LEADER UUDISED

JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKOGU: Ettevõtlusnädal Jõgevamaal: maaettevõtluse päev – „Väiketootjate võimalused tulevases kompetentsikeskuses“

Allikas: Jõgevamaa Koostöökogu
12. oktoober 2016. a

Eesti Taimekasvatuse Instituudis toimunud maaettevõtluse päevale olid oodatud ettevõtjad ja huvilised, kes tegelevad põllusaaduste kasvatamise ja erinevate toodete valmistamisega, samuti toitlustusega seotud inimesed tutvumaks Jõgeval aretatud sortide ning nende kasutusvõimalustega. Ettekandepäeva eesmärk oli teadvustada ja julgustada kasutama rohkem meile iseloomulikke ning siinsetesse tingimustesse sobivaid uusi toidutaimi, samuti juhtida tähelepanu tervislikule toitumisele. Siret Saarsalu loeng lähtus nii toidutootja kui tarbija vaatepunktist.

Eestis aretatud või rahvaselektsioonisordid kuuluvad kindlasti meie rikkuste hulka. Ligi 100 aastat on Jõgeval tegeletud innovatsiooniga selle parimas mõttes, kuna sordiaretuses on ühendatud nii teadus, pühendumus kui isegi loomingulisus ja kunst.

Geenipank on see koht, kust saab infot ja isegi proovimiseks seemneid vanade, kasutusest väljas olevate sortide kohta. Vähesed teavad aga, et Eestis on oma sojasort, veelgi vähemad, et sojaoa katsetega on Jõgeval algust tehtud juba enne II maailmasõda. Eesti kartuli puhul arvatakse, et seda on ebamugav koorida, siiski on lisandunud uued sordid, mille koorimismugavus ei jää välismaistele kuidagi alla, pigem vastupidi. Ka spelta on laiemale publikule vähe tuntud, kuna tema toiduks kasutamine nõuab nisust mõnevõrra erinevat lähenemist. Sangaste rukis on aga vanim teadaolevalt järjepidevalt kasutusel olev sort, mille vastu tuntakse jätkuvalt huvi.

Kõige selle juures on kasulik meeles pidada, kuidas hoida enda tervist tasakaalus. Tervislik toitumine ei tähenda üksnes kliendipoolset tarkust, ka toidutootja ülesanne on oma tarbijaid harida. Eesti Taimekasvatuse Instituut on kaasatud mitmesse projekti, mis tegelevad just sellega, kuidas kujundada erinevaid sorte, milles avalduks maksimaalne kasu meie tervisele. See on ka üks põhjuseid, miks instituut on oma valdkonnas komptentsikeskuseks ehk lüliks teaduse, ettevõtluse ning tarbijate vahel.

« Tagasi