LEADER UUDISED

HIILDASTE KOOSTÖÖKOGU: Strateegia muutmise töörühmad alustasid tööd

Allikas: Hiidlaste Koostöökogu
17. mai 2021. a

Et Hiiumaa ettevõtjad, vabaühendused ja ka vald saakisid 2021.a sügisel toetust LEADER meetmest, peab 18. juuni üldkoosolek vastu võtma Hiiumaa integreeritud arengustrateegia muudatused. Nimelt on Euroopa Liit otsustanud struktuurifondide järgmise perioodi rahastuseelarvest kahe aasta vahendite kasutamine tuua ettepoole, et juba aastatel 2021 ja 2022 oleks võimalik toetusi LEADER meetmest saada.

Strateegia muutmiseks moodustas Koostöökogu juhatus mitmeid töörühmi, millega need, kes soovivad panustada, võivad liituda. Eraldi meede on uus toetus ettevõtjatele, kes COVID pandeemia tõttu on kas kannatada saanud või oskavad ettepoole vaadates võtta ette tegevusi, et vältida järgnevatel aastatel pandeemiast kahju saamist. Töörühmad on alljärgnevad:

1) Hindamiskriteeriumite töörühm, vedaja Anu Pielberg, liikmeteks kutsume hindamiskomisjonides osalenuid.
2) Meetmete disaini töörühm, vedajad Ilmi ja Reet, komisjoni liikmed Triinu Schneider, Sven Kriggulson ja soovi avaldavad kogukonnaliikmed.
3) Kogukonnateenuste töörühm, vedaja Sven Kriggulson, liige Monika Pihlak ja soovi avaldavad kogukonnaliikmed.
4) Covid taastekava meetme töörühm, vedajad Ilmi ja Reet, liikmed Anu Pielberg, Monika Pihlak ja soovi avaldavad kogukonnaliikmed.
5) Strateegia eesmärkide, mõõdikute, sihttasemete, rahastamiskava, suurprojektide taseme jm muutmise töörühm, vedaja Sven, Ilmi liige, juhatuse liikmed kõik kaasas.

Töörühmade ajakava vaata Koostöökogu veebilehe kalendrist. Kes soovivad liituda, palun andke endast teada info@kogu.hiiumaa.ee

Tegevuskeskus töötas meetmed lähtuvalt olemasolevast strateegiast eelnevalt läbi, et teha töörühmade töö kergemaks. Ettepanekud on dokumendil märgitud kollase ja punasega. Pane tähele, et need dokumendid on alles töös, sina võid meetmete disainis kaasa rääkida. Meetmed jõustuvad, kui Üldkoosolek need kinnitab.

Meede 1 Ettevõtjate investeeringud

Meede 2. Külaarendus ja kogukonnateenused

Meede 3. Kohaturundus ja uuenduslik kogukond

Meede 6. COVID-19 tagajärgede taastekava meede

2022. aastal alustame tööd järgmise perioodi strateegia koostamisega, millesse kutsume panustama kõiki hiidlasi.

« Tagasi