UUDISED

ENRD: Uus trükis "Arukad külad ja maapiirkondade mobiilsus"

Allikas: Euroopa maaeluvõrgustik (ENRD)
27. november 2019. a

 

Tegu on Euroopa maaeluvõrgustiku (ENRD) koostatud infolehega, mille eesmärgiks on toetada maapiirkondade sidusrühmi, kes kavandavad arukate külade arendamist läbi maapiirkondade liikuvuse parandamise.

Liikuvus on meie põhivabadus: see on võimalus saada hea haridus ja töökoht,  pääseda ligi teenustele, ühiskondlikele tegevustele ja kõigele muule, mis on osa inimese elust. Teisisõnu on liikuvus mis-tahes kogukonna, eriti maakogukondade jaoks, kus paljud olulised teenused asuvad üksteisest kaugel, ülioluliseks käima lükkavaks jõuks.

Võimaldades jätkusuutlikumaid liikuvusvorme, võib antud teema anda olulise panuse ka kliimamuutuste leevendamisse.

Siiski on maapiirkondade liikuvus pälvinud poliitikakujundajate seas palju vähem tähelepanu kui linnaliiklus, seejuures valitseb maapiirkodades tavapärase transpordi ja mitmesuguste ühiste liikuvusvõimaluste osas tõsine puudus.

Enamikes maapiirkondades on ebapiisav bussi- ja rongiühendus ning täielik sõltuvus autodest. See omakorda kohustab inimesi reisimisele rohkem kulutama ja tõukab üha enam kasutama eratransporti, mis omakorda raskendab säästvamate transpordivõimaluste kasutamist.

Nõnda on arukate külade kontseptsiooni üheks eesmärgiks aidata maakogukondadel katsetada uusi lahendusi leevendamaks transpordiprobleemi. Antud infoleht ongi suunatud korraldusasutustele ja teistele institutsioonidele, mis on seotud tulevase ÜPP strateegiakava ettevalmistustega.

Väljaande eesmärgiks on tuua välja tegurid ja tingimused, mida peaks tulevase poliitika kujundamisel arvesse võtma, tagamaks, et arukate külade strateegiad võimaldaksid maakogukondadel kavandada ja katsetada potentsiaalseid jätkusuutlikke mobiilsuslahendusi.

LOE TRÜKIST: enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages_brief_rural-mobility.pdf

ROHKEM INFOT ARUKATEST KÜLADEST: www.maainfo.ee/smartvillages

 

« Tagasi