UUDISED

17. juunil avatakse Oxforelli Puhkekeskuses Eestis aniulaadne spetsiaalne kalapüügiplatvorm puuetega inimestele (MAK meede 3.1.)

Allikas: Postimees
14. juuni 2010. a

 Pirita jõe ürgorus tegutseb juba 2002. aastast forellipüügi võimalusega maaturismiettevõte, Oxforelli Puhkekes­kus, mille eesmärk on esitleda niaaelu stiili ja hõngu linnamüüride vahel elavatele ja töötavatele inimestele.

2007. aasta ühel ilusal su­vepäeval külastas Oxforelli Puhkekeskust 15-liikmeline seltskond, kellest kolm küla­list olid ratastoolis. Puhke­keskuse perenaisele jäi silma, et kõik ta külalised ei saanud ise kala püüda ja pidid leppi­ma vaatleja rolliga. Kuna aga perenaine on inimene, kelle­le meeldib kõiksugu asju ise $$fia, siis ei andnud talle rahu, et ta külalised kõik seda ei saanud, ja mõni aeg hiljem saigi kirjutatud projekt Eesti Maaelu Arengukava meetmesse 3.1. "Majandustegevu­se mitmekesistamine maa­piirkonnas", mis sai 2008. aastal positiivse vastuse. Tänu sellele valmib ka antud kala­püügi platvorm.

Tänu sellele projektile on võimalik liikumispuudega inimestel peagi ise püüda fo­relli ja aktiivselt osaleda kogu protsessis. Ehk siis peale forellipüügi saavad nad viia fo­relli grillkotta grillimiseks või suitsutamiseks ning sealt suunduda mööda kaldteed kõrtsi endale märjukest ost­ma. Samuti on tagatud ligi­pääs ratastoolile kogu terri­tooriumil - kõnniteed on kaetud uunikividega ja val­minud on ka invatualett.

Spetsiaalne kalapüügiplat­vorm, kaldteed ning muga­vad kõnniteed on loomulikult mõeldud ka emmedele ja issidele, kes liiguvad lapse­vankriga.

17. juunil kl 15 on pla­neeritud puuetega inimestele mõeldud kalapüügiplatvormi pidulik avamine. Kohaletuleku nõusoleku andis Oxforel-lile ka patroon presiden­diproua Evelin Ilves, kes on tervisega seonduvatel teema­del paljude eestlaste eeskuju.

Kohale kutsutakse rehabilitatsiooni, taastusravi ning teiste liikumispuudega ini­mestega kokku puutuvate asutuste ja ühingute esinda­jad.

« Tagasi