UUDISED

KOIT: 20. augustil taasavati Vanaküla-Holvandi külakeskuse hoone (MAK meede 3.2)

Allikas: Koit, autor Aare Lepaste
26. august 2010. a

Lugematu hulk töötunde, planeeringuid, ehitustöid, aga ka mõnusas õhkkonnas kogunemisi Vanaküla-Holvandi külakeskuse platsil ja nüüd ka remondijärgselt taasavatud hoones, sellised on lühidalt kokku võetuna MTÜ Vanaküla-Holvandi Külaselts viimase kolme aasta tegemised.

Kui päris täpne olla, siis hakkas seltsitegevus Vanakülas ja Holvandis jalgu alla saama 2007. aasta veebruaris, kui asutati seltsing Virmalise, mille eestvõttel valiti kahe küla peale kahasse ühine külavanem.

Sama aasta suve lõpus tekkis seltsingulistel ja teistelgi külakeskuse rajamistalgutel osalenutel külavanem Leander Konksu eestvedamisel selge plaan asutada mittetulundusühing. Seda ühise eesmärgi nimel tagada piirkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Ühtlasi tegeleb loodud mittetulundusühing seltskondliku ja kultuurielu edendamise, koolituste ja ühisettevõtmiste korraldamisega, aga ka kohaliku kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamisega. Mõistagi ka tervislike eluviiside propageerimise, kodu mõiste ja elukeskkonna väärtustamise ning keskkonnateadlikkuse tõstmisega.

Silmapaistvama osana külaseltsi alaeesmärkidest alustati avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide rajamisega, nende korrastamise ning parendamisega ja selleks vajalike vahendite soetamisega. Riburada selle kõigega kohe ka alustati ningjuba samal, 2007. aastal tehti algust kõlakoja ja selle juurde kuuluvate varjualuste ehitamisega, rajati lõkkeplats, aeti püsti uus lipumast ning mütati ümbritsevatel haljasaladel.

Renoveerimisele kulus 1,5 miljonit krooni

Osaliste õhtutunde sisustasid projektide kirjutamised nii Põlvamaa Partnerluskogule kui PRIA-le, et muretseda vahendeid laste mänguväljaku rajamiseks, külakeskuse platsi objektide valgustuse ja voolu võtu võimaluste loomiseks ning keskusehoone renoveerimiseks.

Nüüdseks on külaselts oma tegemistes jõudnud uue arenguetapini, mil liikmeskond ja huvilised saavad avaralt külaplatsilt halva ilma korral varjuda vastremonditud külakeskuse hoonesse, mille südames tuksub samuti juba uutes tingimustes töötav kohalik raamatukogu.

«Külakeskuse hoone renoveerimiseks saime PRIA-lt külade arendamise programmist ligemale miljon krooni, Põlva vald panustas ligi pool miljonit krooni. Tööd tegi objektil kohalik ehitusfirma Norten OÜ,» rääkis MTÜ Vanaküla-Holvandi Külaselts juhatuse liige ja ühtlasi ka piirkondlik külavanem Leander Konks.

Edasi loe ajalehe Koit paberväljaandest.


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Maaelu arengukava 2007 - 2013 meede 3.2 - külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse projekt. Toetuse saaja: VANAKÜLA-HOLVANDI KÜLASELTS. Toetatavad tegevused: Infosildi valmistamine. MAK meede 3.2 dokumentatsiooni koostamine. Vanaküla-Holvandi raamatukogu/külakeskuse hoone renoveerimine. Vanaküla-Holvandi raamatukogu/külakeskuse renoveerimise omanikujärelevalve teostus. Toetuse suurus: 938 796 krooni (60 000 eurot).

Allikas: PRIA veebileht http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009/ Info toetuse saajate kohta, seisuga 24.11.2010

« Tagasi