UUDISED

SA ARCHIMEDESE NOORTEAGENTUUR: Noorteprojektid ja noortealgatused

Allikas: Mirjam Kodi ja Karin Öövel, SA Archimedese noorteagentuur
21. november 2018. a

Maaeluvõrgustik koostöös SA Archimedese noorteagentuuriga korraldas 15. novembril 2018 vebinari LEADER tegevusgruppidele ja teistele huvilistele eesmärgiga tutvustada Euroopa Solidaarsuskorpuse  noorteprojektide tegevusvõimalusi

Enamasti seostuvad noorsooprojektid koolide ja noortekeskustega, need on tõesti ka jätkuvalt olulised, aga võimalusi tasuks uurida ka läbi teiste sihtrühmade. Piirang on vanusele, mitte ideedele.

Kui enamlevinud programmi kasutajad on sotsiaal- ja kultuurivaldkonna asutused, siis solidaarsuskorpusega on oodatud liituma ka teistes valdkondades tegutsevad organisatsioonid, näiteks spordi- ja kultuuriasutused, kodanikuühiskonna, maaelu edendamise või keskkonnahoiu eest seisvad organisatsioonid. 

Euroopa Solidaarsuskorpus Euroopa Noored

Euroopa Solidaarsuskorpus on SA Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega alates 1997. aastast, viies ellu mitmeid programme: Erasmus+, Noortekohtumised,  Hooliv Klass, noorsootöötajate koolitamist ja mitteformaalset õpet toetavad programmid. Nendega saab lähemalt tutvuda veebil: noored.ee/meist/

Euroopa Solidaarsuskorpuse võrgustikuga on oodatud liituma nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonid, kes on huvitatud kodu- ja välismaa noorte vahatahtlikku teenistusse, praktikale või tööle kaasamisest Eestis.

Seekord lähemalt kolmest programmist

Tuntuim - vabatahtlik teenistus

 

Vabatahtlikku teenistust on erinevatest Euroopa Liidu programmidest rahastatud juba enam kui 20 aastat. Selle aja jooksul on Eestist välismaal vabatahtlikus teenistuses käinud ligi 1100 noort, kõige enam Gruusias, Makedoonias, Prantsusmaal ja Hispaanias. Sama aja jooksul on Eestis vabatahtlikus teenistuses käinud üle 1000 välisriigi vabatahtliku, kelle seas on rohkem Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Eesti lähinaabrusest pärit noori.

Nüüd on vabatahtlik teenistus võimalik nii Eestis, Euroopas ja kaugemalgi, individuaalselt või grupiga.

Kui teise riiki vabatahtlikuna minek nii üksi kui grupina on paljudele tuttav võimalus, siis uus võimalus vabatahtlike programmis on Eesti noortel osaleda vabatahtlikus teenistuses Eestis!

Eesti noortele, vanuses 18-30, keda huvitab vabatahtlik teenistus 2-12 kuu jooksul projektides, mis lahendavad ühiskondlikke ja sotsiaalseid väljakutseid on võimalik uurida erinevaid võimalusi.

Samas on organisatsioonidel ja asutustel võimalik luua Eestis projekt, et vastu võtta siin mõni noor vabatahtlik mõnest teisest riigist. Sellise noore kaasamine oma igapäeva tegevuste juurde avardab silaringi nii siinolijatel kui siiatulijatel.

Loe lähemalt vabatahtliku teenistuse kohta

Täiesti uus töö- ja praktikaprogramm

Uue meetmena käivitus Euroopa Solidaarsuskorpuses sellest sügisest töö- ja praktikaprojektide suund, mis on samuti mõeldud ühiskondlike ja sotsiaalsete väljakutsete lahendamisega tegelevatele organisatsioonidele, kes edendavad oma tegevuse kaudu solidaarsust ehk loovad positiivset muutust ühiskonnas.

Kui vabatahtlikuna teevad noored ennekõike lihtsamat tööd, siis tööprojektide puhul saavad organisatsioonid  endale palgata noore töölise või spetsialisti positsioonile, kus on tööjõupuudus või kus on vaja organisatsiooni tuua uusi ideid ja töövõtteid, mida teisest riigist pärit konkreetne noor suudab ehk pakkuda, rääkimata organisatsioonile kaasnevast kultuurilisest mitmekesisusest.

Praktikaprojekti eesmärk on soodustada 2 kuni 6 kuu jooksul noorte tööle saamist läbi selle, et talle antakse võimalus kogeda tööandja juures vajalikku praktilist kogemust ja tööharjumust, et olla tänu sellele kas samale tööandjale või tööturul laiemalt hiljem arvestatavam tegija.

Samuti on see väga hea võimalus, millega soodustada tervisega seotud erivajadustega noorte kaasamist. Programmis osalemiseks peab organisatsioonil olema kvaliteedimärgis, mida saab taotleda aastaringselt.

 

Kui märgis on käes, saab juba esitada omapoolse projekti vabatahtlike, praktikantide ja töötajate vastuvõtmiseks või saatmiseks ning selleks rahastuse taotlemiseks.

Loe lähemalt töö- ja praktikaprojektidekohta

Samuti uus - Kohalikud solidaarsusprojektid

Solidaarsusprojektide eesmärgiks on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme. Võimalus pakkuda noortele võimalusi solidaarsustegevustes osalemiseks. Nii saab toetada noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja ühiskondlikku arengut ning täita ühiskondlikke vajadusi ja tugevdada kogukondi, eriti maapiirkondades.

Oma idee saavad esitada minimaalselt 5-liikmelised grupid vanuses 18-30. Noortele võivad toeks olla nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonid, mis esitavad projektitaotluse noortegrupi nimel.

Noortegrupp valib projektile sobiva teema vastavalt sellele, milline ühiskondlik probleem neid kõige rohkem kõnetab ja mille lahendamisele soovivad keskendud. Tegevused kestavad 2-12 kuud.

Loe lähemalt solidaarsusprojektide kohta

Järgmine rahastustaotluse esitamise tähtaeg on 7. veebruaril 2019!

  • INFOPLAKAT allalaadimiseks

Kui tekkis huvi ja idee, küsi lisa:

Karin Öövel, Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht
Tel: 5615 5744, 69 96 493
E-post: karin.oovel@archimedes.ee

Mirjam Kodi, Euroopa Solidaarsuskorpuse konsultant
Tel: 62 68 971
E-post: mirjam.kodi@archimedes.ee

« Tagasi