UUDISED

   

KESKKONNAMINISTEERIUM: Ringmajanduse tegevuskava

Allikas: Keskkonnaministeerium
23. märts 2020. a

11. märtsil avaldas Euroopa Komisjon uue ringmajanduse tegevuskava "Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel".

Tegevuskava eesmärk on soodustada Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja puhtamaks muutmist läbi kliimaneutraalse, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelisema majanduse.

Peamised tegevussuunad märksõnadena:

  • jätkusuutlik tootepoliitika raamistik (sh toodete disain, tarbijate õigused ja avaliku sektori hanked, tootmisprotsesside ringsus),
  • võtmesektorite väärtusahelad (elektroonika ja IKT, patareid ja sõidukid, pakendid, plast, tekstiil, ehitus ja hooned, toit, vesi ja toitained),
  • vähem jäätmeid ja rohkem väärtuse loomist (jäätmetekke vältimine, mürgivaba keskkond, EL teisene toorme turg, EL jäätmete eksport),
  • inimeste, regioonide ja linnade ringsus,
  • horisontaalsed teemad (ringsus kui kliimaneutraalsuse eeldus, majanduslikud meetmed, teadus, innovatsioon ja digitaliseerimine),
  • rahvusvaheline tegevus kui EL eestvedajana ning
  • seire.

Uues tegevuskavas sisalduvad algatused hõlmavad toodete kogu olelusringi, alates kavandamisest ja tootmisest kuni tarbimise, parandamise, korduskasutuse ja ringlusessevõtuni, nii et ressursid suunatakse tagasi majandusse. Sellega kehtestatakse seadusandlikud ja mitteseadusandlikud meetmed ning see on mõeldud valdkondadele, kus ELi tasandi meetmed annavad lisaväärtust.

Nt ülemineku kiirendamine teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaliseerimise abil:

"Euroopa Regionaalarengu Fond täiendab aruka spetsialiseerumise, programmi LIFE ja programmi "Euroopa Horisont" kaudu erasektoripoolset innovatsiooni rahastamist ja toetab kogu innovatsioonitsüklit, et tuua turule lahendusi.

Programmist "Euroopa horisont" antakse toetusi, et töötada välja näitajad ja andmed, uudsed materjalid ja tooted, asendada ja kõrvaldada ohtlikud ained ohutuks kujundatud kemikaalide lähenemisviisi kasutades, luua ringmajandusmudelid ning uued tootmis- ja ringlusessevõtu tehnoloogiad, sealhulgas uurida keemiliste ainete ringlusessevõtu potentsiaali, pidades silmas digitaalsete vahendite rolli ringmajanduse eesmärkide saavutamisel.

Lisaks saab Marie Sklodowska-Curie meetmetega toetada selle valdkonna teadlaste oskuste arendamist, koolitust ja liikuvust."

Loe lähemalt SIIT.

Keskkonnaministeerium kogub asutuste ja organisatsioonide seisukohti 13. aprilliks.

« Tagasi