LEADER UUDISED

LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU: Töötubade sari "Istuda või astuda?" Nissis

Allikas: Lääne-Harju Koostöökogu
4. juuli 2013. a

Lääne-Harju Koostöökogu on tugipartneriks Lääne-Harju Noorteinfo ja Karjäärinõustamiskeskusele ESF projekti "Täiskasvanutele karjääriinfo vahendamine ja nõustamine" läbiviimisel. Tegemist on pilootprojektiga, mis kestab 18.02-30.09.2013 ja seda viies erinevas piirkonnas üle Eesti.

Projektis osalevad Tallinn, Lääne-Harjumaa, Saaremaa, Põlvamaa ja Järvamaa Rajaleidja keskused.

Projekti sihtrühmaks on eelkõige töötavad inimesed, kellel on kõige suurem oht tööturult välja langeda, ehk siis kutse- ja erialase väljaõppeta täiskasvanud. Teenus on tasuta ja selle käigus toimuvad eelpool nimetatud keskustes nii individuaalsed nõustamised kui ka erinevad õpitoad igas vanuses inimestele. Arvestades Lääne-Harju Koostöökogu ettepanekut on projekti oodatud ka töötud ning lastega kodus olevad vanemad.

Töötoad toimuvad 18. juuni 2013 - 17. september 2013.

Projekti töötoad toimuvad Nissi vallamajas, kokku kolmel päeval. Ajakava: www.vomentaga.ee/sites/default/files/nissi_kuulutus.pdf

Projektis käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

  • Eneseanalüüs.
  • Kes ma olen, minu väärtused, oskused, enesehinnang, võimalused jne.
  • Töö- ja haridusalaste tulevikusoovide kaardistamine, mida ma tegelikult teha tahaksin?
  • Õppimise ja töötamise võimaluste uurimine, info otsimise oskus.
  • Tööotsimise protsess, töökuulutuste otsimine ja analüüs.
  • Kandideerimisdokumentide koostamine. CV, kaaskiri, motivatsioonikiri.
  • Töövestlus.
  • Kuidas töövestlusel tööandjale silma jääda?
  • Karjääriplaani koostamine. Reaalselt samm-sammult plaani kirja panemine.
Registreeruda saab kas ühele koolitusele või kõigile kolmele päevale:

 

Anna oma tulekust teada kairit@keilanoortekeskus.ee või telefoni teel:
6773950/ 53312139.
Infot töötubade kohta ja registreeruda saab ka info@vomentaga.ee, või telefoni teel: 60 87 833/ 51 87 480

Allikas: www.vomentaga.ee/uritus/tootubade-sari-istuda-voi-astuda-nissis

« Tagasi