UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Avalda arvamust Euroopa Liidu 2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia osas!

Allikas: Euroopa Komisjon
9. jaanuar 2020. a

Bioloogiline mitmekesisus on inimeste heaolu alus, aga on nüüd sattunud inimtegevusest tingituna tohutu surve alla.

Selles algatuses kirjeldatakse ELi eesmärki seoses 2020. aasta järgse ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse raamistikuga, mis võetakse vastu 2020. aasta oktoobris Kunmingis Hiinas toimuval ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konverentsil.

Raamistikuga kohustatakse ELi:

  • elurikkuse kadu piirama,
  • oma ökosüsteeme säilitama ja taastama.

EL soovib olla eeskujuks ülemaailmsetel läbirääkimistel bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamise ja ökosüsteemide kaitsmise üle.

Komisjon soovib kuulda teie arvamust

Tegevuskavade kohta saab tagasisidet anda 23.12.2019 - 20.01.2020. Tagasisidet võetakse arvesse algatuse edasisel väljatöötamisel ja viimistlemisel. Komisjon esitab saadud tagasisidest ülevaate kokkuvõtvas aruandes, milles selgitatakse, milliseid esitatud ettepanekutest võetakse arvesse ning milliseid mitte ja miks. Esitatud tagasiside avaldatakse Euroopa Komisjoni veebisaidil ning peab seepärast vastama tagasiside andmise eeskirjadele.
Sinu arvamus on oluline!

Mõtle kaasa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_et

*Tagasiside andmiseks on vajalik "EU Login" konto, mille saab vajadusel endale luua: webgate.ec.europa.eu/cas/login

« Tagasi