UUDISED

ARUKATE KÜLADE TÖÖRIISTAKOMPLEKT

Allikas: Euroopa maaeluvõrgustik
30. aprill 2020. a

  Tutvu Arukate külade portaalis oleva tööriistakomplektiga, kust leiad poliitilise kokkuvõtte sellest, kuidas toetada arukaid külasid praegusel programmperioodil ja tulevase ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames.

Tööriistakomplektis olevad materjalid on välja töötatud Euroopa maaeluvõrgustiku (ENRD) Arukate Külade temaatilise töögrupi töö tulemusena. ENRD Arukate külade temaatilise töögrupi töö on kestnud kolm aastat, keskendudes suutlikkuse suurendamise abivahendite loomisele, et aidata maapiirkonna sidusrühmi, eriti just korraldusasutusi hinnata, millised on kohapealsed tingimused arukate külade algatuste toetamiseks. Temaatilise töörühma tulemused lisatakse juba olemasolevasse tööriistakomplekti, mis on kõikidele huvilistele mõeldud platvorm.

ARUKATE KÜLADE TÖÖRIISTAKOMPLEKT võib olla sulle abiks, et alustada oma piirkonnas arukat arendamist.

TEMAATILISED ÜLEVAATED:

 

UUS! Arukad külad ja taastuvenergia kogukonnad

See temaatiline briifing on loodud, et abistada korraldusasutusi ja maapiirkondade sidusrühmi arukate külade algatuste toetavate raamistike väljatöötamisel. Dokument keskendub taastuvenergia kogukondadele. 

Loe trükist SIIT

     
 

Arukad külad ja maapiirkondade mobiilsus

Selle infolehe eesmärgiks on toetada maapiirkondade sidusrühmi, kes kavandavad arukate külade arendamist läbi maapiirkondade liikuvuse parandamise.

Enamikes maapiirkondades on ebapiisav bussi- ja rongiühendus ning täielik sõltuvus autodest. See omakorda kohustab inimesi reisimisele rohkem kulutama ja tõukab üha enam kasutama eratransporti, mis omakorda raskendab säästvamate transpordivõimaluste kasutamist.

Loe trükist SIIT

 SUUNISED POLIITIKAKUJUNDAJATELE JA RAKENDAJATELE:

UUS! Kuidas töötada arukate küladega. Suunised LEADER tegevusgruppidele

 

Selles dokumendis käsitletakse peamiseid samme, mida LEADER sidusrühmad saaksid jälgida arukate külade arendamise planeerimisel. Materjalist leiab ka soovitusi poliitika kujundandajatele järgmiseks programmiperioodiks.

Loe trükist SIIT

     
Arukad külad Soomes: ideed toetuse kavandamiseks tulevastes ÜPP strateegiakavades
 

Soome on üks riike, kes on järgmise programmiperioodi arukate külade tugiraamistiku ettevalmistamisel kõige kaugemale jõudnud. Nad planeerivad tulevases ÜPP strateegiakavas kujundada toetusskeemid viisil, mis oleksid ühtaegu lihtsad kasutada ja pakuks maakogukondadele selget lisaväärtust.

Loe trükist SIIT

     
Kuidas toetada arukate külade strateegiaid, mis soodustaksid maapiirkondadele otsustusõiguse andmist?
 

See dokument sisaldab esialgseid suuniseid, kuidas toetada arukaid külasid - nii praegusel programmperioodil (2014–2020) kuid ka 2020. aasta järgse ÜPP raames.

Loe trükist SIIT

     
Kuidas saab LEADER / CLLD toetada arukaid külasid?
   

See materjal annab ülevaate LEADER / CLLD võimalikust rollist arukate külade kontseptsiooni rakendamisel. Seejuures keskendudes võimalikele väljakutsetele ja soovitustele, eesmärgiga kasutada täielikult ära arukate külade potensiaali.

Loe trükist SIIT

   
Arukate külade toetamine läbi teiste koostöö võimaluste
 

Selles dokumendis kirjeldatakse lühidalt erinevate koostöö võimaluste potentsiaalset rolli arukate külade toetamisel, mis ei ole LEADER / CLLD.

Loe trükist SIIT

 
Kuidas tagada, et digitaalsed strateegiad toetaksid maapiirkondade kogukondi?
 

See materjal annab ülevaate, kuidas digitaalsed strateegiad, mida arendatakse eri tasanditel üle kogu Euroopa, loovad kasu maakogukondadele.

Loe trükist SIIT

ÜLEVAATED:

Teenuste ärimudelid maapiirkondades
   

Selles ülevaatlikus juhendmaterjalis uuritakse erinevaid ärimudeleid, mida saab teenuste pakkumise parandamiseks maapiirkondades kasutusele võtta. Seejuures leiab sealt ka soovitusi, milline võiks olla parim ärimudel teenuste arendamiseks maapiirkondades.

Loe trükist SIIT

   
Külateenuste kaasprojekteerimine ja kaasplaneerimine
   

Selles ülevaatlikus juhendmaterjalis pakutakse viiteid valitud planeerimisvahenditele, mis aitavad praktikutel, kohalikel otsustajatel ja kogukonna rühmadel kujundada ja arendada jätkusuutlikke maaelu teenuseid.

Loe trükist SIIT

Rohkem ARUKATEST KÜLADEST: maainfo.ee/smartvillages

« Tagasi