda kuulub põllumajanduse, metsanduse ja turismi arendamine ning maapiirkonna mitmekesistamine. Keskkonna suunda aga looduse- ja kultuuripärandi säilitamine ja arendamine, sealhulgas puhkemajanduse infrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi tõstmine.
Lähemalt saab nende tegemisi vaadata: www.narheten.se

Hispaania poolse ettekandega esines Gemma Ferrer Kataloonia piirkonna Leader tegevusgruppide võrgustikust Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), kuhu kuulub 13 kohalikku tegevusgruppi. Neist kolme: Consorci GAL Alt Urgell–Cerdanya, Consorci GAL Noguera-Segria Nord ja Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars–Ribagorça, esindajad olid samuti ürituse osalejate seas.

Kataloonia on üks Hispaania 17st autonoomsest piirkonnast rahvaarvuga ligi 7,5 miljonit. Maastik on vaheldusrikas, leidub nii mägesid kui tasandikke. Maapiirkonda iseloomustab põllumajandussektori osakaalu vähenemine tööhõives. Samas on suurenenud turismi osakaal. Piirkonna arenguvajaduseks on elukvaliteedi ja teenuste kättesaadavuse tõstmine, millega on probleeme just mägede piirkonnas. Nagu paljude teiste riikide maapiirkonna probleem on siingi murekohaks elanikkonna vähenemine. Sellepärast on ka piirkonna maaelu arengukava sihid just maapiirkonna mitmekesistamisel suunatud.

Kataloonia Leader tegevusgruppidele huvi pakkuvad väliskoostöö teemad on ettevõtluse areng, kohaliku toidu väärtustamine, taastuvad energiad, piirkonna areng, maaturismi areng ja piirkondlikud märgid.

Eestit külastanud Hispaania Leader tegevusgruppide koostööhuvid:

  • GAL Alt Urgell–Cerdanya (kontakt cauc @ cauc.cat) on osalenud juba 4 koostööprojektis, mille teemadeks on olnud piimandus, mägipiirkonna areng ja kohalik toit. Koostöö teemad: suusatamise sh murdmaasuusatamise ja mäespordialade arendamine, ornitoloogiaalane turism, bio- ja teised taastuvenergiad, kohaliku toidu arendamine, ettevõtlus jm.
  • GAL Noguera-Segria Nord (kontakt leader @ noguerasegrianord.cat) on osalenud 5 projektis, mille teemadeks on olnud ettevõtlus ja ettevõtluse ideede levitamine koolides, kohalik toit ja väiketootjate turundus. Koostöö teemad: majanduse arendamine, kohalik toit, loodusturism ja toiduturism.
  • Centre de Desenvolupament Rural Pallars–Ribagorça (kontakt nfo @ cederpirineus.cat) on osalenud samuti 5 projektis, mille teemadeks on olnud samuti mägipiirkonna areng, ettevõtlus ja väikeettevõtete turundus, kuid ka piimakarjakasvatuse moderniseerimine. Koostöö teemad: suusatamine ja veesport, metsandus, taastuvad energiad, kohalik toit ja kohalikud resursid, kultuuripärandi kaitse ja kasutamine, ettevõtlus ja karjakasvatuse areng.

VAATA videot Ungari tegevusgrupi LAG Csherhatalja esindaja Pal Hajas`iga:

Pal Hajas tutvustas lisaks oma tegevusgrupile ka üldist Leaderi arengut Ungaris. Ungari Leader ajalugu algas juba juba perioodil 2003-2005. Kaasatud oli siis 26 piirkonda ja tehti mõned väikesed projektid. Leader+ perioodil soovis Leaderiga tegeleda 136 piirkonda, kuid strateegiad said ellu viia 68+2 piirkonda. Tehti palju väikseid, kuid olulisi projekte, mis kasvatas kohalikku huvi. Eelmisel perioodil olid Ungari kohalikud tegevusgrupid võrreldavad meie seltsingutega, tegutseti ilma juriidilise isiku staatuseta. Tänaseks on peaaegu kogu Ungari kaetud kohalike tegevusgruppidega. Ungaris on Leaderile suunatud 5% maaelu arengukava eelarvest ja saab kasutada mitmeid 3. telje meetmeid.

Pal Hajas esindab LAG Csherhatalja tegevusgruppi, mille strateegilisteks eesmärkideks on arendada maaturismi, külaarengut, mikroettevõtlust ja külakultuuri. Koostöö teemadest huvipakkuvamad on linnuvaatlusturism, kohalik toit ja taastuvenergiad. Kõikide Ungari tegevusgruppide rahvusvaheliste koostööprojektide start on olnud aeglane ning avanes alles 2012. aasta novembris. Nüüd on paljud Ungari tegevusgrupid otsimas partnereid välismaalt, et rahvusvahelist koostööd maal arendada.

Lisaks välispartnerite ettekannetele sai kuulata ka Kaja Allilenderi ülevaadet MTÜ Peipsimaa Turism tegevustest. Peipsimaa Turism on teinud tihedat koostööd Peipsi järve ääres tegutseva nelja Leader ja ühe kalanduse tegevusgrupiga, koostöös on tehtud juba mitmeid arendusprojekte.

Maamajanduse Infokeskuse esindaja Ave Bremse ettekanne andis ülevaate nii Leader üldistest arengutest, maaeluvõrgustiku tegevustest kui ka Eesti Leader rahvusvahelistest koostööprojektidest.

VAATA videot Minquel Rovira Comas`ega (Hispaania):

VAATA videot Karin Bohlin`iga (LAG Närheten, Rootsi):

VAATA videot Gemma Estany Ferrer`iga (Hispaania):


 

« Tagasi