UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Toidu vabatahtlik päritolumärgistus saab lisareeglid - oodatakse kodanike arvamust

Allikas: Väljavõte EPKK nädala infokirjast
14. jaanuar 2018. a

Kuni 1. veebruarini saab osaleda Euroopa Komisjoni avalikus konsultatsioonis vabatahtliku päritolumärgistuse rakendusmääruse eelnõu kohta. Määrus on EL määruse nr 1169/2011, mis sätestab toidualase teabe esitamise nõuded, art 26 lg 3 rakendamiseks.

Määruse eelnõu kohaselt tuleb märkida tootes kasutatud põhikoostisosa päritoluriik või päritolu, kui see ei ole sama toidutoote päritoluriigi või -kohaga ühel järgmistest viisidest:

  • „EL“, „EL-väline“ või „EL ja EL-väline“;
  • piirkond või mõni muu geograafiline ala mitme liikmesriigi sees või kolmandates riikides, kui selline piirkond on defineeritud rahvusvahelises õiguses või see on hästi arusaadav normaalselt informeeritud keskmisele tarbijale;
  • FAO kalapüügipiirkond, meri või mageveekogu, kui see on defineeritud rahvusvahelises õiguses või see on hästi arusaadav keskmisele tarbijale;
  • liikmesriik(d) või kolmas riik(d); e) piirkond või mõni muu geograafiline ala liikmesriigi sees või kolmanda riigi sees, mis on hästi arusaadav keskmisele tarbijale;
  • päritoluriik või -koht kooskõlas EL reeglitega, mida kohaldatakse põhikoostisosale või -osadele.

Alternatiivina võib pakendile märkida lause „(põhikoostisosa nimi) on/ei ole pärit (toiduaine päritoluriik)“ või analoogse lause, millel on sama tähendus tarbija jaoks. Määruses on toodud päritolu märgistamisel ka nõuded kirja suurusele. Põhikoostisosa päritolu tuleb pakendil märkida samasse vaatesse toiduaine päritoluga (ka siis, kui toidu päritolule viidatakse mittesõnaliselt). Määruse nõuded hakkavad kehtima alates 1. aprillist 2019. Enne seda turule toodud või märgistatud tooteid võib müüa kuni varude lõppemiseni. Määruse nõuded on täielikult siduvad ja otsekohalduvad ilma liikmesriikide rakendusaktideta. Maaeluministeerium on varasemalt kirjas Valgamaa Põllumeeste Liidule viidanud, et ka näiteks lipumärgi puhul on tegemist vabatahtliku teabega, mille puhul peab andma tulevikus lisateavet põhikoostisosa päritolu kohta, kui see erineb tootel esitatud päritoluteabest ehk lipumärgist.

« Tagasi