UUDISED

   

MAAÜLIKOOL: Kuidas tõsta muldade saagikust (SoildiverAgro)

Allikas: Eesti Maaülikool
5. november 2020. a

Ajast aega seisavad taimekasvatajad silmitsi sarnaste väljakutsetega: ebaühtlased sademed, madal mullaviljakus, seenhaigused ja vähe orgaanilisi aineid. Selleks, et leida agronoomiliste probleemide juures optimaalne harimisviis ja tõsta mullaviljakust, jätkavad meie teadlased põldkatseid ning mullaharimise praktikate sotsiaalmajanduslike mõjude hindamist.

Möödunud reedel (30. oktoobril 2020) toimus põllumajandustootjate ja teadlaste virtuaalseminar, kus arutleti teraviljakasvatajate probleemide üle seoses mullaharimise praktikatega. Ühtlasi oli keskmes küsimus, millised on bioloogilise mitmekesisuse suurendamise võimalused mullas.

Seminaril tutvustati käimasoleva Horisont2020 projekti SoildiverAgro käigus seni läbi viidud tegevusi ja tulevikus planeeritud katseid. Projekti käigus viidi tänavu kevadel taimekasvajate seas läbi küsitlus, millest selgus, et peamised agronoomilised probleemid on sademete vähesus, madal saagikus, mulla tihenemine, seenhaiguste esinemine ja mulla orgaanilise aine vähesus.

Loe pressiteadet edasi Eesti Maaülikooli veebist

 

Projekti SoildiverAgro viiakse Eestis läbi EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning majandus- ja sotsiaalinstituudi ning Põllukultuuride klaster MTÜ koostöös.

Projektil on kokku 22 partnerit üle Euroopa

Rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammist Horisont 2020 (lepingu nr 817819).

 

« Tagasi