UUDISED

MAAELUMINISTEERIUM: Maablogi: Taastav põllumajandus – kas kestlik tulevikusuund?

Allikas: Maaeluministeeriumi ajaveeb
15. november 2021. a

Taastav põllumajandus hõlmab endas terviklikku süsteemi maaharimisviisidest, mis keskenduvad eelkõige mullatervise edendamisele, et tagada kestlik tulevik.

Põllumajandustootmine põhineb sademetel, päikeseenergial ja süsihappegaasil, mis mulla kaasabil muundatakse toodanguks. Põllumehel tasub endalt aasta lõpus kokkuvõtteid tehes küsida, kuivõrd hästi ta neid ressursse saagi tootmiseks ära kasutas ning mil moel toetas seda tema enda tegevus. Üks majandamisviis, mille juures selliseid küsimusi küsitakse, on taastav põllumajandus. Selle on ingliskeelsest terminist regenerative agriculture tõlkinud eesti keelde sellisest majandamisviisist innustunud entusiastid.

Enamikule põllumeestest võib see termin jääda võõraks, kuid teistes riikides ja ka Euroopa Liidu mullapoliitikas leiavad nii agroökoloogia kui ka taastav põllumajandus kestlike mullaharimisvõtete kogumina üha enam käsitlemist, kirjutavad Eike Lepmets ja Merili Simmer Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonnast Maablogis.

Loe lähemalt kogu artiklit SIIN ja saa teada, mis on viis mullatervise printsiipi taastava  
  põllumajanduse kontekstis.  

 

   

Täpsemalt saab erinevatest taastava põllumajanduse võtetest ja praktikute kogemusest kuulda Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusuuringute Keskuse korraldataval konverentsil, mis toimub 17. novembril 2021. Täpsemat infot saad Maaeluministeeriumi kodulehelt.

« Tagasi