EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Kuhu tahame jõuda 2040. aastaks? (#rural2040)

Allikas: Ave Bremse ja Reve Lambur, maaeluvõrgustik
2. veebruar 2021. a

Kas Sa teadsid, et Euroopa Liidus on hetkel käimas Euroopa maapiirkondade pikaajalise visiooni ettevalmistamine? Esialgse visioonipaberiga on plaanis välja tulla käesoleva aasta märtsi lõpus, kui toimub suur konverents, mida korraldab Euroopa maaeluvõrgustik.

Tulenevalt ülemaailmsest olukorrast, toimub konverents virtuaalselt ja võib-olla nii ongi parem, sest see annab võimalus suuremal osal inimestel ettekandeid kuulata ja aruteludest osa saada. Eelinfo maapiirkondade visiooni nädala ja konverentsi kohta siin

Sisendi saamiseks korraldas Euroopa Komisjon 7. septembrist kuni 30. novembrini 2020 esimese vooru avaliku konsultatsiooni, kus said osaleda kõik soovijad. Võimalust anda oma arvamus kasutati 2181 korral, millest 61% olid aktiivsed kodanikud, kõige rohkem vastuseid tuli Hispaaniast, Austriast ja Saksamaalt.   

Teine voor koostöös Euroopa maaelu võrgustikuga avati detsembris ja lõppes 31. jaanuaril 2021. Selles said osaleda maapiirkonnad või organisatsioonid korraldades tulevikuvisiooni ideekorje mõttetalguid - milline võiks olla maapiirkond aastal 2040 ning mida tegema peaks? Mõttetalgute korraldamisele kutsuti appi liikmesriikide maaeluvõrgustikud.

Info arutelude korraldamise kohta ka maaeluvõrgustiku veebilehel.

Teemad, mille üle arutelusid oodati ja korraldati, olid väga laiad:

 • Kliima ja keskkonnaseisund
 • Taristu ja teenused
 • Rahvastik (struktuur ja muutused)
 • Sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus
 • Sissetulekud, töö ja töökohad
 • Põhivajadused: toit, energia, majandus
 • Digitaalsus / tehnoloogia
 • Valitsemine ja elanike kaasamine
 • Muu teema: Eesti valikud – kultuur ja maaturism

Maapiirkondade visiooni mõttekojad Eestis

Eesti maaeluvõrgustik korraldas kokku kuus mõttekoda, igas ühes 7-13 osalejat:

 1. LEADER tegevusgrupid
 2. Arukad külad 
 3. Noored
 4. Järva maakond
 5. Maaturismi grupp
 6. Maaeluvõrgustiku meeskond

Arutelude käigus selgus, et mitmed valdkonnad olid omavahel väga seotud ning konkreetset piiri nende vahele tõmmata on väga keeruline.

Kuna veebiseminari meetod seab ajale piirangud, siis võeti igas arutelugrupis fookusesse neli kuni viis teemat. Alustati maapiirkonna mõtestamisega tuues välja sõnu ja väljendeid millega maapiirkonda iseloomustada. Iga konkreetse teema juures sõnastati ühiselt visioon aastaks 2040, toodi esile oluline arenguvaldkond ja pakuti välja tegevusi, mis aitaks seda arendada.

Häid mõtteid oli rohkelt, siinkohal toome allpool välja mõned põnevamad. Kes soovib süveneda, leiab kõigi mõttekodade kokkuvõtted mõttekodade juurest. Samad kokkuvõtted jõudsid tõlgetena ka Euroopa Komisjoni.

Kliima ja keskkonnaseisund

Visioon: Eestis on endiselt neli aastaaega ja jätkub looduslikke ressursse – vett, puhast õhku, metsa. Kõik majandusharud on kooskõlas rohemajanduse ja ringmajanduse põhimõtetega, toetavad rikkaliku looduse ja bioloogilise mitmekesisuse säilimist. Eesti on roheline ja mahe. Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 

 • erinevaid säästlikke lahendusi;
 • tõsta elanike teadlikkust;
 • prügi kogumise ja käitlemisvõimaluste süsteemide arendamist ja parandamist;
 • puidu ja metsasaaduste väärindamist: kasemahla tootmist, metsamarjade, seente jm töötlemist ja turundamist;
 • väikeettevõtlust toetavate tarneahelate loomist ja arendamist.

