UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Rändnäituse "Maaturismi edulood" eriauhinna saajad

Allikas: Maaeluvõrgustik
14. detsember 2015. a

Rändnäituse "Maaturismi edulood" esmaesitlus toimus 18. novembril 2015 MTÜ Eesti Maaturism 15 aastapäeva ürituste raames Koplimadise turismitalus (Keila vald, Harjumaa). Link üritusele: maainfo.ee/index.php ja avamisürituse fotogaleriile: maainfo.ee/index.php Näituse avas Maaeluministeeriumi Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti.

Ürituse raames kuulutati välja ka ERIAUHINDADE saajad järgmistele maaturismi projektidele:

Maaeluministeeriumi eriauhinna sai ajaloolist väärtust omava veski temaatiliseks külastusobjektiks ning aktiivseks kogukonna kooskäimiskohaks muutmise eest Hellenurme veskimuuseumi leivakojale - MTÜ Hellenurme Veskimuuseum, Valgamaal.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) eeskujuliku kliendi eriauhinna sai samuti Hellenurme veskimuuseumi leivakoda.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse eriauhinna sai uuendusliku tootearenduse eest Jõuluvana Korstna talu - OÜ Kõpu Talu, Pärnumaal.
Euroopa Maaelu Arengu Võrgustiku Kontaktpunkti (ENRD CP) piirkondliku eksperdi Iiri Raa eriauhind läks eriti laiaulatusliku eduka koostöö eest projektile „Elu kahe maailma piiril“ - MTÜ Tartumaa Arendusselts, Tartumaal.
Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo eriauhinna sai kogukonna, huumori ja turismi eduka sidumise eest Kilplaste Koda - Kilplane OÜ, Järvamaal.

       Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja (EPKK) eriauhind läks Peipsiäärse piirkonna põllumajanduse ja toidutootmise traditsioonide väärtustamise ning piirkonna turismi arendamise ja turustamise sidumise eest võrgustikule Sibulatee - MTÜ Sibulatee, Tartumaal.

Eesti Maaomavalitsuste Liit andis eriauhna kogukonnapõhise koostöö tulemusena valminud piirkonna tõmbenumber-projektile "Järuska sild" - MTÜ Tuletorn, Ida-Virumaal.
 
Eesti Erametsaliit tunnustas oma eriauhinnaga erametsanduse propageerimise eest Puhta vee teemaparki - Metsamõisa Arendus OÜ, Lääne-Virumaal ja Järvamaal.
 
Eesti LEADER Liit andis oma eriauhinna Setomaa piirkonna väärtuste tutvustamise eest projektile "Setomaa kohabränd ja giidide koolitus" - MTÜ Setomaa Turism, Põlvamaa
 
Eesti Külaliikumine Kodukant tunnustas energilise ja jätkusuutliku tegevuse eest Eesti loodus-ja rahvakultuuri pärandi säilitamisel jai  edasikandmisel Energia talu ravimtaimekeskust - OÜ Elujõud, Viljandimaal.
Põllumajandusuuringute Keskus andis oma eriauhinna piima väärindamise ja edendamise eest Andre talu meiereile - Andre talu, Tartumaal.
  

RAHVA LEMMIKUKS valiti Pillimeister August Teppo lõõtsamuuseum, MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu Võrumaalt, kelle poolt anti 25% häältest. Rahva lemmiku valimine toimus veebipõhiselt, kus näitusele valitud projektide hulgast said oma lemmiku valida kõik huvilised. Vaata lisa: maainfo.ee/index.php

Rahva lemmiku valimisel osales kokku 264 maaturismi huvilist.

Rändnäitus koostati Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo ja MTÜ Eesti Maaturismi koostöös ning selle eesmärk on tutvustada valikut maaelu arengukava raames toetust saanud huvitavatest maaturismi projektidest.

Projektinäidete saamiseks korraldati 2015.a kevadel konkurss, mille käigus valiti näitusele 58 kandidaadi hulgast 32 projekti. Rändnäitus koosneb 12 stendist, kus maaturismi projektid on jaotatud teemade kaupa -  näiteks pereturism, elamusturism, kultuuriturism, jt.

Näituse "Maaturismi edulood" eesmärgiks on esile tõsta ettevõtjaid ja mittetulundusorganisatsioone või sihtasutusi, kes on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmetest 3.1 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse", 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine" või LEADER-meetme toetuse abil arendanud välja huvitava teenuse või toote, mida oleks põnev tutvustada ka laiemalt.

Lisainfo ja kõigi osalenud projektide andmebaas - maainfo.ee/index.php?page=3720&

 

 

« Tagasi