UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Euroopa Lairiba uudiskiri juuli 2019

Allikas: Euroopa Komisjon, DG Connect
9. juuli 2019. a

Euroopa Lairiba uudiskirjast saab lugeda häid näiteid ja uudiseid, mis puudutavad lairibaühenduse arengut Euroopas.

Infokirja saab lugeda siit: ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-specific-archive-issue.cfm

Seekordsest juulikuu numbrist saab lugeda:

Euroopa Lairiba projektide konkurss - taotluste esitamise tähtaeg on pikendatud kuni 6. septembrini!


 
 

Kas oled osaline suure võimsusega võrguühenduse või infrastruktuuri projektis? Kas teie projekt on lõpetatud vähemalt 65% ulatuses? Kas soovite oma projekti Euroopa tasandil tutvustada? Siis ära jäta kasutamata võimalust osalemaks 2019. aasta Euroopa lairibaühenduse konkursil! Suured või väikesed, maapiirkonnad, linnad, era- või avalik - võite olla järgmine võitja.

 

Võitjad kuulutatakse välja detsembris 2019 ja neid tutvustatakse kogu Euroopas, nii Euroopa Komisjonis, kui ka laiahaardelistel võrguüritustel. Taotluse esitamise tähtaeg on 6. septembril 2019. Rohkem infot leiad SIIT

Euroopa Ühendamise Rahastu 2021-2027 - komisjon algatab avaliku arutelu CEF2 Digitali üle

 

 

Euroopa Komisjoni sisuvõrkude ja -tehnoloogia peadirektoraat käivitab avaliku arutelu, et koguda sidusrühmade seisukohti ELi digitaalse infrastruktuuri investeeringute prioriteetsete valdkondade osas ja uurida, millised oleksid parimad võimalused olemasolevate ühendusvajadustega tegelemiseks kasutades Euroopa Ühendamise Rahastu toetuseid. Rohkem infot leiad SIIT


Avalda arvamust: Riigiabi üldise grupierandi määrus sihipärane läbivaatamine (riiklikud fondid koos InvestEUga)

   

Komisjon on käivitanud üldise grupierandi määruse (GBER) sihipärase läbivaatamise.
mis vabastab teatavad riigiabi projektid eelnevalt teavitamisest ja komisjoni heakskiidust. Alates 2021. aastast koondab InvestEU programm ühe katuse kõik ELi
finantsinstrumendid. Liikmesriikidel on võimalus panustada oma vahendeid liikmesriigi osa raames antavasse ELi tagatisse ja/või rahastada finantstooteid riiklike tugipankade või muude avaliku sektori finantseerimisasutuste kaudu InvestEU fondi toel. Rohkem infot leiab SIIT
 

Euroopa rahastus Lääne-Balkani lairibaühenduse arendamiseks

 
 
Euroopa Liit on teinud kättesaadavaks mitmed rahastamis- ja tehnilise abi vahendid, et toetada lairibaprogrammide ja -projektide kavandamist ja rakendamist Lääne-Balkani riikides. Käesolev brošüür annab ülevaate peamistest rahastamisallikatest ja on suunatud avaliku halduse ja erasektori edendajatele, kes osalevad digitaalse ühenduvuse arendamises. Rohkem infot leiad SIIT
 

Hea näide: Tervitame tuleviku ühendusega Rootsi linna Sunne`t!

 
  "Tere tulemast tuleviku ühendusega Sunne!" on üks viiest Euroopa lairibaühenduse konkursi 2018 võitjast. Projekt asendas Sunne valla vana vaskvõrgu uue kaasaegse obtilise kaabliga. Selle tulemusena pakub Sunne kõigile kohalikele elanikele kaasaegset kommunikatsiooniinfrastruktuuri, mis võimaldab laadida alla 1 Gbit / s. See projekt on suurepärane näide investeeringust tulevikukindlasse infrastruktuuri. Rohkem infot leiad SIIT

2019 DESI aruanne - elektroonilise side turgude ülevaade iga liikmesriigi kohta (telekommunikatsiooni peatükid)
Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) telekommunikatsiooni peatükk annab ülevaate iga liikmesriigi elektroonilise side turgudest, nii investeeringute, reguleerimise, kui ka turu seisukohast. Ühendades digitaalse majanduse ja ühiskonna indeksi (DESI) kvantitatiivsed tõendid riigipõhiste regulatiivsete arengutega,  jälgides telekommunikatsiooniturgude edasiminekuid, pakkudes samal ajal olulist tagasisidet. Eesti on DESI 2019 üldtabelis 8. kohal. Kuid telekommunikatsiooni (ehk ühenduvuse) peatükis võib märgata, et tulemused nii head ei ole. Rohkem infot leiad SIIT.


« Tagasi