Taristu ja teenused

Visioon: Kogukonna vajadused on tagatud ja arvestatud on nende erinevustega. Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • teedevõrgustiku väljaehitamist sh kergliiklusteed
 • erinevate nõudluspõhiste ühistranspordiliikide arendamist,
 • sõidu- ja veojagamise arendamist nii inimeste kui kaupade puhul;
 • teenuste kättesaadavus piirkonnakeskustes;
 • kogukonnateenuste arendamist;
 • mobiilsed perearstid

 
     

Rahvastik

Visioon: Eesti on 2040 stabiilse rahvastikuga maapiirkond! Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • Üürimajade ja –pindade loomist maapiirkonnas;
 • kogukonna kaasamine arendustesse.

 
     

Sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus

Visioon: Kedagi ei jäeta üksi või tähelepanuta. Tugev kogukond teeb koostööd kõikides eluvaldkondades. Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • kogukonnapõhine väärikas vananemine
 • eakate kogemuse suuremat kasutamist näiteks naabrivalves, tegutsemisel tugiisikutena koolides, ringide juhendajad jm;
 • nutiabi jõudmist eakateni;
 • põliselanike ja uusasukate ühistegevusi ja –projekte;
 • kättesaadavust terviseteenustele.
   

Sissetulekud, töö, töökohad

Visioon: Maapiirkonnas on mitmekesist tööd ja piisavat sissetulekut!

 • Kaugtöökeskuste ja -tubade ja muu kaugtöö ja -õppe soodustamine;
 • Inkubatsioonikeskused;
 • Uute lahenduste jaoks loometalgute, arengutalgute, nutikate ja taaskasutuse ettevõtete arendamine;
 • Noorte ettevõtluse arendamine, noorte tööharjumuse soodustamine.
 

Põhivajadused

Visioon: Põhivajadused on maal lähipiirkonnas kättesaadavad. Maal on hea elada! Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • uute teenuste väljatöötamist;
 • kogukondi teenuste osutajana;
 • palgaoetust;
 • lühikeste tarneahelate loomist ja arendamist;
 • kohaliku toidu jõudmist kohalikesse koolidesse, lasteaedadesse ja sotsiaalasutustesse;
 • hankeprotseduuride muutmist nii, et eelistatud oleks kohalik ja mahetoit;
 • pakiautomaatide jõudmist küladesse;
 • lokaalsete ja iseseisvate energiapiirkondade välja arendamist.

 

Digivaldkond ja tehnoloogiad 

Visioon: Digilahendused võimaldavad elada maal kõigil, kes soovivad. Igal pool on võimalik ühendada elukoht ja ettevõtlus. Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • kiiret internetti võimaldava valguskaabli jõudmist igasse majapidamisse;
 • ühenduste väljaehitamisel taskukohaseid võimalusi maapiirkonnas.

 

Digivaldkonna areng on maaelu arengus võtmeküsimus! Selle areng võimaldab viia erinevad teenused (kaugmeditsiin, turvalisus, suhtlus lähedastega, haridus, kaugtöö jne) uuele tasemele.

Valitsemine ja kodanike kaasamine

Visioon: Kogukonnad osalevad aktiivselt oma elukeskkonda puudutavates otsustes. Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • kohalike omavalitsuste teenuste kättesaadavust ühest mobiilirakendusest (kodanikuäpp);
 • mõttetalguid kohaliku võimu ja kodanike vahel;
 • kogukonnajuhtide ja/või külaseltsi eestvedajate tasustamist.

