UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Euroopa Lairiba uudiskiri juuni 2019

Allikas: Euroopa Komisjon, DG Connect
25. juuni 2019. a

Euroopa Lairiba uudiskirjast saab lugeda häid näiteid ja uudiseid, mis puudutavad lairibaühenduse arengut Euroopas.

Infokirja saab lugeda siit: ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-specific-archive-issue.cfm

Seekordsest juunikuu numbrist saab lugeda:

Euroopa Lairiba projektide konkurss - taotlused on oodatud kuni 28. juunini!


 
 

Kas oled osaline suure võimsusega võrguühenduse või infrastruktuuri projektis? Kas teie projekt on lõpetatud vähemalt 65% ulatuses? Kas soovite oma projekti Euroopa tasandil tutvustada? Siis ära jäta kasutamata võimalust osalemaks 2019. aasta Euroopa lairibaühenduse konkursil! Suured või väikesed, maapiirkonnad, linnad, era- või avalik - võite olla järgmine võitja.

 

Võitjad kuulutatakse välja detsembris 2019 ja neid tutvustatakse kogu Euroopas, nii Euroopa Komisjonis, kui ka laiahaardelistel võrguüritustel. Taotluse esitamise tähtaeg on 28. juuni 2019. Rohkem infot leiad SIIT

Avaldage arvamust piirkondlike lairibavõrkude investeerimisabi eeskirjade hindamise kohta

 

 

Komisjon kutsub üles kommenteerima (7. juulini) piirkondliku riigiabi raamistikku (Regional State Aid Framework), mis hõlmab ka piirkondlike lairibavõrkude investeeringutoetusi. Konsultatsiooni eesmärk on koguda sidusrühmade ja liikmesriikide arvamusi piirkondliku riigiabi suuniste kohta aastatel 2014–2020 ja koguda arvamusi, kas need on endiselt eesmärgipärased. Rohkem infot leiad SIIT


Euroopa Fond investeerib Sloveenia lairibavõrgu projekti, et suurendada FTTH levikut
   

Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) on Sloveenias maapiirkondades lõpunI viinud projekti, et investeerida kvaliteetsesse kiud-koju (FTTH) ühendusse, avatud juurdepääsuvõrku elamu-, äri- ja avaliku halduse jaoks, kattes seejuures üle 240 000  asupaiga. See on fondi kolmas edukalt lõpetatud projekt. Rohkem infot leiab SIIT
 

WiFi4EU võitjate kaart
   
Pärast kahte edukat WiFi4EU üleskutset on nüüd võimalik vaadata visuaalselt kaardilt omavalitsusi, kes saavad kasu ELi rahastatud WiFi4EU skeemist. Rohkem infot leiad SIIT
 

Hea näide: Michaelston-y-Fedw Internetiühenduses Huvigrupp - Ühendkuningriik

 
  "Michaelston-y-Fedw Internetiühenduse Huvigrupp” on üks viiest Euroopa lairibaühenduse konkursi 2018 võitjast. Projekti käigus pakutakse väiksele regioonile1 Gbps lairibaühendust, seejuures saadi stradikapital tegevusteks kohalikust kogukonnast. Kogu kasum, mis teenitakse läbi lairibateenuste pakkumise, reinvesteeritakse. See projekt on suurepärane näide, kuidas luua tulevikukindlaid tehnoloogilisi lahendusi. Rohkem infot leiad SIIT

WiFi4EU lood: Intervjuu Capannori nõukoguga Itaalias
    Itaalias asuva Capannori omavalitsusüksus meelitab ligi turiste ja kunstiarmastajaid, sest piirkonnas asuvad keskaegsed tornid, luksuslikud aiad ja renessanss-villad. Kohalik omavalitsuse olulised prioriteedid piirkonnas on turism, kultuuripärand ja maapiirkondade taaselustamine, mis saavad positiivse tõuke läbi Euroopa Komisjoni 15 000 euro suuruse WiFi4EU toetuskeemi. Rohkem infot leiad SIIT

WiFi4EU lood: intervjuu Floriana linnapeaga Maltal
    Malta pealinna Valletta lähedal asuv Floriana linnake on kuulus oma pärandi ja rikkaliku ajaloo poolest. Euroopa Komisjoni WiFi4EU maksekviitung on täiuslik täiendus, et edendada piirkonnas kultuuripärandit, pakkudes uusi võimalusi kohalikele elanikele, samal ajal tervitades külalisi aastaringselt. Rohkem infot SIIT

Lairibaühenduse infrastruktuuri laiendamine Leedu maapiirkondades: PRIP  
    Leedu maapiirkondades on ELi madalaimad rahvastikutihedus. Tänu PRIP projektile õnnestus neil pakkuda kiiret lairibaühendust ka maapiirkondades. PRIP toob järgmise põlvkonna internetiühenduse maapiirkondade keskustesse, nii põllumajandustootjateni, kuid ka turismitaludesse, nõuandekeskustesse ja mujale. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond võimaldas luua juurdepääsu lairibaühenduse infrastruktuurile, sealhulgas lairibaühenduse liinidele, võrgu sõlmedele ja maapealsetele rajatistele. Rohkem infot SIIT


« Tagasi