UUDISED

LÄÄNE ELU:Suurem osa Virtsu kalasadamast sai valmis (LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS)

Allikas: Lääne Elu, Lehte Ilves
24. oktoober 2013. a

 Suurem osa Virtsu kokku üle miljoni euro maksva minevast kalasadamast sai valmis.

Nüüd ei ole vanast uueks ehitatud kalasadamas enam ühtegi avariiohtlikku kohta.

„Ma ei tea, mis hirmus loo­dusjõud see peaks olema, mis seal midagi ära lõhuks. Sellist ei ole," sõnas Hanila vallava­nem Arno Peksar.

Kalasadamat on ehitatud seni kolmes jaos. Läinud näda­lal sai lõplikult valmis kolmas etapp, viimase tööna paigalda­sid ehitusmehed pollarid, kuhu paate kinnitada.

Korda sai läänesadama lõu­nakai, mis oli ehitatud puitkar-kassile ega oleks tõenäoliselt enam kaua vastu pidanud. Nüüd on kai betoonalusel.

Kalasadama ehitus algas 2011. aastal, mil tehti korda sa­dama kirdeosa, 2012. aastal re-noveeriti läänesadama põhjakai. Kokku on kolm etappi läi­nud maksma 580 000 eurot.

Peksari sõnul on sadamat ehitatud jupikaupa nii, et isegi kui raha juurde ei tule, on kõik seniehitatu ka ehitust jätkama­ta täiesti kasutatav.

Peksar ütles, et sadamaehi­tuseks kulub veel kaks etappi, mis esialgsete arvestuste järgi lähevad kokku maksma 480 000 eurot. Kahe järgmise etapiga ehitatakse kõrgemaks läänesa­dama muul ja laiendatakse sis­sesõidutee, aga see on juba roh­kem mugavuse ja merekindlu­se kui hädavajaduse pärast, sõ­nas Peksar.

Kirdesadamas ootavadjärge ujuvkai, slipp ja kaldapealne: parkla, kätepesu ja tualett.

Et ehitatud on PRIA raha eest, tuleb nüüd oodata järgmist ra-hastamisperioodi ja sadama­ehitust ootab ühe-kaheaastane vahe.

Selle aja sees plaanib vald teha oma raha eest ehituspro­jekti valla kõige loodepoolse­mas nurgas asuvale Rooglaiu sadamale. Seda kasutab 6-7 paati.

Süvendada tuleks sissepääs ja remontida kaid, aga et sadam on pisem, piisaks seal ehk raudpostidest, betooni valada pole vaja, ütles Peksar.

Rooglaiu sadama ehituse peaks Peksari sõnul valmis saa­ma ühe etapina ja maksma lä­heks see keskmiselt 200 000 eurot.

Kahjuks ei saa ehitada kah­te sadamat korraga, nii et uues taotlusvoorus tuleb nad panna järjekorda, nentis Peksar.

Virtsu kalasadama ehitus on üks Hanila valla suuremaid viimaste aastate ettevõtmisi kooli-, lasteaia- ning vee- ja kanalisatsiooniprojekti kõrval.

« Tagasi