UUDISED

VABARIIGI VALITSUS: Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise põhimõtted aastateks 2014-2020

Allikas: Valitsuse kommunikatsioonibüroo
23. aprill 2013. a

Valitsus kiitis 23. aprilli kabinetinõupidamisel heaks ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite ja maaelu arengukava vahendite kasutamiseks perioodil 2014-2020. Kokku kavatsetakse tänaste otsustega investeerida järgneval eelarveperioodil 4,1 miljardit eurot.

Euroopa Liidu vahendite jaotamisel lähtutakse viiest üleriigilisest strateegilisest eesmärgist: kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus; puhas ja mitmekesine looduskeskkond; elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused. Lisaks rahastatakse riigi haldusvõimekuse tõstmist.

Maaelu arengukava keskendub investeeringutele põllumajandustootmisse, maaettevõtluse arendamisse ja keskkonnakaitsesse.

Järgnevalt toimuvad struktuurvahendite kasutamise ettepanekute osas konsultatsioonid partnerite ja Euroopa Komisjoniga. Lõpliku heakskiidu struktuurvahendite kasutamisele annab valitsus sügisel.

Vahendite kasutamise eelduseks on Euroopa Parlamendi heakskiit Euroopa Liidu mitmeaastasele eelarve kavale.

Euroopa Liidu (EL) liidrid jõudsid veebruaris toimunud ülemkogul kokkuleppele liidu järgmise seitsme aasta (2014-2020) eelarves, mille maht on ligikaudu 960 miljardit eurot ehk 1% liidu rahvuslikust kogutoodangust (RKT). Eesti osa uues eelarveraamistikus on 5,89 miljardit, mida on 907 miljonit rohkem kui senisel perioodil.

« Tagasi