EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo LEADER Maainfo LEADER UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER andmebaas
Maainfo
LEADER 2023-2027 ABIMATERJALID
Maainfo
LEADER 2014-2020 projektinäidete andmebaas
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

LEADER UUDISED

   

PEIPSI RANNIK: Peipsimaa ühisturundusest

Allikas: Peipsi Rannik
9. jaanuar 2014. a

Ühtse Peipsimaa mõiste võttis esma­kordselt kasutusele Aliise Moora 1964 oma monograafas "Peipsimaa et­nilisest ajaloost". Selleks, et Peipsi järve piirkonnale rohkem tähelepanu pöörata ja tema ühtsemale arengule kaasa aidata, on Peipsi järve läänekaldal tegutsevad Leaderi tegevusgrupid - Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda. Tartumaa Arendusselts ning Piiriveere Liider ning Peipsi Kalandus-piirkonna Arendajate Kogu - otsustanud seda piirkonda ühiselt toetada ja aktiiv­semalt arendada ühisturundust kogu Peipsimaal. Selleks palgati eelnevalt ni­metatud viie organisatsiooni poolt 2011. a tööle Peipsimaa koordinaator.

2011. aasta augustis loodi MTÜ Peip­simaa Turism, mille eesmärgid ja põhi­tegevus on suunatud turismi arendami­sele ja regionaalse omapära säilitamisele Peipsimaal Peipsi järve piirkonnas.

Peipsimaa arendamisel on põhiees­märgiks koordineerida Peipsi regiooni (Peipsimaa) turismialast arendustööd, sh tegeleda regiooni turunduse ja turis-mitoodete arendusega ning piirkonna maine kujundamise ja turismialase in­formatsiooni kogumise, analüüsi ja le­vitamisega ning toetada igati Peipsimaa regiooni tasakaalustatud arengut. Täna­seks on rahastuse saanud Peipsimaa 12 ühisprojekti (kokku ligi 200 000 eurot).

Esimeste tegevuste hulka kuulus Peip­simaa CVI ehk korporatiivse identiteedi loomine. Kõik meie infokandjad on üht­se Peipsimaa logo ja stiiliga. Valminud on veeb www.visitpeipsi.com viies kee­les, mis koondab kõik Peipsimaa turisti­le huvipakkuvad teemad, sh ürituste ka­lender, uudiste rubriik ja Peipsimaa ilm reaalajas. Välja on antud erinevaid info­kandjaid: Peipsimaa kaart (mõõtkavas 1:185 000), maineraamat «Peipsimaa. Maaja rahvas» Juhani Püttsepa tekstide­ga; esimene ühine Peipsimaa sündmuste

kalender (ilmus 2013, ettevalmistamisel 2014), Peipsimaa postkaardid. Trükiste seeria "Peipsimaa reisipaun" - loodus, kultuur ja maitsed - on mitmes keeles. Peamised sihtturud, kuhu oleme Peip­simaa turundustegevuse suunanud, on siseturg ja lähemad naabrid, st Läti. Vene ja Soome. 2012. a talveks valmis Avinurme Puiduaida poolt valmistatud Peipsimaa messistend. Tänaseks oleme Peipsimaad tutvustanud erinevatel laata­del, turundusüritustel ja messidel, sh nii Soomes, Venemaal kui ka Lätis. Aastal 2014 plaanime minna Peipsimaad tut­vustama vähemalt viiele rahvusvaheli­sele turismimessile.

Oluline on olnud Peipsimaa tutvus­tamine Lätis. Viimase aasta jooksul on koostöös Vidzeme TV-ga valminud viis pooletunnist telesaadet Läti televisioo­nile, mida on näidatud Lätimaa erine­vates telekanalites: VTV-s, Re: TV-s ja LTV-s. Peipsimaa saated on olnud hea vaadatavusega ja me oleme saanud väga positiivse tagasiside. Kõikidest nendest saadetest on valminud ka lühiklipid, mis on leitavad Youtube'is: http://www.you-tube.com/user/PeipsimaaTurism/videos.

Peipsi järv on populaarne Läti kalas­tajate seas, eriti talvel. Seepärast oleme ostnud reklaame Läti tuntuimasja popu­laarses kalandusajakirjas Copas Lietas ja tutvustanud, milliseid erinevaid tee­nuseid Peipsimaal pakutakse - erinevas hinnaklassis majutust. Peipsi järve jääle vedu jne.

Venemaal Pihkva regioonis oli suu­rim Peipsimaa-kampaania suvel, kui me ostsime nii teles - Rossija 2s, kahes raa­diojaamas ja kahes ajalehes - Peipsimaa reklaami. Venemaa Peterburi regioonis oleme plaaninud erinevaid turunduste-gevusi 2014. aastal.

2013. aasta suve esimesed kokkuvõt­ted näitavad, et Peipsimaa külastajate ja seal ööbijate arv on kasvanud. On siiralt

hea meel, et ühise Peipsimaa turundus­tegevuse esimesed tulemused on juba märgatavad.

Sel kevadel sai teoksPeipsimaa giidi­de täiendkoolitus ja nüüd on hea meel tõdeda, et meil on giiditeenuse pakku­jaid kuues keeles (eesti, vene, inglise, soome, rootsi, saksa). Ka kogu giidiinfo on leitav veebist www.visitpeipsi.com.

Kaks aastat kestis rahvusvaheline koostööprojekt Lõuna-Karjalas Saimaa järvistu piirkonnas. Selles projektis oli meil kokku 10 partnerit. Pojekti ees­märk oli tervisespordi edendamine mõ­lema järve äärses piirkonnas. Koostöö on saanud hea hoo ja jätkub ka pärast selle ametlikku lõppu 2014. Samuti on ettevalmistamisel uue rahastusperioodi koostööprojektid.

Kõikide meie tegevustega saab end kursis hoida veebi vahendusel (www.visitpeipsi.com) ja Facebookis Peipsimaa & Peipsimaa Turism, kus meil on enam kui 500 liitunut.

2014. aastal on meil käsil seitse pro­jekti ja nii saame turundustegevusi Peipsimaal ka kenasti jätkuvalt ellu viia. 2014. aasta maikuus ilmub meie projek­tide rahalisel toel ajakirjas Eesti Loodus ka Peipsimaa erinumber.

Kohtumisteni Peipsimaal!


Leader logo pysti 1

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo