UUDISED

DELFI: Palupera staadionile valmis mini-arena (MAK meede 3.2)

Allikas: Otepää Teataja
28. mai 2013. a

Maaelu Arengukava 2007-2013 toetusest meede 3.2. (rakendusüksus PRIA) kaudu eraldati Palupera staadionile multifunktsionaalse spordiväljaku (mini-arena) projekteerimis- ja ehitustöödeks, omanikujärelvalve teostamiseks ja väljaku hooldamiseks vajaliku lumefreesi soetamiseks 57500 eurot. Projekti omaosalust aitas taotlejal MTÜ P-RÜHM summas 4250 eurot tagada kohalik omavalitsus. Tööprojekti koostas Klotoid OÜ, ehitustöid tegi OÜ Gelom, omanikujärelvalve Aktsiaselts AA-LAN.

Kahe aastaga ehitatud mini-arena on nüüd valmis ja asub jooksuovaali edelapoolses sektoris. Amortiseerunud alusdrenaaž asendati uue lisadrenaažiga (100 jm), mis aitab kõrge pinnasevee taseme korral katendialust pinda kuivana hoida, vältida talviseid külmakerkeid ja sellega katendi ebatasaseks muutumist.

Mängijaid ootab kahevärviline väljak - punakaspruun mänguala, millel ümbrus on roheline. Kunstmurukate on kvaliteetsest polüetüleenmaterjalist, 20 mm liblepikkusega ja täiteliivaga. Aed ümber väljaku on sügavimmutatud hööveldatud puitlaudis, väravaga ja selle kohal ca 10aastase garantiiga pallipüüde kapronvõrk silmaga 40x40 mm, mis on kuumtsingitud metallpostidele trossiga kinnitatud tugevdatud ja ilmastikukindel.

Multifunktsionaalseks saab mini-arenat nimetada selle mitmekesiste kasutusvõimaluste tõttu, erinevate sportmängude väljakujoonte värvus on erinev. Mini-arenal on saalijalgpalli väljak oma piiridega ja 2x3 m väravatega, tenniseväljak kahe tennise põrkeseinaga 3,75x2,5 m diagonaalselt väljakul, võrkpalliväljak paigaldatavate postide ja võrguga.

Neli tennise- ja võrkpallivõrguposti on kinnitatavad hülssidesse. Lisaks kaks korvpallilauada kettidega rõngastega. Väljakut valgustab pimedal ajal üks 10 m metallist kaitselülitiga kahe prožektoriga valgustusmast. Staadioni välisäärele jooksuraja äärde paigaldati lisaks viis ühe valgustiga 10 m valgustusmasti.

Välisvalgustuse juhtimiseks on lülituskilp, mida juhitakse hämarareleega. Väljaku lähedal on kastmis- ja jääväljaku rajamiseks plastkaev ja maakraan, veehüdrant. Jäähoki mängimiseks ja uisutamiseks ongi vajalik lumefrees, millega talvel saab jäält lume eemaldada. Lisaks on lumefrees talvisteks hooldetöödeks, 2 prügikasti, 4 pinki, 2 saapaharja sissepääsuluukide juurde paigaldamiseks ja kastmisvoolik 50 jm.

Väljaku haldamiseks ja hooldamiseks koostab MTÜ P-RÜHM peagi ka kodukorra.


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Maaelu arengukava 2007 - 2013 meede 3.2 - külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse projekt Valgamaal 2011.a. Toetuse saaja: MITTETULUNDUSÜHING P-RÜHM. Toetatavad tegevused: Investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde maksumus. Mängu- või spordiväljaku või muu teistele isikutele avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine. Omanikujärelvalve tegemine. Toetuse suurus 57 563 eurot.

Allikas: PRIA veebileht - Info toetuse saajate kohta 2011. a: www.pria.ee/et/toetused/meede/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2011

« Tagasi