EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond  Maainfo Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015 Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VIDEOD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

Harju kalandusele 31,4 miljonit krooni ELi toetust

Allikas: Sõnumitooja, Ülle Tamm
9. detsember 2009. a

 

Eelmisel esmaspäeval, 30. novembril kinnitas MTÜ Harju Kalandusühingu oma EKF-strateegia.

Kalandusvaldkonna toetu­seks on Euroopa Liidus eraldi toetusmeede 4.1 ?Kalandus-piirkondade säästev areng". Eesti riik on sätestanud selle raames toetuste andmise tin­gimused ja korra. Toetuste jaotamist reguleerib põlluma­jandusministeerium PRIA kaudu.

Nagu ka külaelu arengut toetava Leader-programmi puhul, tuleb moodustada tege­vuspiirkonnad, koostada strateegia ja viia läbi projektikonkursid. PRIA rahastab projek­te tagantjärele, kui need on el­lu viidud ja rahakulutus üle kontrollitud.

Harju ühingus palju Kuusalu valla kalureid

Kalandustoetuste saami­seks kinnitas põllumajandus­ministeerium MTÜ Harju Kalandusühing omaette tegevus­piirkonnaks. Selle kalurid ja kalatöötlejad asutasid MTÜ juulis 2008. MTÜ hõlmab maakonna rannaäärseid oma­valitsusi - Kuusalu, Jõeläht­me, Padise, Keila, Harku vald ning Paldiski linn.

Liikmeid on MTÜs 65, neist ligi pooled Kuusalu val­last. Liikmeteks saavad olla juriidilised isikud FIEdena tegutsevad rannakalurid, osaühingud, seltsid, teised MTÜd. Liikmeteks on astu­nud ka kõik viis vallavalitsust ning Paldiski linnavalitsus.

Juhatus on 6-liikmeline, sinna kuuluvad esindajad igast liikmes-omavalitsusest. Juhatuse esimees on OÜ Tapurla Kaluriühistu juht Kaido Vagiström Kuusalu vallast.

Arengustrateegia 2009-2013

Äsja kinnitatud strateegias on loetletud Harju kalandus-piirkonna viis eesmärki. Esi­teks soovitakse, et maakonna väikesadamad ja lossimiskohad rahuldaksid kalurite ja teiste huvigruppide vajadusi.

Et oleksid kaasaegsed tingi­mused kala- ja vesiviljelus-toodete töötlemiseks, toote­arenduseks ja turustamiseks. Rannakülad oleksid väärtusli­kud elukeskkonnad ja atrak­tiivsed turismiobjektid. Neis oleks mitmekesine ettevõtlus, mis toetab kogukonna aren­gut. Viimase eesmärgina on kirjas soov, et kalanduspiir-konnas tegutsevad inimesed oleksid koolitatud ja tegusad.

Seoses sellega on kavas ha­kata projekti taotlusi vastu võtma viies tegevussuunas: kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine, kalandus-toodete töötlemine ja otseturustamine, kalandusega seo­tud turismi arendamine ja ran­nakülade taaselustamine, te­gevuste' mitmekesistamine ning koolitustegevused.

MTÜ liikmete üldkoosolek otsustas 30. novembril, et ju­hatus kinnitab osakondade et­tepanekute kohaselt projekti-taotluste hindamiskomisjoni liikmed. Üldkoosolek kinni­tab rahastamise neile projekti­dele, mille suurus ületab 1 miljoni krooni -juhatus esi­tab üldkoosolekule paremus­järjestuse.

Heakskiidetud projektid vaatab üle PRIA ja annab omapoolse kinnituse, kas so­bib ELi toetuse saamiseks või mitte.

Aastani 2013 on Harju Kalandusühingul lootus saada 31,4 miljonit krooni. Kaido Vagiström ütles, et see summa võib kujuneda ka natuke suu­remaks.

Toetuse taotleja omaosalus sõltub kavandatava tegevuse iseloomust ning võib olla 0-60 protsenti. Juhatuse esimehe sõnul loodetakse esimene projektivoor läbi viia juba uue aasta I kvartalis.

Reis Taani ja Rootsi

Oktoobris külastasid Harju Kalandusühingu 30 liiget koolitusreisil Taani ja Rootsi rannapiirkondi. Kuusalu val­last osalesid Kaido Vagiström, Hartvig Niiholm, Karli Lambot, Maila Velström, Andres Kiilström, Roland Bekiš, Mati Vagiström, Ants Matkur, Hando Vesilind, Sirje Pajula, Raido Vagist­röm ja Janner Braun.

Tutvuti kalapüügi korralda­misega, saagi säilitamise ja töötlemisega. Uuriti sealsete kalurite käsutuses olevat teh­nikat, vaadati väikesadamaid ja kohtuti kolleegidega.

Harju Kalandusühingu kalandusekspert Andres Jagor kommenteeris, et Taanis oli Nyro saar ehk kalurite saar väga õpetlik näide. Seal elab püsivalt 45 inimest, aasta jooksul külastab saart 200 000 turisti. Saarel on 9 ühiskond­likku organisatsiooni, mis arendavad eri eluvaldkondi. Taanis kuuluvad kalasadamad omavalitsustele, seetõttu on neid kerge arendada ja rahas­tada.

Rootsis käidi ka toiduaine­te käitlemise seadmete tootja JBT Foortech tehases, tutvuti uute tehnoloogiatega.

Kõige huvitavam oli kohtu­mine Karlskronas elava rootsieestlase ja kaluri Jaan Kammiga, kes kõneles enda kogemustest ühistegevuses ning perefirmas.

Teel Rootsi oli laevas semi­nar, kus Harju rannakalurid arutasid MTÜ arengustratee­giat ja seda, milliseid tegevus­suundi võiks rakendada.

Oktoober 2021
Tagasi  Edasi
Maainfo
    

Päevakajalised asjad
Maainfo
LEADER infokiri 2021 (nr 13/99)
EPKK ja MAALEHT: Aasta Põllumees 2021 nominendid
PIIRIVEERE LIIDER: Loominguline neljapäeva pärastlõuna
PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU: Ootame tööle meetmete koordinaatorit
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Aeg esitada tunnustamiseks kodanikuühiskonna tublimaid
SAARTE KOOSTÖÖKOGU: Lõppes LEADER projektitaotluste vastuvõtt!
SAARTE KOOSTÖÖKOGU: Otsime LEADER taotluste hindajaid - eksperte!
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU: Leader lugu: Ajaloolised väärtused, kaasaegsed lahendused
TARTUMAA ARENDUSSELTS: 1.–5. oktoobril tutvuti LEADER/CLLD poolt toetatud väikeprojektidega Moldovas
ROOTSI INSTITUUT: Koostöövõimalused Läänemere piirkonnas
NELJA VALLA KOGU: Kogukondade koostööpäev
EUROOPA PARLAMENT: „Talust taldrikule“ tagab tervislikuma ja kestlikuma toidu
MAAELUVÕRGUSTIK: Konsulentide infokiri nr 11/2021 (52)
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 19 (490)
EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - oktoober 2021
MAAELUVÕRGUSTIK: Säästva turismi arendamine LEADER näitel
SustainIT: Eluslabor piima- ja liha väärtusahelas
MAAELUVÕRGUSTIK: koolitusseminar "Uuenduste käivitamine koosloomes" UUS KUUPÄEV
MAAÜLIKOOL: Ühistegevuse veebikonverents "Ühistute roll kestlikkuse tagamises"

3 logo kalanduse jaoks

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, seminar (at) pmk.agri.ee
Maainfo