UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: TÄNA Valgamaal rändnäituse „Euroopa Liit maaelu arenguks – NOORTALUNIKUD“ maailma esmaesitus

Allikas: Maaeluvõrgustik
10. oktoober 2013. a

Täna, 10. oktoobril kogunesid Baltimaade noortalunikud ja noortalunike toetus-meetme ametiasutuste esindajad Valgamaale, Nakatu turismitalusse.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.2 - põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetusskeemi on rakendatud kõigis Balti riikides. Ühisel seminaril on kavas vahetada omavahel toetuse rakendamise kogemusi ja rääkida tulevikust.

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku ja MTÜ Eestimaa Noortalunikud koostöös on valminud rändnäitus „Euroopa Liit maaelu arenguks – NOORTALUNIKUD“. Näitus koosneb 16 stendist, mille kaudu tutvustatakse 15 noortaluniku üle-Eesti. Eraldi stendil tutvustatakse MAKi noortele põllumajandusettevõtjatele suunatud meedet ja noortalunike organisatsiooni.

 
     
 
     
     

Rohkem pilte seminari algusest vaata SIIT

10.-11.10.2013 rahvusvaheline noortalunike seminar vaata infot SIIT

Eesti maaelu arengukava meede 1.2 on ellu kutsutud vajadusest suurendada noorte erialase pädevusega põllumajandusettevõtjate osatähtsust ja soodustada põlvkondade vahetust. Meetme 1.2 eesmärgiks on toetada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Meede on suunatud põllumajandusliku tegevusega alustavale ettevõtjale, kes on alla 40-aastased ning nad ei ole taotluse heakskiitmise hetkeks tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu. Ettevõtjal peab olema vähemalt 2-aastane põllumajandusalane töökogemus ja vastav haridus.

Toetuse saamiseks tuleb koostada äriplaan ja täita vormikohased dokumendid, samuti võtab toetusesaaja endale kohustuse toetuse abil soetatud investeeringuobjekte vähemalt viis aastat sihipäraselt kasutada ning viiendal aastal peab põllumajanduslik müügitulu moodustama vähemalt 80% toetuse summast. Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 40 000 eurot programmiperiooodi jooksul.

Meetme 1.2 raames on olnud aastatel 2008-2013 seitse taotlusvooru, kus esitati kokku 1482 taotlust. Kuue esimese taotlusvooru jooksul kiideti heaks 520 taotlust. Meetme 1.2 aastate 2008-2013 eelarve summa on kokku 24,5 miljonit eurot. Seitsmenda taotlusvooru toetuse saajad avalikustatakse 2013. a novembri lõpuks.

Info seminari ja rändnäituse kohta Reve Lambur e-post reve @ maainfo.ee või 52 98 009 või Krista Kõiv e-post kk @ maainfo.ee või 51 12 562

« Tagasi