EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond / Maamajanduse analüüsi osakond Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
Maainfo
INNOVATSIOONI NÄITED
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

POSTIMEES (1933): Konsulent advokaadi ametis

Allikas: Postimees nr 23, 28. jaanuar 1933
14. mai 2020. a

Kirjaviis muutmata.

Rohkem tuleb tegemist teha nõuandega, kuidas wölgasid korraldada, kui põllumajandusnöuandega.

Üle maa on laiali paisatub põllumajanduslikkude nõuandjate wõrk. Neid on igal alal. Omal ajal, kui iga ala end tasus, oli päris arusaadaw, et nõuandega, olgu siis mis tahes alal, oli tarwis süwendada seda ala. Praktilised näpunäited olid tarvilikud ja neid kasutati ka. Kuid nüüd, kus terwe põllumajandussaaduste turg päris segi paisatud, ei tea enam keegi midagi soowitada ega küsija küsida. Ometi töötab konsulentide wõrk endiselt ja pea endises koosseisus.

Mida siis praegusel ajal asjatundjal põllumehele ütelda on, ehk põllumehel asjatundjalt küsida, sellest pajatab Tartumaa nõuande korraldaja agr. E. A n d e r s o n järgmist:
Paremas seisukorras wiibiwad linnade lähemal asuwad majapidamised, millistel piima ja teiste toodete turustamiswöimalused mitmeti soodsamad. Kaugemal on piima turustamine ühispiimiatalituste kaudu mõnel pool üsna wiIets. Rida ühinguid, millel suurem võlakoormatus, wäiksem piimatoojate wõrk jne. ei saa suurte tööstuskulude tõttu kuigi wastuvõetawat tasu maksta — tuleb leppida 2-3 sendiga liitrist. On täiesti loomulik, et sellistes piirkondades karjakaswatajate meel kibestub ja püütakse kariloomade arwu kas wähendada wõi söödakulusid kokku tõmmata, kuna saadav piima hind asja teisiti korraldada ei lase. Piimast saadaw raha ei ulata sageli wajalikkude kulude katteks.

Hirm karja wähendamise pärast

Selle küsimuse lahendamiseks ongi konsulentide tegewuses piigi teravik juhitud. Püütakse asja korraldada nii, et juhul kui mõningate põllumeeste poolt karja wähendamisele tahetakse asuda, siis selle ohwriks enne kõike nõrgaväärtuslikum karja osa satuks. Teiselt poolt kaalutakse ning otsitakse igat wõrmalust ja abinõud et karja wähemalt tema toodangu osas endisel kõrgusel hoida, et löögitvalmis olla, kui turutingimused awarduvad. Ülalnimetatu ongi üks tähtsamaid silmapilgu probleeme. Wiimasele tuleb praegu kohati, Tartu maakonnas, tõsiseid raskusi möödunud harukordse põuase suwe tagajärjel esinenud saakide tuntaw kahanemine.

Ühenduses karjamajandusega tuleb konsulentidel kaudselt tegutseda sootu teise tegewusalaga, nimelt loomaliha ümbertöötamise ja alalhoiu kursuste korraldamisega. Wiimane on tüübiline põllumajanduse kriisiaja pilt. Waremalt sääraseid üritusi ei tuntud. On ju tawaliseks olukorraks, et põllupidaja vanemat praaklooma müües saab tema eest lihunikult vaid naha hinna ja selles osas ongi „worstikeetmise" kursustega tahetud vastu astuda. Jagatakse oskuseid, kuidas loomaliha kodusel teel umber töötada ning alal hoida. Maal walitseb nimetatud kursuste wastu elaw huwi.

Ei jõuta praegu niipalju instruktoreid anda kui nõutakse. Elva piirkonnas on seda küsimust sootu teistel alustel lahendatud. Seal liikuwat talust tallu kutseline worstikeetja, kes teatawa tasu eest looma tapab ja liha worstideks keedab. Mehel olla tööd rohkesti, liiati nüüd, kunas pühad lähenemas.

Praegu nõuab põllupidaja tallu jõudnud konsulendilt „majapidamise-arsti" oskust.