 
     

Kultuur

Visioon: Ise ilutegija! Keel ja kultuur on elav ja kättesaadav! Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • kohalike ürituste ja suuremate festivalide toetamist;
 • traditsioonide säilitamist ja õpetamist;
 • piirkondlike programmide jätkamist ja uute loomist: Mulgi, Seto, rannarahva, jt.

 
     

Maaturism

Visioon: Maaturism on hinnatud ja arvestatav elulaadiettevõtlus. Selle saavutamiseks tuleks toetada:

 • maaturismi teenuste arendamist;
 • asenduspuhkuse võimaldamist turismitalu omanikule sarnaselt tootmistaludele.
 

 Edulood

Viimane ülesanne oli esile tuua edulugusid - juba olemasolevaid häid projekte, initsiatiive ja tegevusi. Neid sai pikk nimekiri, millest toome siinkohal välja järgmised:

 • Digitarendused - erinevad maaturismi toetavad kaardirakendused ja kultuurikaardid, kaardiäpid, 3D virtuaaltuurid
 • Digiökosüsteemide arendus – digikaardid – kogu teenuste info viimine digiökosüsteemi
 • E-Piima piimatööstuse avamine Paides 2021
 • Hajaasustuse elamisvõimaluste parendamise projekt, mille abil saab vee- ja kanalisatsiooni, juurdepääsuteede ja elektrisüsteemi ehitamiseks tuge (ca 30% omaosalus) – väga suur abi maapiirkonnas nt Hiiumaa hajaasustuse programm
  vald.hiiumaa.ee/hajaasustuse-programm
 • Hiiumaal - Triibuvineer OÜ – Noored naisettevõtjad lõid unikaalse vineerist toodete tootmise
 • Järvamaa kogukondade aktiivsusele tuginevad sündmused: Kurjailma festival, Väätsa lumememmede paraad, jõuluaknad Väätsal ja jõulukaunistused üle maakonna
 • Järvamaa kohaliku toidu arendused: Taluturg Paides, Türi OTT, Järva OTT, Paide OTT, Roosna-Alliku OTT
 • Järvamaa veebipõhiste teenuste väljaarendamine (konkreetsete tellimuste täitmine, koju kätte viimine)
 • Järvamaa väiketootjate ning hobi- ja kodukokkade kokkuviimine klientidega;
 • Kaasaegse põhikooli ja spordihoone valmimine Türil
 • Kohalike toode arendamine, võrgustikutöö, kohaliku toodete eelistamise järjepidev propageerimine
 • Kohvikute päev Hiiumaal
 • Külakärajad - aktiveerib kohalikke oma sõna sekka ütlema
 • LEADER meetme edukus Eestis
 • Maaturismiettevõtjad kutsuvad külla! 1. mai - avatud uste päev www.maaturism.ee
 • Noortevolikogud - noortehäkatonid, õpilasettevõtlus
 • Otepää Külade Ühenduse projekt "KÜLADE VÄGI" 2020/2022 lisainfo
 • Piirkonna arendused: Külavüü, Sibulatee, Romantiline Rannatee, Saunafestival, ööjooks
 • Setoma Liidu ja Alutaguse vallavalitsuse projekt "ACT LOCAL" 2020/2021
 • Tikupoiss (tankla ja söögikoht) Imaveres
 • Tunnustavad märgised, mis tõstavad esile maaturismi kvaliteedi: EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) - ökomärgis www.maaturism.ee/index.php
 • Türi valla kodutoetus (kuni 40-aastasele kes sooviva kolida piirkonda)
 • Türi valla tegevustoetused MTÜ-dele ja väikeprojektide toetused
 • Valga jt väikelinnade linnakeskuste arendamise programm - uued atraktiivsed keskused Hea Avalik Ruum
 • Vidrike Seltsi projekt "VIDRIKE AVATUD KÜLAHOOVIDE PÄEV" 2018 Vidrike


Ülevaate Euroopa Liidu erinevate avalike konsultatsioonide kohta leiab SIIT

Mõttekojad 1-5:


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo