UUDISED

   

MTÜ MAHEKLASTER: Mahepõllukultuuride leheväetised ja nende kasutamise kasvufaasid

8. jaanuar 2021. a

Millist probleemi projekt lahendab?

Tegevuse eesmärk oli välja selgitada sobivaimad mahepõllumajanduses lubatud leheväetised ja töötada välja Eesti oludele sobiv kasutustehnoloogia. Turule tuleb järjest rohkem erinevaid mahetootjatele lubatud leheväetisi ja tootjate huvi nende kasutamise vastu on suur. Samas on leheväetamise kogemused, eriti põllukultuuride osas, vähesed nii meil kui ka teistes riikides.

Projekti tulemused

Leheväetamine on üks samm efektiivse maheviljelusse sobiva terviktehnoloogia suunas ja selle aluseks peaks olema leheanalüüs, sest visuaalsel vaatlusel on toitainepuuduse põhjuseid raske täpselt tuvastada ning nähtava toitainepuuduse korral ei ole ka enam võimalik leheväetamistest maksimaalselt kasu saada.

Leheväetamine on vaid täiendväetamine: seda tasub teha siis, kui taimed on heas kasvujõus, põhitoitainetega varustatud. Kui taimekasvatuse baastehnoloogia ei ole piisaval tasemel ja taimede toitumine on põhitoitainete osas puudulik, siis ei ole ka leheväetistest suurt abi loota. Leheväetisi tuleks kasutada esmajärjekorras kriitilistes kasvufaasides, kus toitainepuudus mõjutab saaki kõige tugevamalt: tärkamisjärgsel juurtoitumisele üleminekul, intensiivse vegetatiivse kasvu ajal ja vahetult enne õitsemiseelset perioodi.

Pritsimislahuseid ei tasu teha liiga paljudest komponentidest, sest kõiki probleeme ei ole korraga võimalik lahendada ning taimed ei pruugi väga keerukaid lahuseid hästi omastada. Leheanalüüside põhjal saab teha pingerea, milliseid tooteid ja millises järjekorras kasutada. Ebasobivad tooted või toodete kombinatsioonid võivad saagikust alandada. 

Leheväetise katsete parimad tulemused aastatel 2017–2019

  • Talirüpsi katse Eesti Taimekasvatuse Instituudi katselapil: parim tulemus 2815 kg/ha (lisasaak kontrolliga võrreldes 35%).
  • Talinisu katse EHE Pojad OÜ: parim tulemus 3902 kg/ha (lisasaak kontrolliga võrreldes 48%).
  • Kaera katse EHE Pojad OÜ: parim tulemus 3396 kg/ha (lisasaak kontrolliga võrreldes 29%).

"Mahetootjate põllul on taimekaitseprits järjest levinum nähtus just leheväetamisel." teab MTÜ Maheklaster juhatuse liige, Airi Vetemaa.


Toetusallikas Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)
Tegevuse elluviija MTÜ Maheklaster 
Veebileht maheklaster.ee
Kontakt Airi Vetemaa
Projekti periood mai 2017 – detsember 2019

 

« Tagasi