Tuleb üles otsida tehtud wigu, sageli nõu anda raskustesse sattunud põllupidajale, kuidas wõlgade keerisest wälja rabeleda jne. Konsulent, kui ta tahab oma ülesandeid edukalt teostada ja põllumehe usaldust teatawa määrani wöita  peab olema tuttaw õigusteadlike küsimuste ja keeruliste pangandusoperatsioonide wallas. Wiimast läheb praegu wäga mitmel ja mitmel juhul waja. Spetsiaal, põllumajandusharru puutuw nõuanne jääb enamik juhtumeil seetõttu tagaplaanile.

Muidugi on ka niisuguseid talundeid, kes tagasihoidlikult elanud ning kohustuse koormatusest wabad, kuid maakonsulendi arwates ei tohiks ka wõlgadesse sattunud põllumeestele alati kiwi heita. On ju neid, kes oma süü läbi raskustes waewlewad ja konsulendi abi järele hüiawad, kuid suurem osa on raskustesse sattunud just turutingimuste laiaulatuslikkude muutuste tagajärjel. Eriti Tartumaa, kui põllumajanduslikult arenenum tsentrum kannatab selle all märksa suuremas osas kui mõni teine maakond.

Wiimasel ajal on agronoomilise nõuande osas märgata huvi tõusu aianduslike küsimuste suunas. Selleks on hoogu annud puuwilja wördlemisi soodsad hinnad ja ekspordi wõimaluste tõus. Praegugi töötawad aiandusnõuandjad hoogsalt aiandusplaanide kallal, milliseid tahetakse ellu rakendada moodsa aia rajamisel. Omast kohast osutub takistuseks eeltoodule istutamispuude wördlemisi kõrged hinnad, mis ei taha lubada täies ulatuses kawatsuste teostamist.

Küsitakse: Kuidas pean ma talitama, et raskusi wöita?
Peab otseselt ja ausalt wastama: Sellist retsepti pole weel leitud!

Praegune olukord põllumajanduses sarnaneb tulikahjule. Kuid lootust ei ole kaotatud.

Maa nõuab alaliselt konsulendi kohale ilmumist. Kuid üksikule konsulendile on langenud sedawõrd laiad rajoonid, et paremagi tahtmise juures pole wõimalik talu-talult läbi käia. Waatamata, et seisukord mitmeti kitsas, pole maa pead weel norgu lasknud; rabeletakse siia-sinna ja elatakse lootuses awaramate oludeni wälja jõuda.

Juuli 2020
Tagasi  Edasi
Maainfo
  

Päevakajalised asjad
Maainfo
ENRD: Kuidas võitlevad Euroopa kogukonnad COVID-19 viirusega
MAAELUVÕRGUSTIK: Konsulentide infokiri nr 8/2020 (33)
MAAELUVÕRGUSTIK: Euroopa põllumuldade programm
EIP-AGRI: Innovatsiooni töörühm ECOPIONET kui teadmussiirde võrgustik
PMK: Teadmussiirde uuringu tulemused XII - soovitused: innovatsioon
MAAELUVÕRGUSTIK: Lahendusi tänasele päevale
EIP-AGRI: Eesti Maheklaster
MAAELUMINISTEERIUM: Avatud talude päeval osaleb tänavu üle 280 talu
MAABLOGI: Toimiv kaubavahetus tagab ohutu ja taskukohase toidu kõigile
FARMING FOR FUTURE: Käivitub veebiseminaride sari "Küsi talunikult!"
MAAKONDLIKE ARENDUSKESKUSTE VÕRGUSTIK: E-kaubanduse baaskursus
LEADER infokiri 2020 (nr 9/80)
EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 82
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU: Virumaa Koostöökogu jagas 18. juunil Mereoja Kämpingus tänutaburette… …ja Ott läks taotlejate rõõmuks pidulikult pensionile
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU: Leader lugu: Mehine metallivärk
PIIRIVEERE LIIDER: LEADER projekt "Mööbli restaureerimiseks uued masinad ja seadmed"
MAAELUVÕRGUSTIK: Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 nominendid selgunud
ETKI: Rohumaaviljeluse ja silotootmise infopäev

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, seminar (at) pmk.agri.ee
Maainfo