LEADER UUDISED

ARENDUSKODA: Rahvusvaheline Leader koostööprojekt „Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades“ sai rohelise tule

Allikas: Arenduskoda
29. august 2017. a

Arenduskoda esitas selle aasta maikuus PRIA LEADER Büroole taotluse Rahvusvaheline Leader koostööprojekti „Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades“ rahastamiseks. Projekti ametlik lühike nimi on "Säästva turismi arendamine". 12. augustil saabus Arenduskojale positiivne vastus.

Projekt viiakse ellu 9 mittetulundusühingust Leader tegevusgrupi poolt ja nende tegevuspiirkondades: Eestist Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa, Lätist Cesis District Rural Partnership ja Business Association of North Kurzeme, Sloveeniast LAG Between Sneznik and Nanos ja Soca Valley ja Portugalist Madeira saarel ADRAMA ja mandriosas ATAHCA.

Koostööprojekti juhtpartner on Arenduskoda. Täpne detailsem informatsioon partnerite ja nende esindajate kohta kajastub 16.11.2016 Sloveenias sõlmitud koostöölepingus. Projektist täpsemalt saab lugeda projektikirjeldusest.

Projekti üldeesmärk on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate toodete/teenuste arendamisele koos teenuste kvaliteedi parendamisega ning projekti kaitseladega piirkondade vahelise personaalsuse elementidega turundustegevuse käivitamisele ja mitmetasandilise ühisturunduse arendamisele.

Arenduskoda on projekti juhtpartner. Lisaks riigisisese ja rahvusvahelise koostöö koordineerimisele on antud projekti raames kavas jätkata laiema avalikkuse teavitustööd Arenduskoja piirkonna säästva turismi ettevõtjatest ja nende teenustest/toodetest. Koostöös Arenduskoja piirkonna partneritega kavandatakse koostada säästva turismi arengustrateegia, mille paremaks teostamiseks on plaanis teostada 3 õppereisi piirkondadesse, kus on selles osas õpetlikud ja pikaaegsed kogemused.

Olulise osana käesolevast koostööprojektist käsitlevad Eesti kolme rahvuspargiga piirkondadega (Lahemaa, Soomaa ja Matsalu) Leader partnerid omavahelisi kohalikke tegevusi uuringu, seminaride ja õppereiside vormis. Nende tegevuste tulemusena paraneb olulisel määral üksteise piirkondade säästva turismi teenuste pakkumise tundmine ja ühisturunduse teostamise võimalused.

Heiki Vuntus, tegevjuht

« Tagasi