UUDISED

   

EIP-AGRI parimad näited: GOFOPE 2015 - Maheviljelusele ülemineku soodustamine (Hispaania)

Allikas: EIP
21. juuni 2019. a

GOFOPE 2015 nimelise EIP-töörühma eesmärgiks on suurendada nii maheviljeluses oleva maa hulka kui tootlikust. Selleks loob töörühm nn maheviljelusele ülemineku juhendi, mis võtab arvesse nii majanduslikke, tehnoloogilisi kui seadusandlikke aspekte. Lisaks luuakse spetsialiseerunud nõustajate võrgustik, mis ka pärast projekti lõppu hoiaks juhendit asjakohasena ning annaks maheviljelusele üleminevatele tootjatele nõu. Seega on peamiseks ülesandeks informatsiooni ja parimate praktikate kogumine ja levitamine.

Vajadus maheviljelusele ülemineku juhendamiseks oli juba enne projekti algust väga suur, kuna pea veerandil juhtudest ei õnnestunud põllumajandustootjatel maheviljelusele ülemineku nõudeid täita just asjakohase informatsiooni puudumise tõttu.

« Tagasi