UUDISED

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 34

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
21. juuni 2016. a

 

Juunis 2016 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Point) uudiskirja 34. number

 

 • Otsitakse eksperte piimakarjakasvatuse, agrometsanduse ja viinamarjakasvatuse töögruppi. Kas tegeled agrometsanduse, piimakarjakasvatuse või viinamarjakasvatusega ning tahaksid panustada nendesse teemadesse koos teiste Euroopa ekspertidega? Taotlust saab esitada kuni 11. juulini 2016! Uuri lähemalt SIIT
 • Innovatsiooni allgrupp: EIP-AGRI prioriteedid, EIP töörühmad, Horisont 2020 ja muu. Juunikuus kohtus innovatsiooni allgrupp “põllumajanduse tootlikkus ja jätkusuutlikkus” juba viiendat korda. Arutleti järgmiste teemade üle: uute fookusgruppide käivitamine, EIP-AGRI prioriteedid aastaks 2017, tagasiside EIP-töörühmade seminarist ja võimalik sünergia EIP-AGRI tegevuste ja Horisont 2020 vahel. Tutvu allgrupi teemadega lähemalt SIIN

 • Mulla orgaanilise aine säilitamine ja veevarude kaitsmine. Nuno Marques on Portugali põllumajandustootja, kes koostas maa ja mulla juhtimise strateegia Vahemere tingimustes. Strateegia eesmärk on leida parim kombinatsioon talu majandusliku elujõulisuse ja viljaka mulla säilitamise osas, milles on piisavalt orgaanilist ainet ning vähendada setete kogust üleujutuste ajal. Leia rohkem infot SIIT
 • Veepuudusega võitlemine. Kui vett on vähe, siis on kastmisre˛iim ja niisutamise efektiivsus eriti olulisel kohal. Hetkel töötatakse välja lahendust, mis aitab anda reaalajas tagasiside niisutuse juhtimissüsteemisest. Täpsemalt on tegemist puuviljapuude digitaalselt ühendatud mõõteriistadega, mis annavad tagasisidet puuviljapuu seisundi kohta ehk infot selle kohta, kuidas ta kasvab. Uuri sellest lähemalt SIIT

Kieran Sullivan - 2016/08/06. Olen järgmise kahe nädala jooksul Soomes, et kohtuda @EIPAGRI_SP metsa biomassi fookusgrupiga twitter.com/farmersjournal...

 • Tootja ja metsniku kogemuste vahetus. Farming Connect on uus juhtimise vahetusprogramm Walesi ja kogu Euroopa põllumajandustootjatele ja metsnikele, mis vahendab teadmisi innovatsioonist ja nõustamisest maaelu arengukavade kontekstis. Leia rohkem teavet SIIT
 • EIP-AGRI edendamine Prantsusmaal riiklikul tasemel. Prantsusmaa riiklik maaeluvõrgustik korraldab 30. juunil infopäeva, et tutvustada riiklikul tasemel EIP-AGRI programmi. Infopäeva teemaks on "Ülemineku kiirendamine tootlike ja säästvate põllumajanduse ja metsamajanduse mudelitele“. Infopäeval antakse infot Prantsusmaa EIP töörühmadest ja Horisont 2020 programmist. Tutvu infopäeva sisuga SIIN ja registreeru üritusele SIIN

 • Temaatiline võrgustik: kuidas parandada veemajandust põllukultuuride kasvatamisel? FERTINNOWA on Horisont 2020 poolt rahastatud temaatiline võrgustik, mis tegeleb innovaatilise veemajanduse juhtimisega põllukultuuride kasvatamisel, mille puhul lisatakse kastmisveele toitaineid. FERTINNOWA eesmärk on parandada vee kvaliteeti ja veekasutuse tõhusust ning vähendada keskkonnamõjusid. Sellel eesmärgil kogutakse häid praktikaid, meetodeid ja tehnoloogiaid ning jagatakse seda ka teiste huvilistega. Loe edasi SIIT
 • EIP-AGRI hindamine - ütle meile, mida sa arvad! Euroopa Komisjoni (DG AGRI) tellimisel loodi sõltumatutest hindajatest koosnev ekspertgrupp, et sada teada kui avatud on EIP-AGRI võrgustik, millised on liikmete vajadused, võrgustiku eelised ning jagada omavahel põnevaid ettepanekuid. Palun täitke antud küsimustik! Sellega aitate valdkonnas paremaid tulemusi saavutada.
 • 32. rahvusvaheline filmifestival AGROFILM. Kas oled teinud dokumentaalfilmi põllumajandusest või maaelu arengust, kus näidatakse uuenduslikke ja praktikasse rakendatud lahendusi? Esita see rahvusvahelisele Agrofilmi festivali konkursile, mis toimub 2016. aastal Slovakkias. Filmide esitamise tähtaeg on 30. Juuni 2016. Rohkem informatsiooni leiad SIIT
 • Agro-ökoloogia toidu ja põllumajanduse süsteemides. Agro-ökoloogia Euroopa on ühendus, mis toob kokku huvigruppe terve toiduahela ulatuses, liidab agroökoloogiat põllumajanduse ja toidu süsteemidega, tagades nende säästva arengu. Ühendus arendab agro-ökoloogilist teadust, haridust ning jagab ja levitab teadmisi agro-ökoloogiast. Leia rohkem teavet SIIT

Põllumajandusliku innovatsiooni süsteemid - kes on kaasatud ja kuidas nad töötavad?

 • Horisont 2020 infonädal. Horisont 2020 infonädal 2017.a taotlusvoorudest „Ühiskondlikud väljakutsed 2“ toimub 27.-29. juunil 2016. Registreerimine üritusele on küll lõppenud, aga kõiki seminare saab vaadata internetis läbi otseülekande. Värske info Horisont 2020 taotlusvoorudest on saabub juulikuus! Rohkem informatsiooni saab SIIT
 • Auhinnad tolmendajate kaitseks. Euroopa Mesilaste ühing premeerib põllumajandustootjaid, maaomanikke, teadusasutusi, kõrgkoole ning era- ja avaliku sektori organisatsioone, kes tegelevad silmapaistvate ja uuenduslike projektidega, et kaitsta mesilasi ja teisi kultuurmaastike tolmeldajad. Sel aastal pööratakse erilist tähelepanu uutele tehnoloogiatele. Kandideeri enne 8. juulit 2016! 

Kas teadsite, et üle 100 EIP töörühma 8 riigist on juba oma tegevustega alustanud? Ettekanded ja muud dokumendid viimasest EIP-AGRI seminarist EIP töörühmade kohta on kättesaadavad SIIT. Täpsem info lisamisel!

« Tagasi