UUDISED

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 41

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
26. jaanuar 2017. a

  

Jaanuaris 2017 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Point) uudiskirja 41. number

 

  • Vesiviljelus + hüdropoonika = Akvapoonika. Akvapoonika ühendab vesiviljelust (kala kasvatamine reservuaarides) ja hüdropoonikat (taimede kasvatamine vedelas substraadis). Nende kahe süsteemi ühinemine tähendab muuhulgas seda, et vesi, toitained ja CO2 kasutatakse ühtlaselt. Projekt INAPRO on suunatud uue tehnika välja töötamisele, mille eesmärgiks on kala ja taimekultuuride kasvatamistingimuste parandamine. Loe pikemalt SIIT
  • Taimtoiduliste projekt. Läti talupidajatest, ülikooli ja nõuandekeskuse esindajatest koosnev meeskond töötab koos selle nimel, et suurendada teabevahetust loomakasvatuses põllumajandustootjate ja teadlaste vahel. Taimtoiduliste projekti eesmärgiks on edendada tasuva põllumajanduse ideed, parandada kvaliteeti, suurendada toodangu mahtu ja konkurentsivõimet, võttes seejuures arvesse loomade heaolu, keskkonnakaitset ja jätkusuutlikkust. Loe edasi SIIT 


Temaatiline võrgustik „AGRISPIN“ hindas Euroopa innovatsiooni loomisega soetud parimaid tavasid ja külastas teisi taimtoidu projekti ja Belgiat...

  • Põllumajandusettevõtte andmete võrdlusanalüüs, mille eesmärgiks on suurendada tootlikkust ja jätkusuutlikkust. Äsja avaldati uus EIP-AGRI fookusgrupi aruanne. Aruanne annab ülevaate sellest, kuidas põllumajandusettevõtte andmete võrdlusanalüüsi tulemusena saadud teabe levitamine aitab põllumajandustootjatel parandada oma talu tootlikkust ja jätkusuutlikkust. Samuti saab aruandest teada seda, milliseid innovaatilisi teemad tutvustasid fookusgrupi 20 eksperti, kelle seas on lausa 14 erineva riigi esindajad. 

  • EIP-AGRI faktileht „Ökoloogilised fookusalad“. Tutvu uue infolehega teemal „Ökoloogilised fookus-alad“ ja saa teada, kuidas sellised maastiku elemendid nagu põlluservad, hekid ja rohtukasvanud alad, saavad kaasa aidata taimekasvatuse kasumlikkusele. Käesolev trükis on koostatud tänu EIP-AGRI fookusgrupi tööle. Lae infoleht alla SIIT

  • Taotlusvoor - ERANET teadusalased koostööprojektid. Äsja avati mitmed ERANET taotlusvoorud, mis on suunatud teaduse teemalistele koostööprojektidele, sealhulgas - CORE Organic, mis keskendub mahepõllunduse jätkusuutlikule kasvule, ERA CoBioTech, mis keskendub biotehnoloogiale, SUSFOOD2, mis puudutab säästva toidu tootmist ja tarbimist) ja FACCE SURPLUS, mis keskendub säästva biomassi tootmise intensiivistamisele. Lisaks veel mitmed teised põllumajandust, metsandust ja toidu valdkonda puudutavad projektid. Tutvu uudiskirjaga ja kodulehega.

UPA Bruselas, 6 Detsember 2016 

@EIPAGRI_SP fookusgrupp #agrometsandus. Põllukultuuride ja metsanduse ühendamine? Miks mitte?! @UPA_Bruselas with @Agroforesterie

  • Targa põllumajanduse temaatiline võrgustik. Smart-AKIS on programmi Horisont 2020 temaatiline võrgustik, mille eesmärk on suurendada „Targa põllumajanduse tehnoloogiate“ kasutusele võtmist Euroopas. Võrgustik püüab vähendada lõhet praktika ja teaduse vahel ning tuua senisest rohkem esile uusi „Targa põllumajanduse lahendusi“, mis vastavad põllumajandustootjate vajadustele. Loe pikemalt SIIT
  • Uus taotlusvoor „Arukad lahendused põllumajanduses“. Kas tegelete uuenduslike toodete väljatöötamisega või olete seotud projektidega, mis tegeleb  mõne  „Targa põllumajanduse tehnoloogiate“ valdkonnaga – näiteks IKT tehnoloogia põllumajanduse juhtimis-süsteemidega, täppis-põllumajanduse või põllumajandusliku automaatika ja robootikaga? Siis saada oma taotlus Tark AKIS temaatilise võrgustiku poolt käivitatud taotlusvoorule. Taotlusi oodatakse SIIN

  • PROBIO konkurentsivõimelisem Euroopa biomajandus. PROBIO (Horisont 2020) pakub professionaalset tuge biomajanduse projektidele, toetades start-up’ide loomist, uurimistulemuste ellu rakendamist, tööstus- ja finantsinvestorite huvi suurendamist ja Euroopa võrgustike edendamist. Kogu ettevõtmise eesmärgiks on aidata kaasa konkurentsivõimelise Euroopa biomajanduse tekkimisele. Loe pikemalt SIIT
  • Võrgustik „Ettevõtlik Euroopa“. Oled põllumajandussektoris tegutsev väike või keskmise suurusega ettevõte (VKE) või organisatsioon ning otsid viise, kuidas muuta uuenduslik idee ettevõtteks? Võrgustik „Ettevõtlik Euroopa“ aitab leida rahvusvahelist äripartnerit, kes oleks Sinuga koostööst huvitatud! Kuidas? Loe sellest SIIT 

Kas teadsid, et EL poliitiline strateegia keskus andis  välja  „Innovatsiooni aruande“, mis käsitleb Euroopa Liitu innovaatori rollis? Aruandest tuli välja see, et kui tahetakse innovatsiooni missiooni jätkata, siis peab innovaatoreid püsivalt ja tõsisemalt toetama hakkama.

« Tagasi