UUDISED

   

EIP-AGRI parimad näited: Elurikkuse taastamine piimakarjakasvatuse piirkonnas (Iirimaa)

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
21. juuni 2019. a

 

BRIDE projekti ülesandeks on suurendada looduslike elupaikade hulka ja kvaliteeti intensiivselt majandatavas põllumajanduspiirkonnas. Projekti kõige olulisem eesmärk on tõsta inimeste teadlikust elupaikade hoidmise ning taastamise võimalikkusest intensiivselt majandatavas põllumajanduspiirkonnas ning selle positiivsest mõjust elurikkusele.

Töörühma moodustamine sai alguse väikesest algatajate meeskonnast (kaks põllumeest ja ökoloog), kes olid enne kaasatud kohalikesse looduskaitseprojektidesse ning kohtunud agro-ökoloogia konverentsidel. Töörühma taotluse ettevalmistusel oli keskne roll teaduspartneril Teagasc (Iirimaa põllumajanduse ja toiduainetööstuse arenduskeskus, mis täidab nii teadusasutuse kui nõuandeteenistuse rolli), kellel on olemas laialdased kogemused sarnaste projektitaotluste ettevalmistamisel.

Praeguseks on projektiga seotud üle 65 põllumajandustootja, kes rakendavad töörühma väljatöötatud lahendusi oma taludes. Projektis osalevate tootjate maadel fikseeritakse elurikkuse näitajad projektiga liitumise hetkel ning antakse soovitused, milliseid praktikaid rakendada loodussäästlikumaks majandamiseks. Kõiki osalejaid jälgitakse projekti vältel ning uuritakse, kas ja kui suurt mõju loodussõbraliku majandamise soovituste rakendamine avaldab elurikkusele ning kuidas mõjutab tootja kasumit. Edukad näited soodustavad ümbruskonna teiste tootjate liitumist projektiga, mille vastu on piirkonnas juba lühikese aja jooksul suur huvi tekkinud.

« Tagasi